foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

God is Love...

Catechetical Center of Bangkok

st.benedict resizeนักบุญเบเนดิกต์ (ชีวประวัติของนักบุญสำหรับเด็กชาย)
    เบเนดิกต์เกิดในตระกูลโรมันผู้สูงศักดิ์ในปี ค.ศ. 480 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีปีศาจและความชั่วร้ายในเมือง ผู้คนมีความสุขในการทำลายตึกรามบ้านช่อง และทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัว เมื่อเบเนดิกต์พยายามที่จะทำความดี เพื่อนที่โรงเรียนก็หัวเราะเยาะท่าน เบเนดิกต์ตัดสินใจที่จะไม่ทนอาศัยอยู่ท่ามกลางความชั่วร้ายนี้อีกต่อไป ท่านจึงได้วิ่งหนีออกไปและซ่อนตัวที่ภูเขาซึ่งห่างจากกรุงโรม 40 ไมล์
    สามปีต่อมา เบเนดิกต์ได้อาศัยอยู่ในถ้ำบริเวณใกล้หน้าผา บางครั้งนกกาเหว่าก็ได้นำอาหารมาให้ท่านได้ทาน เบเนดิกต์มีพลังแห่งปาฎิหารย์

    เด็กหนุ่มหลายคนที่มีความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตในทางที่ดี ได้ยินเรื่องราวของเบเนดิกต์ พวกท่านได้หาทางที่จะไปพบกับเบเนดิกต์บนภูเขา และขอที่จะใช้ชีวิตอยู่กับท่านบนภูท่านนั้น ไม่นานหลังจากนั้นเบเนดิกต์ได้มีสมาชิกมากกว่า 140 คน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการตั้งคณะเบเนดิกติน พวกท่านได้สร้างบ้านเพื่ออาศัยร่วมกันและยังคงสวดภาวนา ปลูกพืชผัก ช่วยเหลือคนยากจน และสอนที่โรงเรียน คติของเบเนดิกต์คือ “สวดภาวนาและทำงาน”

ฉลองวันที่ 11 กรกฎาคม