foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
19919
11920
71152
105704
330048
18339946
Your IP: 18.206.194.134
2020-07-10 23:06

สถานะการเยี่ยมชม

มี 204 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

วันฉลองพระแม่มารีย์และนักบุญต่างๆ
    ในบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างมา มนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือ พระนางมารีย์    เพราะพระนางได้รับเกียรติให้เป็นพระมารดาขององค์พระเยซูคริสตเจ้าในโลกนี้    บรรดาคริสตชนคาทอลิกให้ความเคารพต่อพระนางอย่างสูง    ในปีหนึ่งจึงมีวันฉลองสำคัญของพระนางถึง 5 วัน คือ
    ก. วันฉลองพระแม่ปฏิสนธินิรมล (8 ธันวาคม)    หมายถึง วันฉลองการเป็นมนุษย์คนเดียวที่ได้รับการยกเว้นจากบาปกำเนิด กล่าวคือ พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูเจ้า    ดังนั้น โดยอาศัยพระบารมีขององค์พระเยซูเจ้า พระนางจึงไม่มีบาปมลทินใดๆ เลย แม้กระทั่งบาปกำเนิดด้วย
    ข. วันฉลองแม่พระบังเกิด (8 กันยายน)    ด้วยความรัก เคารพและศรัทธาในพระนาง บรรดาคาทอลิกถือว่า เมื่อพระนางบังเกิดเมาย่อมเป็นเหตุแห่งความยินดีต่อทุกๆ คน    จึงควรแลองวันเกิดของพระนางด้วย เป็นต้นในกลุ่มพลมารีย์ ซึ่งถือเป็น “ทหาร” ของแม่พระ
    ค. วันฉลองแม่พระรับสาร (25 มีนาคม)    เป็นวันฉลองที่ทำให้เราได้รับพระพรอันยิ่งใหญ่ คือ การเสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ (ทรงรับเอากาย) ในครรภ์ของพระแม่    เมื่อพระแม่น้อมรับพระบัญชาจากพระเป็นเจ้าที่ทรงเลือกพระนางให้เป็นพระมารดาของพระองค์
    ง. วันฉลองแม่พระถือศีลชำระ (2 กุมภาพันธ์)    เป็นวันฉลองการที่พระนางทรงปฏิบัติตามธรรมเนียมของชาวยิวด้วยการนำพระเยซูเจ้า (บุตรชายหัวปี) ไปถวายแด่พระเป็นเจ้าในพระวิหาร    และถือเป็นการชำระตัวของพระนางเอง หลังจากการให้กำเนิดบุตรตามธรรมเนียมของชาวยิวดังกล่าวข้างต้นด้วย
    จ. วันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ (15 สิงหาคม)    ดูเหมือนว่าเป็นวันฉลองที่ชาวคาทอลิกจะให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ     เนื่องจากเราเชื่อกันว่าพระนางเป็นมนุษย์คนเดียวอีกเหมือนกันที่ได้รับเกียรติสูงสุดจากพระเป็นเจ้าด้วยการไปสวรรค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งร่างกายและวิญญาณ  ซึ่งเป็นข้อความเชื่อของชาวคาทอลิกทุกคน    ดังนั้น เราจึงไม่พบพระศพของพระนางบนโลกนี้
    นอกจากนั้น ตลอดปีเรายังมีวันฉลองบรรดานักบุญต่างๆ อีกมากมาย เช่น บรรดาอัครเทวดาทั้ง 3 องค์ (29 กันยายน) คือ อัครเทวดามีคาแอล ที่ถือว่าเป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหลาย    อัครเทวดาคาเบรียลผู้ซึ่งเป็นผู้นำสารของพระเป็นเจ้ามาแจ้งแก่พระนางมารีย์ว่า พระเยซูเจ้าจะทรงบังเกิดในพระครรภ์ของพระนาง    และอัครเทวดาราฟาแอล ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของการแพทย์ ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์
    วันฉลองอารักขเทวดา (2 ตุลาคม) คือ การระลึกถึงเทวดาประจำตัวของเราทุกองค์ ซึ่งเราเชื่อว่าพระเป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาองค์หนึ่งให้คอยดูแลคุ้มครองเราตลอดเวลา
    วันฉลองนักบุญยวงบัปติสตา (24 มิถุนายน) ในฐานะที่ท่านเป็นผู้เตรียมทางให้พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาและเป็นผู้มีหน้าที่ประกาศถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ เป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่     และที่สุดได้ถูกประหารเป็นพยานยืนยันถึงความถูกต้องและความจริงของพระองค์
    วันฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของวัด โรงเรียน พระสังฆราช พระสงฆ์ และตัวเอง ตามประเพณีของเรา จะมีนักบุญองค์อุปถัมภ์ประจำตัวของเราแต่ละคน ประจำวัด สถาบันต่างๆ เพราะเรามอบให้นักบุญนั้นช่วยดูแลและขอพระพรจากพระเป็นเจ้าเพื่อเราและสถาบันนั้นๆ ด้วย    เมื่อถึงวันฉลองของท่านนักบุญนั้นๆ เราจึงมักจะมีการฉลองด้วยการถวายบูชามิสซาขอพร และชื่อนชมยินดีด้วยงานเลี้ยงฉลอง
    นอกจากนั้น เรายังมีวันฉลองนักบุญทั้งหลาย (1 พฤศจิกายน)    คือ วันฉลองโมทนาคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงให้เรามีผู้ที่เป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ในเรื่องต่างๆ ความกล้าหาญในการเป็นพยานถึงความรักของพระองค์    ในวันที่ 2 พฤศจิกายนยังเป็นวันที่ให้เราได้ระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ คือ ให้เราภาวนาเป็นพิเศษสำหรับผู้ล่วงลับทั้งหลายให้ได้รับพระเมตตาจากพระเป็นเจ้า ให้ได้อยู่ร่วมในสวรรค์กับพระองค์โดยเร็ววันอีกด้วย

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk