^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

การจำศีลอดอาหาร (Fast)

การจำศีลอดอาหาร (Fast)

ทุกศาสนามักจะมี การจำศีลอดอาหาร (fast)  ในบางช่วงเวลาในรอบปีเพื่อฝึกศาสนิกชนให้มีวุฒิภาวะด้านจิตใจ และอารมณ์ ที่เราต้องไม่มองข้าม

ในศาสนาคริสต์คาทอลิก  เรามีกฎให้จำศีลอดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิท 1 ชั่วโมง ยกเว้นผู้ป่วย และในกรณีอันตรายถึงแก่ชีวิต

พระสันตะปาปาปีโอที่ 12  เป็นผู้ยกเลิกกฎเดิมที่ให้อดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืน  ก่อนจะรับศีลมหา สนิท เพราะสภาพเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนไป  และพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 (30 พฤศจิกายน  ค.ศ. 1963 ) ประกาศว่าพระสังฆราชท้องถิ่น อนุญาตให้บรรดาพระสงฆ์ผู้ต้องถวายมิสซา 2-3 มิสซาในวันเดียวกัน ยกเว้นจากกฎนี้ และในวันที่ 21 พฤศจิกายน 1964 ได้ลดให้อดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิทเหลือ 1 ชั่วโมง

พระศาสนจักรได้สอน ให้เราปฏิบัติตามแบบอย่างของพระเยซูคริสตเจ้า (มธ. 6:16 ;มก 2:20 ;9:29) และบรรดาอัครสาวก (กจ 13:2 ; 14:23 ; 2คร 2: 27) คริสตชนสมัยแรกอดอาหารและอดเนื้อสัปดาห์ละ 2 วัน คือ วันพุธ และวันศุกร์ ต่อมาใ นค.ศ. 1917   ให้อดเนื้อทุกวันในเทศกาลมหาพรต

พระสันตะปาปาเปาโล ที่ 6 (6 กุมภาพันธ์ 1966) ได้ปรับปรุงข้อกำหนดเรื่องอดอาหาร และอดเนื้อ ให้ ทุกวันศุกร์ตลอดปี และทุกวันในเทศกาลมหาพรต   เป็นวันพลีกรรมในพระศาสนจักร

วันพุธรับเถ้า ( ปีนี้ตรงกับวันที่22 กุมภาพันธ์ 2012) และวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (6 เมษายน 2012)   เป็นวันอดอาหารและอดเนื้อ

คริสตชนทุกคน ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ  คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดอาหาร

เป็นหน้าที่ ของผู้อภิบาลและบิดามารดาที่จะต้องอบรมผู้อายุน้อยที่ยังไม่ต้องถือกฎการอดเนื้อและอดอาหารให้เข้าใจจิตตารมณ์ของการพลีกรรม (ม. 1252)

สำหรับประเทศไทยสภาพระสังฆราชฯ จึงกำหนดวิธีการจึงกำหนดวิธีการอดเนื้อและอดอาหารดังต่อไปนี้

การอดเนื้อ  คือ   ผู้ที่ได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกำหนดนี้  ถือว่าได้ถือตามกฎการอดเนื้อ คือ

ก. อดเนื้อ

ข. ปฏิบัติกิจศรัทธานอกเหนือไปจากที่เคยปฏิบัติ  อาทิ เดินรูป 14 ภาค เฝ้าศีลมหาสนิท  สวดสายประคำ ฯลฯ

ค. ปฏิบัติกิจเมตตาปรานี  เช่น  ให้ทานคนจน  เยี่ยมคนเจ็บป่วย ฯลฯ

ง. งดเว้นอาหารหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติเป็นประจำ อาทิ งดดื่มสุราและเบียร์  งดสูบบุหรี่

จ. รู้จักอดออมและละเว้นความฟุ้งเฟ้อต่างๆ

การอดอาหาร  คือ   หมายถึงการรับประทานอาหารอิ่มเพียงมื้อเดียว

การจำศีลอดอาหารเป็นกิจการอย่างหนึ่งในเทศกาลมหาพรต เพื่อช่วยพี่น้องคริสตชนฉลองปัสกาอย่างดี  และเพื่อคริสตชนสำรองชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ เพื่อรับศีลล้างบาป เข้าเป็นคริสตชนอย่างมีความหมาย

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8278
16498
71205
402370
816522
16638737
Your IP: 18.232.125.29
2020-02-27 21:34

สถานะการเยี่ยมชม

มี 202 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk