^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

ฤทธิ์กุศล

ฤทธิ์กุศล
    เราเชื่อว่ามนุษย์มีพื้นฐานของความรู้สึกนึกคิดที่จะกระทำดี กระทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งพื้นฐานหรือความรู้สึกดังกล่าวนี้ เราเรียกในทางศาสนาว่า “ฤทธิ์กุศล” อันหมายถึง ความโน้มเอียงไปในทางที่ดี

    เราจำแนกฤทธิ์กุศลออกเป็น 2 ประการ คือ ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ และฤทธิ์กุศลที่เกี่ยวกับความประพฤติ หรือ จะเรียกฤทธิ์กุศลตามธรรมชาติก็น่าจะได้
    ฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ    เป็นพระพรที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราโดยตรงประกอบด้วย ความเชื่อ ความไว้ใจและความรัก
    ความเชื่อ    คือ พระพรพิเศษที่ทรงประทานให้เรา เชื่อในข้อความจริงต่างๆ ที่เกินสติปัญญาของมนุษย์ ยากที่จะเข้าใจได้ตามลำพังตัวเราเอง เราไม่สามารถจะมีความเชื่อได้ถ้าพระองค์ไม่ทรงประทานให้...เราจึงพบว่ามีหลายคนที่ได้เรียนและรู้จักพระเจ้า รู้จักศาสนาคาทอลิกเป็นอย่างดี แต่ก็มิได้เป็นคาทอลิก ไม่มีความเชื่อแบบคาทอลิก สิ่งที่เขามีเป็นเพียง “ความรู้” เท่านั้นเอง ถามว่าทำไมก็ตอบได้ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า
    ความไว้ใจ    คือ เรามั่นในว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้สร้าง ผู้ดูแลช่วยเหลือเราตลอดเวลาในทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างไรก็ดีเราต้องออกแรงกระทำหน้าที่ต่างๆ ของเราอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย มิใช่ไม่ทำอะไรเลย รอความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว อย่างนี้เขาเรียกว่า “ไว้ใจเกินไป” ซึ่งไม่ถูกต้อง หรือ บางครั้งก็คิดว่าตนเองเท่านั้นทำได้ทุกอย่าง เช่นนี้ เขาก็เรียกว่า “ขาดความไว้ใจ” ซึ่งก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน ที่ถูกคือ จงทำทุกสิ่งด้วยเต็มกำลังความสามารถแล้วที่เหลือพระเจ้าจะทรงกระทำให้ครบถ้วน
    ความรัก    คือ    ความรู้สึกและชีวิตของเราที่เชื่อ วางใจต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์    ความจริงแล้วถ้าเราเชื่อมั่นในผู้ใดผู้หนึ่ง เราก็จะไว้ใจเขาศรัทธาในตัวเขา กระทำตามที่เขาบอกและพร้อมที่จะกระทำสิ่งที่ดีๆ สำหรับเขา    ซึ่งที่แท้เราเรียกว่า “ความรัก” นั่นเอง
    ความรักจึงเป็นฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา รักพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตใจ และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง
    ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ความรัก” คือ หลักของคำสอนในศาสนาคริสต์ เพราะเป็นองค์พระเยซูคริสตเจ้าเองที่ทรงนำความรักนี้มามอบให้มนุษย์ด้วยพระองค์เอง    เพื่อให้มนุษย์จะได้รู้จักรักพระองค์และรักเพื่อนมนุษย์ เรียกได้ว่าความหมายของความรักอันเป็นสาระหรือหลักของศาสนาคริสต์นี้ไม่จำเป็นต้องอธิบายเลยเพราะคำว่า “รักพระเป็นเจ้าสุดจิตใจและรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” บ่งบอกถึงลักษณะของความรักได้อย่างชัดเจนในตัวอยู่แล้ว (ดูที่ปกหลัง)
    สำหรับฤทธิ์กุศลอันเกี่ยวกับความประพฤติ    ซึ่งหมายถึง ความโน้มเอียงที่จะให้เราคิดดี พูดดี ทำดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามศีลธรรม เป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง เราจำแนกออกเป็น 4 เรื่องที่สำคัญ คือ
1. ความฉลาดรอบคอบ    หมายถึง รู้จักคิดหาวิธีการที่จะดำเนินชีวิตในทางที่ดีและหลีกหนีความไม่ดีต่างๆ เป็นเรื่องของสติปัญญา
2. ความยุติธรรม    หมายถึง จิตใจที่รู้จักให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่น ทั้งเรื้องทรัพย์สินและชื่อเสียงของเขา
3. ความเข้มแข็ง        หมายถึง สภาพของจิตใจที่เข้มแข็ง อดทน สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ในชีวิต โดยเฉพาะต่อการประจญล่อลวงให้ทำผิด
4. ความมัธยัสถ์        หมายถึง การรู้จักบังคับตนเอง ให้อยู่ในคุณค่าแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ไม่ปล่อยตัวปล่อยใจในโลกีย์ วิสัยต่างๆ
    จะเห็นได้ว่า ฤทธิ์กุศลอันเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์นี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องมีฤทธิ์กุศลเหนือธรรมชาติ คือ ความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก ซึ่งมาจากพระเจ้าเป็นพื้นฐาน

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
241
8144
51137
41168
420929
17945362
Your IP: 34.204.193.85
2020-06-05 01:10

สถานะการเยี่ยมชม

มี 475 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk