^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย

เสด็จสู่แดนมรณะ วันที่สามทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย
    มีคำถามเกิดขึ้นว่า เมื่อองค์พระเยซูคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์แล้ว พระวิญญาณของพระองค์เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน... 
    ก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องนี้ ขอเตือนความจำสักนิดว่า องค์พระเยซูคริสตเจ้านั้น ทรงมี 2 สภาวะ คือ ความเป็นพระเป็นเจ้าที่สมบูรณ์เที่ยงแท้ และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เช่นกัน…การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ คือ การสิ้นพระชนม์ในส่วนของความเป็นมนุษย์    พระวรกายของพระองค์ถูกนำไปเก็บไว้ในคูหาดังที่เราทราบกันดี... ส่วนพระวิญญาณ ของพระองค์ ตามความเชื่อบอกว่าพระวิญญาณของพระองค์ทรงเสด็จสู่แดนมรณะ
    พี่น้องส่วนใหญ่เมื่อได้ยินคำว่า “แดนมรณะ” หรือ สมัยก่อนเรียกว่า ใต้บาดาล ก็อาจคิดถึงสถานที่ซึ่งอยู่ลึกลงไปใต้พื้นดิน    อาจเป็นเพราะนำไปเทียบกับ “น้ำบาดาล” อันหมายถึงน้ำที่อยู่ลึกไปในดินมากๆ ผ่านชั้นดินทราย ดินดาน หรือ หิน ทำให้น้ำนั้นสะอาด นำขึ้นมาบริโภคได้
    คำว่า “แดนมรณะ” ในศาสนาของเรา หมายถึงสภาพของการอยู่ร่วมกันของบรรดาวิญญาณมนุษย์ที่อยู่ในสมัยก่อนการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสตเจ้า...    เพื่อความเข้าใจง่ายๆ คำว่าแดนมรณะจึงอธิบายเปรียบเทียบว่าเป็นสถานที่ของวิญญาณมนุษย์สมัยก่อนพระเยซูคริสตเจ้า...หรือถ้าจะทำความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น ก็อาจจะอธิบายได้ว่า เมื่อมนุษย์ที่เกิดในยุคพระธรรมเก่าหรือก่อนพระเยซูเจ้าเสด็จลงมานั้น สิ้นชีวิตลง ดวงวิญญาณของพวกเขาก็จะไปรวมกันอยู่ ณ สถานที่แห่งหนึ่งไม่ว่าวิญญาณนั้นจะเป็นวิญญาณของคนดีมีศีลธรรม หรือ คนบาปก็ตาม    เพื่อรอคอยการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่...
    คล้ายๆ กับประเทศชาติใดประเทศชาติหนึ่งที่ประกอบไปด้วยคนดี คนไม่ดี มีทั้งความสุขและความทุกข์ รวมอยู่ด้วยกัน
    การเสด็จสู่แดนมรณะขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ก็เพื่อไปประกาศถึงการเสด็จมาของพระองค์ เป็นการสิ้นสุดการรอคอยของบรรดาวิยญาณทั้งหลาย เป็นการทำให้บรรดาวิญญาณเหล่านั้นได้รับผลแห่งการกระทำของตนตาม ได้ปฏิบัติมาในชีวิต    ถือเป็นการสิ้นสุดยุคพระธรรมเก่าและเปิดเข้าสู่ยุคของพระธรรมใหม่ หรือ พระศาสนจักรในปัจจุบันนั่นเอง
    “วันที่สามทรงเสด็จกลับคืนพระชนม์ชีพจากบรรดาผู้ตาย” (ลก 24 : 1-12)
    ข้อความเชื่อเรื่องการเสด็จกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้านี้ ถือเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่ง    เช่นเดียวกับการเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ของพระองค์ก็ว่าได้    เพราะเป็นบทสรุปสำคัญแห่งชัยชนะต่อความตายอย่างเด็ดขาด และที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือ เป็นรูปแบบและเครื่องหมายแห่งความรอดพ้นจากบาปและความตายฝ่ายวิญญาณ
    บรรดาคริสตชนจึงถือว่า วันฉลองการเสด็จกลับคืนเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เป็นวันสมโภชอันยิ่งใหญ่ที่สุดวันหนึ่งในรอบปี    เราเรียกวันสมโภชนี้ว่า “ปัสกา” ซึ่งหมายถึงการผ่านพ้นจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่ง เช่นเดียวกับการผ่านพ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียิปต์ของชาวอิสราเอลโดยการนำของโมเสส ด้วยการนำพวกเขาข้ามทะเลแดงมุ่งสู่แผ่นดินคานาอัน    อันเป็นแผ่นดินแห่งพันธสัญญา หรือ จากความเป็นทาสสู่ความเป็นไท
    องค์พระเยซูคริสตเจ้าจึงทรงถูกเปรียบเทียบว่าทรงเป็นโมเสสในพันธสัญญาใหม่ ที่พาประชากรของพระเป็นเจ้า คือ พวกเรา ให้พ้นจากการเป็นทาสของบาป เข้าสู่ความเป็นไทในการเป็นบุตรของพระเป็นเจ้านั่นเอง
    เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงเสด็จกลับเป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ยังทรงอยู่ในโลกนี้อีก 40 วัน    นักเทวศาสตร์อธิบายว่าพระองค์ทรงใช้เวลา 40 วันนี้เพื่อทำให้บรรดาศิษย์ของพระองค์ เป็นต้น บรรดาอัครสาวก มั่นใจ เข้มแข็ง และพร้อมที่จะออกไปสืบต่องานของพระองค์    ด้วยการประกาศเทศน์สอนถึงข่าวดีแห่งความรอดพ้นและองค์พระเยซูเจ้า
    เราจะเห็นว่า พระองค์ทรงประจักษ์มาหาพวกเขาหลายครั้งหลายหน (ยน 20 : 24-29) (ลก 24 : 13-47) และทุกครั้งจะทรงสอนและย้ำเตือนให้พวกเขามั่นใจในการเสด็จกลับคืนชีพของพระองค์จริงๆ เพราะพระองค์ทราบดีว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามั่นใจและกล้าหาญในการเป็นประจักษ์พยานถึงพระองค์    ว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติ...และด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา จะเกิดความรักอย่างแท้จริง     พร้อมที่จะยืนยันถึงพระองค์ด้วยชีวิตของพวกเขา...และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ    บรรดาอัครสาวกได้ถูกฆ่าตายเพราะการยืนยันถึงพระองค์แทบทั้งสิ้น...และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพระศาสนจักรของเรา ซึ่งสืบทอดมาจนปัจจุบัน

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
257
7985
43009
33040
420929
17937234
Your IP: 18.206.187.81
2020-06-04 01:29

สถานะการเยี่ยมชม

มี 87 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk