foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2671
10445
22226
56778
330048
18291020
Your IP: 18.206.238.176
2020-07-07 05:46

สถานะการเยี่ยมชม

มี 419 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์อย่างรุ่งเรือง (มธ 17:1-8)
- พระเยซูเจ้าทรงรู้ล่วงหน้าว่า ความทุกข์ทรมาน การตัดสินประหารชีวิต และความตายบนไม้กางเขนจะเป็นที่สะดุดสำหรับบรรดาศิษย์ของพระองค์ พระองค์ทรงอยากที่จะเตรียมจิตใจของพวกท่านโดยทรงสำแดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากความตายของพระองค์

- พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบและยอห์นไปบนภูเขาสูงที่ปราศจากผู้คน แล้วพระกายของพระองค์เปลี่ยนไปต่อหน้าเขา พระพักตร์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์ ฉลองพระองค์มีสีขาวดุจแสงสว่าง โมเสสและประกาศกเอลียาห์สำแดงตนสนทนาอยู่กับพระองค์ สองคนนั้นสนทนากับพระองค์ กล่าวถึงการจากไปของพระองค์ที่กำลังจะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็ม มีเมฆสว่างจ้าก้อนหนึ่งปกคลุมพวกเขาไว้ มีเสียงดังจากเมฆนั้นว่า
“ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจมาก จงฟังท่านเถิด”
- พระเยซูเจ้าสำแดงพระสิริมงคลที่เป็นของพระองค์ เมื่อจะได้ชัยชนะความตายและเจริญชีวิตอมตะ
- พยานสองคน แสดงให้เห็นว่าคนที่ตายไปแล้วมาแต่หลายร้อยพันปีก็มีชีวิตใหม่ในพระเจ้า ดังนี้เราทราบว่าความตายไม่เป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตชั่วคราวในโลกปัจจุบัน
- พระเยซูเจ้าและพยานทั้งสองทำนายว่า ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์จะสำเร็จที่กรุงเยรูซาเล็มตามแผนการของพระเจ้า
- พระสุรเสียงของพระบิดารับรองว่า พระเยซูเจ้าเป็นพระบุตรจริงของพระเจ้า และแผนการของพระเยซูเจ้าก็เป็นแผนการของพระบิดา ดังนั้นความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้าเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระบิดาเพื่อไถ่กู้มนุษย์ ทั้งเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักมนุษย์มากกว่าชีวิตของตน
- เนื่องจากพระเยซูเจ้าได้ชนะความตาย เราต้องเชื่อใจพระองค์ และไว้ใจว่าเราจะได้ชีวิตนิรันดรแห่งความสุขพร้อมกับพระองค์ หากว่าเราทำตามน้ำพระทัยของพระเยซูเจ้าดังที่พระองค์ทำตามน้ำพระทัยของพระบิดา
พระเยซูเจ้าทรงกำชับว่า “อย่าเล่านิมิตที่ได้เห็นนี้ให้ผู้ใดฟัง จนกว่าบุตรแห่งมนุษย์จะกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตาย” (มธ 17:9)
ข้าแต่พระเจ้า ขอพระองค์โปรดประทานความเชื่อในการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ และประทานความไว้วางใจว่าเราจะได้กลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

เหตุใดพระเยซูเจ้าได้ทรงสำแดงพระสิริมงคลของพระองค์แก่อัครสาวกทั้งสาม?
เพื่อเตรียมจิตใจของท่านให้เชื่อในพระองค์ต่อไป โดยทรงสำแดงว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากความตายบนไม้กางเขนของพระองค์
พยานสองคนที่อยู่กับพระเยซูเจ้าคือผู้ใด?
โมเสสและประกาศกเอลียาห์
พระสุรเสียงของพระบิดา สอนเราว่าอย่างไร?
พระสุรเสียงของพระบิดา สอนเราว่า เยซูชาวนาซาเร็ธเป็นพระบุตรของพระเจ้า ความตายและการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk