foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

 • bkk

 • haab

 • becthailand

 • santikham

 • pope report-francis

 • bannerpope

 • cc_link2011

 • 0002

 • thaicatholicbible

 • mass

 • bnbec

 • facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
9815
18499
64256
236500
436281
14547289
Your IP: 3.81.29.226
2019-11-14 09:07

สถานะการเยี่ยมชม

มี 425 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์


ฐานชีวิตคริสตชน


zz023004_resizeท่ามกลางกระแสสังคมและค่านิยมหลากหลายในโลกยุคปัจจุบัน แต่ละวันเราคริสตชนควรให้ความสนใจใคร่ครวญตนเองดูว่า เรากำลังดำรงตนอยู่บนฐานชีวิตชนิดใดบ้าง และฐานชีวิตเหล่านั้นสอดคล้อง สมดุลและกลมกลืนกับบทบาทคริสตชนของเราหรือไม่เพียงใด
ชีวิตเราคริสตชนแต่ละคนล้วนมีเรื่องราว (บท) และผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมายในระหว่างการเดินทางชีวิตหรือก้าวย่าง (บาท) ติดตามองค์พระคริสตเจ้าบนหนทางแห่งกางเขนของพระองค์


 • ฐานแรกของชีวิตคริสตชนคือฐานความเชื่อศรัทธาอันมั่นคงต่อพระเจ้าองค์เดียวในสามพระบุคคล หรือที่เรียกว่าพระตรีเอกภาพ ผู้ทรงมีธรรมชาติและฤทธานุภาพแห่งความรักจนกระทั่งกลายเป็นหนึ่งเดียวกันในทกสิ่งทุกอย่างโดยไม่มีขอบเขตจำกัด และยังคงความเป็นอมตะนิรันดร์นี้ตลอดไป

ความเชื่อนี้เราคริสตชนจำเป็นต้องนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อประพฤติตนให้สอดคล้องต้องกันกับวิถีคริสต์ในชีวิตประจำวัน โดยถือตามบทคือพระวรสาร (พระวาจา พระบัญญัติ ศีลศักดิ์สิทธิ์ การอธิษฐานภาวนา...) และตามบาทคือดำเนินรอยตามแบบฉบับอันล้ำเลิศขององค์พระคริสตเจ้าตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์บนโลกนี้

 • การดำเนินชีวิตดังกล่าวนี้เองจะหล่อหลอมชีวิตคริสตชนของเราให้กลืมกลืนเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ วิถีชีวิตคริสตชนที่ดำเนินไปเช่นนี้แหละจะสะท้อนถึงชีวิตพระศาสนจักรในโลกนี้

ขณะเดียวกันพระศาสนจักรต้องเป็นประจักษ์พยานชีวิตพระตรีเอกภาพในฐานะเครื่องหมายและเครื่องมือของพระเจ้าองค์เดียวในสามพระบุคคล เพื่อให้มีธรรมชาติชีวิตความเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นดำเนินไปอย่างมีบทบาทในท่ามกลางมวลมนุษยชาติที่หลากหลาย ด้วยผู้นับถือศาสนาและวัฒนธรรมต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก

 • ในฐานะสมาชิกผู้มีสิทธิ์ มีส่วนและหน้าที่อย่างเต็มบทบาทในพระศาสนจักรสมกับที่จะเรียกว่าเราเป็นพระศาสนจักรด้วยกัน ฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำจึงเป็นการร่วมพันธกิจเดียวกันฉันพี่น้อง ด้วยจิตตารมณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกัน

ความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องในทัศนะคริสตชนจะต้องมีฐานบนคุณธรรม ความเชื่อ ความไว้ใจและความรักในพระตรีเอกภาพ โดยมีพระบิดา พระบุตรและพระจิต ผู้ทรงร่วมพันธกิจในแผนการและประวัติศาสตร์แห่งความรอดของมวลมนุษยชาติ

 • ทั้งนี้ ด้วยการดำเนินพันธกิจนั้น บทบาทของพระเจ้าในการสร้างโลก การไถ่บาป และการรวบรวมมนุษยชาติให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันฉันพี่น้องตามลำดับจึงปรากฏขึ้นในโลกของเรา

จนกระทั่งผู้ที่เข้ามายอมรับและเข้าร่วมในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนี้สามารถพร้อมที่จะร้องเรียกภาวนาด้วยเสียงเดียวกันถึงพระเจ้าที่ตนเชื่อศรัทธาว่า “ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย”

 • ฐานความเชื่อศรัทธาดังกล่าวนี้จะต้องมีฐานชีวิตคริสตชนทุกระดับ นับตั้งแต่บุคคลส่วนตัว ครอบครัวและชุมชน ตลอดจนสังคมโลก

ฐานชีวิตคริสตชนจึงต้องเป็นประจักษ์พยานความเชื่อศรัทธาที่สามารถสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตพระตรีเอกภาพและพระศาสนจักร ซึ่งมีธรรมชาติชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักอันบริสุทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นอมตะตามแผนการและประวัติศาสตร์แห่งความรอดบนโลกนี้และสวรรค์นิรันดร์กาล


ที่มา : หนังสืออุดมสาสน์ - คุณพ่อประยูร พงษ์พิศ