^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

ฐานชีวิตคริสตชน


ฐานชีวิตคริสตชน


zz023004_resizeท่ามกลางกระแสสังคมและค่านิยมหลากหลายในโลกยุคปัจจุบัน แต่ละวันเราคริสตชนควรให้ความสนใจใคร่ครวญตนเองดูว่า เรากำลังดำรงตนอยู่บนฐานชีวิตชนิดใดบ้าง และฐานชีวิตเหล่านั้นสอดคล้อง สมดุลและกลมกลืนกับบทบาทคริสตชนของเราหรือไม่เพียงใด
ชีวิตเราคริสตชนแต่ละคนล้วนมีเรื่องราว (บท) และผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมายในระหว่างการเดินทางชีวิตหรือก้าวย่าง (บาท) ติดตามองค์พระคริสตเจ้าบนหนทางแห่งกางเขนของพระองค์


 • ฐานแรกของชีวิตคริสตชนคือฐานความเชื่อศรัทธาอันมั่นคงต่อพระเจ้าองค์เดียวในสามพระบุคคล หรือที่เรียกว่าพระตรีเอกภาพ ผู้ทรงมีธรรมชาติและฤทธานุภาพแห่งความรักจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในทกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีขอบเขตจำกัด และยังคงความเป็นอมตะนิรันดร์นี้ตลอดไป

ความเชื่อนี้เราคริสตชนจำเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อประพฤติตนให้สอดคล้องต้องกันกับวิถีคริสต์ในชีวิตประจำวัน โดยถือตามบทคือพระวรสาร (พระวาจา พระบัญญัติ ศีลศักดิ์สิทธิ์ การอธิษฐานภาวนา...) และตามบาทคือดำเนินรอยตามแบบฉบับอันล้ำเลิศขององค์พระคริสตเจ้าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์บนโลกนี้

 • การดำเนินชีวิตดังกล่าวนี้เองจะหล่อหลอมชีวิตคริสตชนของเราให้กลืมกลืนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ วิถีชีวิตคริสตชนที่ดำเนินไปเช่นนี้แหละจะสะท้อนถึงชีวิตพระศาสนจักรในโลกนี้

ขณะเดียวกันพระศาสนจักรต้องเป็นประจักษ์พยานชีวิตพระตรีเอกภาพในฐานะเครื่องหมายและเครื่องมือของพระเจ้าองค์เดียวในสามพระบุคคล เพื่อให้มีธรรมชาติชีวิตความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นดำเนินไปอย่างมีบทบาทในท่ามกลางมวลมนุษยชาติที่หลากหลาย ด้วยผู้นับถือศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

 • ในฐานะสมาชิกผู้มีสิทธิ์ มีส่วนและหน้าที่อย่างเต็มบทบาทในพระศาสนจักรสมกับที่จะเรียกว่าเราเป็นพระศาสนจักรด้วยกัน ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำจึงเป็นการร่วมพันธกิจเดียวกันฉันพี่น้อง ด้วยจิตตารมณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องในทัศนะคริสตชนจะต้องมีฐานบนคุณธรรม ความเชื่อ ความไว้ใจและความรักในพระตรีเอกภาพ โดยมีพระบิดา พระบุตรและพระจิต ผู้ทรงร่วมพันธกิจในแผนการและประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมวลมนุษยชาติ

 • ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินพันธกิจนั้น บทบาทของพระเจ้าในการสร้างโลก การไถ่บาป และการรวบรวมมนุษยชาติให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องตามลำดับจึงปรากฏขึ้นในโลกของเรา

จนกระทั่งผู้ที่เข้ามายอมรับและเข้าร่วมในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนี้สามารถพร้อมที่จะร้องเรียกภาวนาด้วยเสียงเดียวกันถึงพระเจ้าที่ตนเชื่อศรัทธาว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

 • ฐานความเชื่อศรัทธาดังกล่าวนี้จะต้องมีฐานชีวิตคริสตชนทุกระดับ นับตั้งแต่บุคคลส่วนตัว ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสังคมโลก

ฐานชีวิตคริสตชนจึงต้องเป็นประจักษ์พยานความเชื่อศรัทธาที่สามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพระตรีเอกภาพและพระศาสนจักร ซึ่งมีธรรมชาติชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักอันบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นอมตะตามแผนการและประวัติศาสตร์แห่งความรอดบนโลกนี้และสวรรค์นิรันดร์กาล


ที่มา : หนังสืออุดมสาสน์ - คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
879
7985
43631
33662
420929
17937856
Your IP: 18.206.187.81
2020-06-04 03:21

สถานะการเยี่ยมชม

มี 472 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk