^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

พระเยซูทรงสถาปนาพระศาสนจักร

พระเยซูทรงสถาปนาพระศาสนจักร (มธ 16:13-20 , มก 8:29 , ลก 9:20 , ยน 6:68-69)
เวลาพระเยซูเจ้าและบรรดาอัครสาวกอยู่เขตเมืองซีซารียาแห่งฟิลิป เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่” และพระองค์ตรัสตอบว่า “ท่านคือเปโตร เปโตร หมายถึง ศิลา และบนศิลานี้ เราจะตั้งพระศาสนจักรของเรา ประตูนรกจะไม่มีวันชนะพระศาสนจักรได้ เรามอบกุญแจอาณาจักรสวรรค์ให้ ทุกสิ่งที่ท่านจะผูกบนแผ่นดิน จะผูกไว้ในสวรรค์ด้วย ทุกสิ่งที่ท่านจะแก้ในแผ่นดินนี้ ก็จะแก้ในสวรรค์ด้วย” (เทียบ มธ 16:13-20)

ดั่งนี้พระเยซูได้ทรงสถาปนาพระศาสนจักรของพระองค์ไว้ พระองค์ตรัสแก่เปโตรอีกว่า “ซาตานได้ขอและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ซาตานทดสอบท่านทั้งหลายเหมือนฝัดข้าวสาลี” ทรงกล่าวเสริมต่อไปด้วยว่า “แต่เราอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อท่าน ให้ความเชื่อของท่านมั่นคงตลอดไป และเมื่อท่านกลับใจแล้ว จงช่วยค้ำจุนพี่น้องของท่านเถิด” (เทียบ ลก 22:31-32)
แต่ระหว่างมหาทรมานของพระเยซู เปโตรอ่อนแอลง และปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง
ฉะนั้นหลังจากการกลับเป็นขึ้นมา พระเยซูจึงตรัสถามเปโตรถึงสามครั้งว่า “เปโตร ท่านรักเราไหม” แต่ละหน เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพเจ้ารักพระองค์”
และทั้งสามครั้ง พระองค์ตรัสย้ำให้เปโตรดูแลเลี้ยงลูกแกะของพระองค์ (เทียบ ยน 21:15-17) ด้วยเหตุนี้ เปโตรจึงได้เป็นพระสันตะปาปาองค์แรก
จากนั้นพระเยซูเจ้าทรงมอบอำนาจให้แก่สาวกคนอื่นๆ พระองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” (ยน 20:22-23)
     เมื่อพระองค์ได้ทรงกระทำภารกิจของพระบิดาในโลกมนุษย์เรียบร้อยแล้ว ตรัสสัญญาว่าจะทรงค้ำจุนพระศาสนจักรของพระองค์ และจะทรงส่งพระจิตเจ้ามาประทับอยู่กับเราจากนั้นทรงส่งสาวกของพระองค์ไปแพร่ธรรม และไปสร้างพระศาสนจักรในโลก
     พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบดีว่าข้าพเจ้ารักพระองค์ไม่ยิ่งหย่อนกว่าท่านนักบุญ เปโตร ขอทรงพระกรุณาส่งข้าพเจ้าไปแพร่ธรรมด้วยเถิด

ในการสถาปนาพระศาสนจักร พระเยซูเจ้าทรงมีพระดำรัสว่าอะไร?
พระองค์ตรัสแก่เปโตรว่า “ท่านคือศิลา และบนศิลานี้เราจะสร้างพระศาสนจักรของเราไว้”
หลังจากกลับเป็นขึ้นมา พระองค์ตรัสย้ำกับเปโตรว่าอย่างไร?
พระองค์ทรงถามเปโตรว่า “ท่านรักเราไหม”
เปโตรทูลตอบว่า “พระองค์ทรงทราบดีว่า ข้าพระองค์รักพระองค์”
พระองค์จึงทรงย้ำให้เปโตร “ดูแลเลี้ยงลูกแกะของเรา”

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3132
11704
14836
346001
816522
16582368
Your IP: 3.226.122.74
2020-02-24 06:41

สถานะการเยี่ยมชม

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk