foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
19495
31425
19495
498375
596667
15918220
Your IP: 3.229.142.175
2020-01-19 13:49

สถานะการเยี่ยมชม

มี 156 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สิ่งคล้ายศีล
    เรื่องแรกที่อยากจะนำมากล่าวถึงก็คือ “สิ่งคล้ายศีล” ซึ่งมีความหมายถึง วัตถุหรือจารีตพิธีกรรมบางอย่างที่พระศาสนจักรกำหนดให้มีพระคุณพิเศษอยู่กับวัตถุหรือพิธีกรรมนั้นๆ    และผู้ที่ปฏิบัติหรือใช้ความเชื่อความศรัทธา ก็จะได้รับพระคุณ    ตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า แต่ต้องระวังว่าสิ่งคล้ายศีลนี้ มิใช่เครื่องรางของขลังที่คนทั่วๆ ไปเชื่อถือกัน    เพราะเราเชื่อว่าพระคุณหรือพระพรนั้นๆ มาจากพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางวัตถุหรือพิธีกรรม และพระจะทรงประทานพระพรนั้นๆ หรือไม่อยู่ที่พระองค์จะทรงเห็นสมควร
“สิ่งคล้ายศีล” จำแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ
    1. การสวดภาวนา ได้แก่ “บทข้าแต่พระบิดา” เพราะเป็นบทภาวนาที่พระเยซูทรงสอนศิษย์ของพระองค์ให้ภาวนา    ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในเนื้อหาที่ผ่านมา    ดังนั้น การสวดบทข้าแต่พระบิดาจึงต้องกระทำด้วยความตั้งใจและศรัทธา นอกนั้นก็มีการร่วมพิธีกรรมสาธารณะ เช่น การแห่พระรูป การเดินรูป 14 ภาค การทำนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์ เป็นต้น
    2. น้ำเสก    ถือเป็นวัตถุที่ได้รับการเสกจากพระเป็นเจ้าโดยผ่านทางพระสงฆ์    เราเชื่อว่ามีพระพรแห่งการชำระล้างให้สะอาด    ทำให้เรามีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง    จึงนิยมใช้น้ำเสกประพรมบรรดาคริสตชน หรือ วัตถุหรือสถานที่ ในโอกาสต่างๆ เช่น พิธีเสกบ้านใหม่ เสกอาคาร เสกยานพาหนะ ฯลฯ
    3. บทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป    ขณะที่สวดก่อนเริ่มมิสซาในส่วนของการสำนึกผิดและสารภาพบาป เพื่อเตรียมตัวในการถวายบูชาอย่างดี
    4. การทำบุญให้ทาน    พระศาสนจักรถือว่าการแสดงเมตตาจิตช่วยเหลือผู้อื่นด้วยการทำบุญให้ทานเป็นต้น แก่ผู้ยากจนขัดสน ถือเป็นการปฏิบัติตามจิตตารมณ์แห่งความรักขององค์พระเยซูคริสตเจ้า    ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติตนให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น
    5. การอวยพรต่างๆ    เช่น การอวยพรศีลมหาสนิท การอวยพรของพระสังฆราช การอวยพรในพิธีมิสซา ฯลฯ เชื่อว่าผู้ร่วมพิธีจะได้รับพระพรตามเจตนารมณ์
    6. วัตถุที่ได้รับการเสก    เช่น เถ้าซึ่งใช้ในการโรยศีรษะในวันพุธรับเถ้า ใบลานอันเป็นใบไม้ที่ได้รับการเสกในวันอาทิตย์ใบลาน    ระลึกถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้า    เทียน รูปกางเขน รูปแม่พระ รูปนักบุญ สายประคำ ฯลฯ ก็เช่นเดียวกัน เมื่อได้รับการเสกก็ถือว่าเป็นสิ่งคล้ายศีล
    เราจะต้องระวัง อย่าหลงว่าเป็นเครื่องรางของขลัง    อย่างไรก็ตามวัตถุเหล่านี้ถือเป็นวัตถุที่ได้รับการเสก    จึงต้องเก็บไว้อย่างดีในที่เหมาะสมด้วยความเคารพด้วยเช่นกัน
    สิ่งคล้ายศีล ไม่มีฤทธิ์อำนาจด้วยตัวเอง หากแต่พระเป็นเจ้าทรงประทานพระพรให้มนุษย์โดยผ่านทางสิ่งคล้ายศีลต่างๆ    สิ่งคล้ายศีลมีอำนาจยกบาปเบาได้ และส่งเสริมความเข้มแข็งแห่งความเชื่อ ความไว้ใจ และความรักในพระเป็นเจ้าได้วิธีหนึ่ง