^Back To Top

 • 1 1
  .
 • 2 2
  .
 • 3 3
  .
 • 4 4
  .
 • 5 5
  .

kamsonbkk.com

หมวด ๑ การเอาใจใส่ด้านอภิบาลและสิ่งที่จำเป็นก่อนพิธีแต่งงาน

หมวด ๑
การเอาใจใส่ด้านอภิบาลและสิ่งที่จำเป็นก่อนพิธีแต่งงาน

มาตรา ๑๐๖๓ ผู้อภิบาลวิญญาณ มีหน้าที่ต้องเอาใจใส่ให้ชุมชนวัด จัดให้ความช่วยเหลือแก่บรรดาคริสตชน เพื่อรักษาสถานภาพการแต่งงานให้มีจิตตารมณ์คริสตชน และพัฒนาไปสู่ความครบครัน ความช่วยเหลือที่ต้องจัดให้มีดังนี้ เป็นต้น :

    ๑. ด้วยการเทศน์สอน การสอนคำสอนที่ปรับให้เหมาะกับผู้เยาว์ คนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ ยิ่งกว่านั้น โดยใช้สื่อสารทางสังคม เพื่อว่าโดยอาศัยสื่อสารเหล่านี้ คริสตชนจะได้รับการสอน
เกี่ยวกับความหมายของการแต่งงานคริสตชน และหน้าที่ของสามีภรรยา และบิดามารดาที่เป็นคริสตชน
    ๒. ด้วยการเตรียมส่วนบุคคล เพื่อเข้าสู่การแต่งงาน เพื่อว่า คู่สมรสจะได้มีความพร้อมที่จะรับความศักดิ์สิทธิ์ และหน้าที่แห่งสถานภาพใหม่ของตน

    ๓. ด้วยการประกอบจารีตการแต่งงานที่ให้ผลอุดม จารีตนี้ ช่วยให้มองเห็นชัดแจ้งว่า สามีภรรยามีความหมาย และมีส่วนในรหัสธรรมความเป็นหนึ่งเดียว และความรักอันมีผลอุดมระหว่างพระคริสตเจ้า และพระศาสนจักร
    ๔. ด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่คู่สมรส เพื่อว่าเขาจะได้
ยิ่งวันยิ่งบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น และมีชีวิตครอบครัวที่เต็มเปี่ยมมากขึ้น ด้วยการรักษาและป้องกันพันธะศีลแต่งงานอย่างซื่อสัตย์

มาตรา ๑๐๖๔ เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น ที่จะจัดให้มีความช่วยเหลือนี้อย่างที่ควร ถ้าเห็นว่าเหมาะสม ท่านควรปรึกษาบุรุษและสตรีผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้ว

มาตรา ๑๐๖๕ วรรค ๑ คาทอลิกที่ยังไม่ได้รับศีลกำลัง ให้รับศีลศักดิ์สิทธิ์นั้นก่อนรับเข้าพิธีแต่งงาน ถ้าหากการรับนี้ไม่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกมากนัก    

    วรรค ๒ เพื่อให้การรับศีลแต่งงานนี้เกิดผลอุดม ขอแนะนำอย่างแข็งขัน ให้คู่สมรสรับศีลอภัยบาป และศีลมหาสนิท

มาตรา ๑๐๖๖ ก่อนจะประกอบพิธีแต่งงาน จะต้องแน่ใจว่า ไม่มีอุปสรรคอันใดมาขัดขวางมิให้การประกอบพิธีแต่งงานมีผล และถูกต้องตามกฎหมาย

มาตรา ๑๐๖๗ สภาพระสังฆราช ต้องวางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแบบสอบถามคู่สมรส และเกี่ยวกับการประกาศการแต่งงานหรือวิธีการสืบสวนอื่น ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งต้องทำก่อนการแต่งงาน เมื่อได้ถือตามกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเอาใจใส่แล้ว เจ้าอาวาสก็ดำเนินการประกอบพิธีแต่งงานได้

มาตรา ๑๐๖๘ ในกรณีที่มีอันตรายจะตาย ถ้าไม่สามารถหาวิธีพิสูจน์อย่างอื่นได้ เว้นแต่มีสิ่งบ่งบอกตรงกันข้าม เป็นการเพียงพอ ที่คู่สมรส ยืนยันด้วยการสาบาน ถ้าจำเป็นว่า เขาได้รับศีลล้างบาป และไม่มีข้อขัดขวางใดๆ

มาตรา ๑๐๖๙ ก่อนการประกอบพิธีแต่งงาน คริสตชนทุกคนมีหน้าที่ต้องแจ้งเจ้าอาวาส หรือผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่นให้ทราบ ถึงข้อขัดขวางที่เขารู้

มาตรา ๑๐๗๐ ถ้าบุคคลอื่นทำการสอบสวนแทนเจ้าอาวาส ผู้ซึ่งจะประกอบพิธีแต่งงาน บุคคลนั้นต้องแจ้งผลการสอบสวนให้เจ้าอาวาสทราบเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยเอกสารที่เป็นทางการ

มาตรา ๑๐๗๑ วรรค ๑ เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็น ไม่อนุญาตให้ใครประกอบพิธีแต่งงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น

    ๑.    การแต่งงานของคนพเนจร
    ๒.    การแต่งงานซึ่งกฎหมายบ้านเมืองไม่รับรู้ หรือไม่อนุญาตให้ประกอบพิธี
    ๓.    การแต่งงานของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามธรรมชาติต่อคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง หรือต่อบุตรที่เกิดจากการแต่งงานครั้งก่อน
    ๔.    การแต่งงานของบุคคลที่ปฏิเสธความเชื่อคาทอลิกอย่างโจ่งแจ้ง
    ๕.    การแต่งงานของบุคคลที่ต้องโทษทางกฎหมาย
พระศาสนจักร
    ๖.    การแต่งงานของผู้เยาว์ โดยทั้งที่บิดามารดาไม่รู้
หรือไม่ยินยอมอย่างมีเหตุผล
    ๗.    การแต่งงานโดยตัวแทน ดังระบุไว้ในมาตรา ๑๑๐๕

    วรรค ๒ ผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น ต้องไม่อนุญาตให้ประกอบพิธีแต่งงานแก่ผู้ที่ปฏิเสธความเชื่อคาทอลิกอย่างโจ่งแจ้ง เว้นไว้แต่ว่า ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมาตรา ๑๑๒๕ แล้ว โดยการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นตามความเหมาะสม

มาตรา ๑๐๗๒ ให้ผู้อภิบาลวิญญาณ พยายามหันเหหนุ่มสาวจากการแต่งงานก่อนอายุ ซึ่งเป็นอายุแต่งงานตามประเพณีท้องถิ่น

ค้นหา

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
3797
8144
54693
44724
420929
17948918
Your IP: 18.208.132.33
2020-06-05 13:15

สถานะการเยี่ยมชม

มี 157 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk