^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

มหากางเขน

มหากางเขน
มนุษย์ คนบาป ได้ตรึงพระเยซูพระผู้ไถ่ไว้บนกางเขน เนื่องจากพระเยซูเจ้าทรงเป็นอาดัมองค์ใหม่และศีรษะของมนุษยชาติ พระองค์ทรงแบกบาปทั้งหมดของมนุษย์ เพื่อความรอดของพวกเขา ทรงแบกความทุกข์ของชาวโลก เพื่อวอนขอความปราณีจากพระบิดา
ทรงน้อมรับความตายของมนุษย์และของพระองค์ และทรงทำลายมันเสีย
ทรงรับเครื่องบูชาของมนุษย์ไว้กับเครื่องบูชาของพระองค์ และน้อมถวายพระบิดา
ทรงรักความรักของมนุษย์ไว้กับความรักของพระองค์ และน้อมถวายพระบิดา

พระองค์ทรงรักมนุษย์มากถึงขนาดสามารถอภัยให้แก่เพชฌฆาตของพระองค์ และทรงภาวนาขอพระบิดาให้ทรงอภัยแก่พวกเขาด้วย “เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร”(ลก 23:34)
สำหรับคนร้ายที่กลับใจ พระเยซูทรงสัญญาว่าเขาจะอยู่กับพระองค์ในสวรรค์
พระองค์ทรงให้พระมารดาของพระองค์ เป็นมารดาของมวลมนุษย์
ทรงมอบพระมารดาให้แก่มนุษย์ และพวกเขาก็รับใช้พระนางอย่างกับมารดาของตน
“เพราะเห็นแก่เรา พระเจ้าทรงทำให้พระองค์ผู้ไม่รู้จักบาปเป็นผู้รับบาป”
(2 คร 5:21)
พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสความทุกข์ทรมานของคนบาป ผู้เชื่อว่าพระเจ้าทรงละทิ้งพวกเขาจนวาระสุดท้าย และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จลงแล้ว พระเยซูทรงมอบชีวิตของพระองค์ในพระหัตถ์พระบิดาด้วยความไว้ใจและความรัก
อาศัยความรัก พระเยซูทรงทำลายความเกลียดชังและความตาย
พระองค์ทรงมอบชีวิตให้แก่เรา
    หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์แล้ว นายทหารที่เฝ้าดูพระศพบนกางเขนอยู่
           ตลอดเวลา กล่าวว่า “ชายคนนี้เป็นบุตรของพระเจ้าแน่ทีเดียว” (มธ 27:54)
     โปรดทรงพระเมตตาแก่เราเถิด พระเจ้าข้า ถึงแม้เราเป็นคนบาป
           แต่พระองค์ทรงรักเราอย่างล้นเหลือมนุษย์ฆ่าพระเยซูอย่างไร?
พวกเขาตรึงพระเยซูไว้บนกางเขนเยี่ยงทาสคนหนึ่ง
พระเยซูทรงวอนขอพระบิดาเพื่อเพชฌฆาตอย่างไร?
พระองค์ตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขา
เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไร”
พระเยซูตรัสสัญญากับผู้ร้ายที่กลับใจว่าอย่างไร?
พระเยซูตรัสสัญญาว่า “วันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองสวรรค์”
พระเยซูตรัสอะไรกับพระมารดาและนักบุญยอห์น?
พระองค์ตรัสกับพระมารดาว่า “แม่ นี่คือลูกของแม่”
และตรัสกับนักบุญยอห์นว่า “นี่คือแม่ของท่าน”
ความทุกข์ทรมานใจอันเป็นผลที่เกิดจากบาปของมนุษย์ทำให้พระเยซูตรัสว่าอย่างไร?
พระองค์ตรัสว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้า ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า”
พระองค์ตรัสอะไรก่อนสิ้นพระชนม์?
ก่อนสิ้นพระชนม์ พระเยซูตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามอบจิตของข้าพเจ้าไว้
ในพระหัตถ์ของพระองค์” แล้วพระองค์ยังตรัสอีกว่า “สำเร็จบริบูรณ์แล้ว”

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5522
15990
94197
425362
816522
16661729
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-29 07:24

สถานะการเยี่ยมชม

มี 411 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk