foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

อิสรภาพในศีลอภัยบาป
Jesus-adulterous-womanการรับศีลอภัยบาปอย่างดี คือการพิจารณาบาปทั้งหมดที่เราได้ทำ เป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำผิดต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ และตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่ทำบาปเหล่านั้นอีกต่อไป “จงไป และอย่าทำบาปอีก”
การไปรับศีลอภัยบาปทำให้เราเป็นอิสระ ไม่เป็นทาสของปีศาจอีกต่อไป แต่เป็นบุตรสุดที่รักของพระเจ้า พระบิดาของเรา
เอมิลี กริฟฟิน ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายโฆษณา ที่นครนิวยอร์ก เธอรู้สึกได้รับแรงจูงใจให้มานับถือศาสนาคาทอลิก ในหนังสือ “กลับลำ: ประสบการณ์แห่งการกลับใจ” ที่เธอเขียน เธอกล่าวถึงท่าทีที่เธอมีต่อศีลอภัยบาป “ฉันเคยเกลียดการสารภาพบาป ฉันไม่เคยคิดอยากจะไปบอกบาปของฉันต่อหน้ามนุษย์คนหนึ่ง ฉันไม่อยากไปแก้บาปเลย ฉันไม่ยอมรับว่าฉันเป็นคนบาป แต่ฉันก็รู้ว่าฉันได้ทำบาป และรู้สึกละอายใจอย่างที่สุด

เมื่อเอมิลี ตัดสินใจเป็นคาทอลิก เธอเผชิญหน้ากับตัวเองเป็นครั้งแรก เธอยอมรับว่าเป็นคนบาป และในที่สุด เธอไปรับศีลอภัยบาป ซึ่งเป็นประสบการณ์ในความทรงจำของเธอชั่วชีวิต เธอได้รับอิสรภาพทางจิตวิญญาณ ซึ่งก่อให้เกิดความปีติยินดียิ่ง


เธอกลับใจคิดใหม่ว่า การไปรับศีลอภัยบาปกับพระสงฆ์นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงการไปบอกบาปแก่พระสงฆ์ที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้น เธอกล่าวว่า “ฉันเริ่มมองเห็นว่า พระสงฆ์ไม่ใช่เป็นเพียงมนุษย์ที่ฉันไปพบเท่านั้น แต่เป็นพระคริสตเจ้า พระองค์เองที่ฉันไปสารภาพบาป และฉันรู้สึกถึงความสุภาพอ่อนโยนของพระองค์ที่ทรงมีต่อคนเก็บภาษีและหญิงที่ทำผิดประเวณี”


พระเยซูเจ้าตรัสกับฟาริสีว่า “เราไม่ได้มาหาคนชอบธรรม คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนป่วยต้องการหมอ”
พระเยซูเจ้าตรัสกับหญิงที่ทำผิดประเวณีว่า “ไม่มีใครทำร้ายเจ้า เราก็ไม่ทำร้ายเจ้า จงไป และอย่าทำบาปอีก”


เวลาที่ปีศาจล่อลวงเราให้ทำบาป มันจะบอกเราว่าทำบาปไปเถิด ไม่เป็นไร แล้วค่อยไปแก้บาป แต่พอเราทำบาปไปแล้ว และเราจะไปแก้บาป มันก็บอกเราว่า เป็นเรื่องน่าอับอายขายหน้า จนเราไม่อยากไปแก้บาป ไม่กล้าบอกบาปของเรากับพระสงฆ์ เมื่อเรากล้าทำบาป เราก็ต้องกล้าไปสารภาพบาป


พระเยซูเจ้าตรัสว่า ความจริงทำให้เราเป็นอิสระ พระสงฆ์ผู้โปรดศีลอภัยบาปเป็นมนุษย์เหมือนเรา แต่แตกต่างจากเราตรงที่ท่านได้รับการเจิมที่ฝ่ามือด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบอำนาจการอภัยบาปของพระองค์แก่พระสงฆ์ หลังจากเราสารภาพบาปของเราแล้ว พระสงฆ์ให้อภัยบาปแก่เราในพระนามของพระคริสตเจ้า หรือเราสามารถพูดได้ว่าในขณะนั้นพระคริสตเจ้าพระองค์เองทรงเป็นผู้ให้อภัยบาปแก่เรา

 

  • ศีลอภัยบาปไม่ได้ให้อภัยเฉพาะบาปเท่านั้น แต่ยังเพิ่มพูนพละกำลังที่เข้มแข็งแก่วิญญาณของผู้มารับศีลอภัยบาป ทำให้วิญญาณแข็งแรง มีกำลังต่อสู้กับการประจญของปีศาจ และความทุกข์ในชีวิตประจำวัน
  • ศีลอภัยบาปช่วยให้เราทำความดีได้ง่ายขึ้น และทำให้ดวงใจเปี่ยมด้วยความรักต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ว่าเราจะทำบาปกี่ครั้งกี่หนก็ตาม จงลุกขึ้น อย่าหมดกำลังใจ แต่งจงไปพึ่งศีลอภัยบาปเสมอ
  • ที่มา: นิตยสารแม่พระยุคใหม่ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2013/2556 หน้า 12