^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ปัสกา... วันสมโภชที่ยิ่งใหญ่ของคริสตชน

bbวันสมโภชปัสกา เป็นวันสมโภชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปฏิทินของศาสนาคริสต์  คริสตชนจะฉลองการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า  สำหรับพระศาสนจักรคาทอลิก วันอาทิตย์ปัสกาจะมีขึ้นหลังจาก 40 วันของการสวดภาวนา การถือศีลอดอาหารและการทำทานที่เรียกกันว่าเทศกาลมหาพรต โดยอาศัยการต่อสู้ฝ่ายจิตใจและการปฏิเสธความต้องการฝ่ายเนื้องหนัง คริสตชนเตรียมตัวเองเพื่อตายฝ่ายจิตกับพระคริสตเจ้าในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ดังนั้น เราจึงสามารถกลับคืนชีพกับพระองค์เพื่อรับชีวิตใหม่ในวันปัสกา

การทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์

วันปัสกาคือวันที่เฉลิมฉลองเพราะเป็นการทำให้ความเชื่อของคริสตชนสมบูรณ์. นักบุญเปาโลเขียนว่า “ถ้าพระคริสตเจ้าไม่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ความเชื่อของเราก็ไร้ความหมาย” (1 คร 15.17)
พระเยซูเจ้าทรงช่วยมนุษยชาติให้รอดจากพันธนาการแห่งบาปด้วยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ และพระองค์ทรงทำลายแอกแห่งบาปในตัวเรา  แต่การกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์เป็นพระสัญญาเกี่ยวกับชีวิตใหม่ ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าสำหรับเรา

การมาถึงของพระอาณาจักร

ชีวิตใหม่เริ่มต้นในวันอาทิตย์ปัสกา. ในบทข้าแต่พระบิดา เราสวดภาวนาว่า “พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดิน เหมือนในสวรรค์” และพระคริสตเจ้ายังตรัสกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่า “บางท่านที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่ลิ้มรสความตายจนกว่าจะเห็นพระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงพร้อมด้วยพระอานุภาพ” (มก 9.1) บรรดาปิตาจารย์ในสมัยเริ่มแรกเห็นว่า วันสมโภชปัสกาทำให้พระสัญญานี้สำเร็จ พร้อมกับการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า พระอาณาจักรของพระเจ้าได้รับการสถาปนาในโลกในรูปแบบของพระศาสนจักร

ชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า


ตามธรรมประเพณีแล้ว คนที่นับถือศาสนาอื่นที่ต้องการกลับใจมานับถือนิกายคาทอลิก จะรับศีลล้างบาปในวันตื่นเฝ้าของคืนสมโภชปัสกา ซึ่งเรียกว่าวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (วันก่อนวันอาทิตย์ปัสกา) บางทีเริ่มตอนพระอาทิตย์ตก. ปกติ พวกเขาจะผ่านขบวนการอันยาวนานแห่งการศึกษาและการเตรียมตัวที่เรารู้จักกันว่า “พิธีรับผู้ใหญ่เข้าเป็นคริสตชน”  (RCIA) การล้างบาปของพวกเขาเปรียบเสมือนการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ขณะที่พวกเขาตายต่อบาปและกลับคืนชีพสู่ชีวิตใหม่ในพระอาณาจักรของพระเจ้า

ศีลมหาสนิท – กำหนดปัสกา


เนื่องจากวันสมโภชปัสกามีความสำคัญยิ่งต่อความเชื่อของคริสตชน บางทีพระศาสนจักรคาทอลิกต้องการให้คาทอลิกทุกคนที่ผ่านการเตรียมตัวรับศีลมหาสนิทครั้งแรกแล้ว รับศีลมหาสนิทระหว่างเทศกาลปัสกา ซึ่งกำหนดเวลาจนถึงวันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งตรงกับ 50 หลังวันสมโภชปัสกา (พระศาสนจักรยังเชิญชวนเราให้รับศีลอภัยบาปก่อนรับศีลมหาสนิทในวันปัสกาด้วย) การรับศีลมหาสนิทคือเครื่องหมายที่เห็นได้ของความเชื่อของเราและการมีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระเจ้า  แน่นอน เราควรรับศีลมหาสนิทบ่อยครั้งเท่าที่ทำได้;  เพราะถ้ากระทำตามบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักรที่ว่า “กำหนดปัสกา” นั้นเป็นเพียงมาตรการขั้นต่ำสุดของพระศาสนจักร


หมายเหตุ
“กำหนดปัสกา” ตามบทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร
* จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง
* จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5773
9758
78458
409623
816522
16645990
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-28 12:38

สถานะการเยี่ยมชม

มี 300 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk