foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2019

IMG resize 2019

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11755
14659
11755
295509
436281
14606298
Your IP: 34.204.173.36
2019-11-17 14:24

สถานะการเยี่ยมชม

มี 437 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ภารกิจของฆราวาสในโลก
10590R 1336962983        พระสันตะปาปา  ยอห์น  ปอล  ที่  2  ทรงพอพระทัยที่จะนำความคิดจากสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 มากล่าวซ้ำตามข้อความที่ว่า  ชีวิตของสังคมโลก ก็คือ ชีวิตของครอบครัวนั่นเอง ครอบครัวนี้เองที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพของสังคม  และที่ให้การประกันว่าสังคมจะมีสมาชิกสืบทอดต่อไปเรื่อยๆ
        โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ครอบครัวนั้นเป็นหัวใจของสังคม  กล่าวคือ  ถ้าครอบครัวดี  คนดี  สังคมก็จะดีด้วย  (ข้อ  5)  มีการบรรยายความคิดอันยอดเยี่ยมของพระสันตะปาปาเปาโล  ที่  6 เกี่ยวกับงานเผยแพร่พระวรสารที่ครอบครัวได้รับการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่น  โดยการรับฟังพระวรสารและดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความจริงแท้ของความรักและในความสัมพันธ์ของครอบครัว  พระสันตะปาปา ยอห์น  ปอล  ที่  2  ก็ทรงเน้นถึงงานแพร่ธรรมของครอบครัว   

ซึ่งมิได้เพียงกล่าวถึงบทบาทนี้ว่าสำคัญเป็นอันดับแรกเท่านั้น  แต่เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติและตามวิธีการที่หาอะไรทดแทนมิได้เลย  งานแพร่ธรรมนี้ต้องดำเนินไปตามสภาพความเป็นไปต่างๆ ของครอบครัว (ข้อ  50)  อันได้แก่งานในด้านการรับใช้ความรักและชีวิตรวมถึงการสนับสนุนความสัมพันธ์ในสังคม  งานในด้านการอบรมบุตร  งานในด้านความสัมพันธ์กับพระเจ้า  เรามิควรละเว้นที่จะอ่านข้อความสองข้อที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นใจและความเรียบง่ายของเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสวดภาวนาในครอบครัว  อันได้แก่ ข้อ  59  ย่อหน้าสุดท้าย  และข้อ  60  ย่อหน้าที่สอง  ซึ่งมีการอ้างถึงคำกล่าวของพระสันตะปาปาเปาโล  ที่  6

ชีวิตครอบครัวคริสตชนเป็นศาสนบริการ
         สิ่งที่เป็นหัวข้อสำคัญในสมัชชาพระสังฆราช  ปี  1980  และในสมณสารนี้ก็คือ  ความคิดที่มีการเน้นหลายครั้งว่า  ภารกิจของครอบครัวเป็น  “ศาสนบริการ”  อย่างหนึ่ง  อาจพูดอีกนัยหนึ่งได้ว่าชีวิตแห่งความรักของคู่สมรสและบทบาททุกประการของครอบครัวนั้น เป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของคู่สมรสและครอบครัว  ซึ่งเป็น  “ศาสนบริการ”  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคู่สมรสและครอบครัวเท่านั้น  เป็นงานที่ประกอบด้วยลักษณะต่างๆ  (ลักษณะของประกาศก สงฆ์ และกษัตริย์)  และประกอบด้วยประสิทธิผลแห่งการไถ่กู้ของภารกิจแพร่ธรรม  ซึ่งพระคริสตเจ้ามอบให้อยู่ในความรับผิดชอบของพระศาสนจักร  อันได้แก่ภารกิจการพิทักษ์รักษา การประกาศและการเผยแพร่ความรัก  (ข้อที่ 17)  ภารกิจในการแสดงความซื่อสัตย์  (ข้อ  20)  ภารกิจแห่งความสัมพันธ์  (ข้อ  21)  ภารกิจการอุทิศตัวรับใช้ชีวิต  “การเผยแพร่ภาพลักษณ์ของพระเจ้าจากคนหนึ่งให้แก่อีกคนหนึ่ง”  (ข้อ 28)  ภารกิจการอบรมดูแลบุตร  (ข้อ 36, 38, 53)  ภารกิจที่  “เป็นเครื่องเตือนใจพระศาสนจักรให้ระลึกถึงเหตุกาณ์ซึ่งเกิดขึ้นที่ไม้กางเขนอยู่เสมอ”  (ข้อ  13)  “ศาสนบริการ”  นี้  มีความเป็นจริงมากจนกระทั่งพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่  2  ได้ยกคำพูดของนักบุญโทมัส  อไควนัส  ซึ่งมักจะถูกลืมบ่อยๆ ในเรื่องการเปรียบเทียบศาสนบริการของคู่สมรสกับศาสนบริการของสงฆ์ที่ว่า  “งานเผยแพร่และอนุรักษ์ชีวิตจิตวิญญาณนั้น  บางคนก็ทำสำเร็จโดยศาสนบริการทางวิญญาณ  ซึ่งเป็นงานเฉพาะของผู้ที่รับศีลบวชเป็นสงฆ์  บางคนก็ทำโดยทางศาสนบริการทางร่างกายและวิญญาณพร้อมกันไป  ซึ่งเป็นผลของศีลสมรส” (Summa Contra Gentiles ภาค 4 บทที่  58 : อ้างอิงในข้อ 32)

พระศาสนจักรระดับครอบครัว
         การที่มีการกล่าวถึง  “พระศาสนจักรระดับครอบครัว”  หลายต่อหลายครั้ง  ก็เป็นการแสดงให้เห็นความสำคัญอยู่ในตัวแล้ว  แต่คำนี้ยังมีความสำคัญเด่นชัดเป็นพิเศษ  ถ้าเราได้มาคิดถึงประวัติความเป็นมาของคำนี้  ในสังคายนาวาติกันครั้งที่  2  ได้เริ่มพูดในนัยนี้เป็นครั้งแรก (“ในครอบครัวอันเป็นหน่วยที่คล้ายกับพระศาสนจักร”, Lumen  Gentium)  แต่คำนี้กลับถูกลบล้างไปในเวลาต่อมาว่า  เป็นคำที่ไม่เหมาะสม  ที่สุด  สมัชชาพระสังฆราช  ปี  1980  และพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล  ที่  2  ได้ให้ความสำคัญแก่คำนี้ใหม่  และไม่ได้ใช้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบอีกต่อไป  แต่ใช้เป็นคำไวพจน์  “ครอบครัวคริสตชน”  เลยทีเดียว  ดังนั้นจึงเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการว่า  งานแพร่ธรรมของครอบครัวซึ่งเป็นงานของฆราวาสโดยเฉพาะนั้น  ก็เป็นงานของพระศาสนจักรโดยตรง

การรับใช้ครอบครัว
          ก่อนที่จะจบหัวข้อนี้  ขอให้เราสังเกตคำว่า  “งานของพระศาสนจักร”  ซึ่งเป็นคำที่พระสันตะปาปา  ยอห์น  ปอล  ที่  2  ได้ให้แก่งานของบรรดานายแพทย์  นักการศึกษา  นักกฎหมาย  หรือคู่สมรสที่อุทิศตนเพื่อความผาสุกของครอบครัว  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ให้แก่ความพยายามของทุกๆ คนที่มีความตั้งใจที่จะแนะนำคู่สมรสให้ใช้วิธีคุมกำเนิดแบบสังเกตจังหวะตามธรรมชาติ  (ข้อ 35, 43, 47, 71, 75)
         จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะพบการใช้สำนวน  3  สำนวน  ขนานกันไป  เพื่อเน้นความสำคัญของศาสนบริการนี้  อันได้แก่ “อนาคตของการเผยแพร่พระวรสารขึ้นอยู่กับพระศาสนจักรระดับครอบครัวเป็นส่วนใหญ่” (ข้อ  52)  “อนาคตของสังคมโลก และของพระศาสนจักรขึ้นอยู่กับครอบครัว” (ข้อ  75)  และ “อนาคตของมนุษยชาติขึ้นอยู่กับครอบครัว”  (ข้อ 86)

ที่มา : ครอบครัวคริสตชนในโลกปัจจุบัน (Familiaris Consortio)