^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

คำสอนของศาสนาคริสต์ เรื่องพระนางมารีย์

คำสอนของศาสนาคริสต์ เรื่องพระนางมารีย์

christian_reli0021_nvtech.comศาสนาคริสต์ โรมันคาทอลิก ให้ความสำคัญต่อพระนางมารีย์ เนื่องด้วยพระเจ้าทรงเลือกสรรพระนางเป็นพิเศษให้เป็นมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า (พระเจ้าที่เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์) ดังนั้น จึงมีคำสอนที่สำคัญเกี่ยวกับพระนางมารีย์ในประมวลคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Compendium Catechism of the catholic Church, 2005: 95-100) ว่า

พระนางมารีย์เป็นพระมารดาของพระเจ้า
•    สืบเนื่องจากคำสอนที่ว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระนางมารีย์จึงเป็น “พระมารดาของพระเจ้า” เนื่องจากพระนางทรงเป็นพระมารดาของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งทรงเป็นพระเจ้า

พระนางมารีย์เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล
•    สืบเนื่องจากพระนางมารีย์ได้รับการเลือกสรรเป็นพิเศษให้เป็นมารดาของพระเจ้า มีผลทำให้พระนางเปี่ยมด้วยพระพรพิเศษจากพระเจ้า นับแต่วาระแรกของการปฏิสนธิ พระนางจึงได้รับพระพรพิเศษให้พ้นมลทินแห่งบาปกำเนิดโดยสิ้นเชิง และยังคงบริสุทธิ์ปราศจากบาปส่วนตัวทุกประการตลอดชีวิตของพระนาง จึงให้สมญาและประกาศเป็นข้อความเชื่อของศาสนาคริสต์โรมันคาทอลิกว่า “พระนางมารีย์ เป็นผู้ปฏิสนธินิรมล”

พระนางมารีย์เป็นพรหมจารี
•    สืบเนื่องจากการกำเนิดของพระเยซูคริสตเจ้าที่พระคัมภีร์สอนว่าพระนางมารีย์ทรงครรภ์ด้วยอานุภาพของพระเจ้า (โดยปราศจากการมีความสัมพันธ์ทางเพศ) การทรงครรภ์เพื่อให้กำเนิดพระเยซูคริสตเจ้านี้อยู่นอกเหนือความเข้าใจและความเป็นไปได้ของมนุษย์ เป็นความต่อเนื่องจากคำสอนที่ว่าพระเยซูเป็นพระบุตร (พระเจ้า) ผู้บังเกิดเป็นมนุษย์ เป็นเหตุการณ์เหนือธรรมชาติ ด้วยอานุภาพของพระเจ้า จึงมีการยืนยันว่าพระนางมารีย์ เป็นพรหมจารี เพราะความเป็นพรหมจารีของพระนางคือ เครื่องหมายแห่งความเชื่อในอานุภาพของพระเจ้า

พระนางมารีย์ แบบอย่างและมารดาของมนุษยชาติ ในการปฏิบัติตามแผนการแห่งความรอดพ้น
•    พระนางมารีย์เป็นตัวอย่างในการร่วมมือในแผนการช่วยมนุษย์ให้รอดพ้น ด้วยความเชื่อและการนบนอบอย่างอิสระในการตอบรับแผนการของพระเจ้า ในชีวิตของพระนาง พระนางได้กล่าวตอบรับในนามของมนุษยชาติทั้งมวล ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า โดยยึดแผนการของพระเจ้าเป็นหลักมากกว่าที่จะยึดหลักการของตนเองในการมุ่งสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ พระนางจึงเป็นมารดาของมนุษยชาติ (เอวาใหม่) ในการร่วมมือกับพระเจ้าที่จะพัฒนาตนสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเจ้า ตามแผนการแห่งความรอดพ้นของพระองค์

หนังสือ พระนางมารีย์ หนทางสู่พระเยซูคริสตเจ้า

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4509
11887
71826
309289
816522
16545656
Your IP: 35.175.113.29
2020-02-21 07:46

สถานะการเยี่ยมชม

มี 229 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk