พระเยซูสอนอย่างไร? CCC 546
    พระเยซูตามที่กล่าวถึงในประวัติศาสตร์เป็นทั้งผู้รักษาและอาจารย์  รูปแบบการสอนของพระองค์มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์และเร้าอารมณ์ให้น่าสนใจอย่างมาก  ชีวิตทั้งชีวิต, ทุกการกระทำและคำพูดของพระองค์คือ คำสอนของพระองค์  ประชาชนยินดีอย่างยิ่งกับเรื่องเปรียบเทียบของพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องเล่าสั้นๆ ที่ประกอบด้วยเนื้อหาทางศาสนา