เมื่อคริสตชนต้องแยกทางกับคู่สมรสจะทำอย่างไรดี?

11949845902073628845wedding_couple_jarno_vas_.svg.med
เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาครอบครัวแตกแยกกลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสังคมไทยในปัจจุบัน ซึ่งแม้แต่ครอบครัวคริสตชนเองก็หนีไม่พ้นปัญหานี้ด้วยเช่นกัน จึงมักเกิดคำถามขึ้นว่าในฐานะที่เป็นคริสชนจะปฏิบัติตนอย่างไรดี เมื่อเกิดปัญหาแยกทางกับคู่ครองของตนเอง
พ่อขอแบ่งออกเป็นสองกรณีนะครับ
  • กรณีที่ 1 ถ้าคริสตชนคนหนึ่งเกิดแยกทางกับคู่สมรสของตนเอง แล้วครองชีวิตอยู่คนเดียวกับลูกของตนเอง ลักษณะนี้ เขาสามารถจะดำเนินชีวิตแบบคริสตชนปกติได้เลย คือไปร่วมมิสซาและรับศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทได้ปกติ เพราะเขาไม่ได้ทำบาปอะไรเลย ไม่ได้ทำผิดต่อพันธะของการแต่งงานด้วย จึงต้องเข้าใจให้ถูกว่า การแยกทางกับคู่สมรสนั้นอาจเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะและพระศาสนจักรคาทอลิกก็ไม่สนับสนุน แต่ถ้ามีเหตุให้ต้องแยกทางกันนั้น ในตัวของการแยกทางกันนั้นไม่ใช่บาป ดังนั้น เมื่อ คริสตชนคนนั้น ครองตนอยู่คนเดียว จึงไม่ใช่บาป และไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้น
  • กรณีที่ 2 ถ้าคริสตชนคนหนึ่งซึ่งได้ทำพิธีสมรสอย่างถูกต้องตามจารีตพิธีกรรมกับคู่สมรสของตนเอง แล้วเกิดแยกทางไป คริสตชนคนนี้ ได้พบคนใหม่และได้อยู่กินกันฉันสามีภรรยา แม้ว่าจะจดทะเบียนกันถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม แต่ตราบใดที่ทั้งสองยังไม่ได้ทำพิธีสมรสกันอย่างถูกต้องในพระศาสนจักรคาทอลิก คริสตชนคนนี้ก็ไม่อาจรับศีลศักดิ์สิทธิ์ประการอื่น ๆ ได้ เพราะเขาเองตกอยู่ในสถานะบาป เพราะมีความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่สมรสที่ถูกต้องของตนเอง เขาตกอยู่ในสถานะบาปตลอดเวลานั่นเอง เขาทำผิดบาปประการที่ 6 คือ บาปผิดประเวณี วิธีแก้ไขคือ พยายามปรึกษาคุณพ่อเจ้าวัดหรือคุณพ่อที่รู้จัก หลังจากนั้น ยื่นเรื่องให้สำนักงานวินิจฉัยคดีฯ ตัดสิน เพื่อจะได้รู้ว่า มีหนทางในการช่วยเหลือไหม? พ่อคงไม่อธิบายว่ามีรายละเอียดอะไรบ้าง เพียงแต่บอกลองยื่นดู เพื่อจะได้หาวิธีการแก้ไขต่อไป