^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

บทที่ 5 : การเดินทางไปสู่พระเจ้า

6b77c2c8c022f50e559fae2dab8aa384บทที่ 5 : การเดินทางไปสู่พระเจ้า
    การเป็นครูคำสอนนั้นมีสิ่งที่ทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจอยู่เสมอ สิ่งแรกคือการไม่ทำงานอย่างโดดเดี่ยว ท่านจะมี “เพื่อนร่วมเดินทาง” มากมาย กลุ่มแรกคือบรรดาผู้เรียนคำสอนนั่นเอง “ผู้ร่วมทาง” คือบุคคลที่เราจะแบ่งปันอาหารร่วมกัน ทั้งครูคำสอนอื่นและผู้เรียนคำสอนล้วนเป็นผู้ร่วมเดินทางของเราในการแสวงหาพระเจ้า เราทุกคนจึงกลายเป็นอาหารสำหรับกันและกันซึ่งช่วยหล่อเลี้ยงให้แต่ละคนมีพลังที่เข้มแข็ง นี่จึงเป็นประเด็นที่ทำให้เรารู้สึกชื่นชมยินดี   
    ชีวิตการเป็นครูคำสอนนั้นทำให้เราเป็นผู้จาริกแสวงบุญตัวจริง เป็นการจาริกสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ด้วยความคิดที่ว่าเราคือผู้บรรลุถึงเป้าหมายแล้ว งานของเราเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเดินทางสู่พระเจ้า ที่ซึ่งเราแต่ละคนเป็นดังอาหารสำหรับผู้อื่นในเส้นทางนี้    

การสอนคือพันธกิจ

    คำว่า “พันธกิจ” มีหลายคำจำกัดความ แต่ทุกคำล้วนมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ “เป็นการทำบางสิ่งบางอย่างในที่สาธารณะเพื่อให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาถึงและเพื่อประโยชน์ของหมู่คณะ นี่คือพระพรที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างเฉพาะของตนเอง” การสอนคำสอนเป็นพันธกิจเพราะเป็นงานที่เข้าหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

1. เป็นการสอนในที่สาธารณะ  
การสอนเป็นงานสาธารณะเสมอซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความมั่งคั่งของคลังข้อความเชื่อคริสตชน เห็นถึงการกระทำของพระเจ้าในชีวิตของมนุษย์และวิธีที่มนุษย์สัมพันธ์กับพระเจ้า กับตนเองและกับสิ่งสร้างทั้งหมด การปฏิบัติศาสนานั้นกระทำในหมู่คณะคริสตชน  
2. เป็นการสอนเนื้อหาเพื่อต้อนรับการมาถึงของพระอาณาจักรของพระเจ้า 
เนื้อหาหลักที่สำคัญนี้จะช่วยติดปีกให้กับผู้เรียนไปยังจุดที่เขาสามารถเปลี่ยนโครงสร้างและสภาพชีวิตเพื่อให้พระยุติธรรมของพระเจ้าอยู่เหนือทุกสิ่ง  
3. เป็นการสอนที่นำประโยชน์สู่หมู่คณะ 
คนส่วนใหญ่มักใช้ชีวิตประจำวันแบบธรรมดาๆ และไม่คิดจะเปลี่ยน แต่ครูคำสอนถูกเรียกให้มองเห็นความไม่ธรรมดาในสิ่งปกติธรรมดา คือชี้ให้เห็นว่าพระเจ้าประทับอยู่ในโลก เป็นผู้ที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนคำสอนเติบโตในความเชื่อต่อพระเจ้าได้
4. เป็นพระพรพิเศษที่มีเอกลักษณ์และโครงสร้างเฉพาะของตนเอง  
ครูคำสอนคือผู้ตั้งใจเตรียมการสอนและสอนอย่างดีที่สุด ด้วยการมุ่งสู่จุดประสงค์ของแต่ละคาบเรียน ทั้งนี้เพื่อบรรลุถึงความดีของหมู่คณะและในนามของหมู่คณะ  

ความยินดีของครูคำสอน
เล่าจากเรื่องจริง
    ผู้เขียนได้เล่าเรื่องจากประสบการณ์ในชีวิตของท่านเกี่ยวกับความชื่นชมยินดีของการเป็นครูคำสอนว่า ครั้งหนึ่งในการอบรมครูคำสอน ท่านได้มีโอกาสพบกับครูคำสอนท่านหนึ่งชื่อว่าเวนดี้ซึ่งเคยเป็นศิษย์ของท่าน คุณเวนดี้ได้ทำงานเป็นครูคำสอนมากว่า 20 ปี ดูเธอเป็นคนที่เต็มด้วยชีวิตชีวาและมีความสุขกับงานที่ทำอยู่เป็นอย่างมาก เธอมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อเมริสซา ซึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษาและกำลังหางานทำ ซึ่งเมริสซาก็ได้มาร่วมรับอบรมในวันนั้นด้วย
    เวนดี้ได้แนะนำให้ทุกคนรู้จักกับเมริสซาพร้อมกับแจ้งให้ทราบว่าเมริสซาได้ละทิ้งความคิดที่จะหางานด้านธุรกิจแต่ได้มาสมัครเป็นครูคำสอนด้วย โดยที่เมริสซาได้แบ่งปันว่า เธอตัดสินใจทิ้งงานธุรกิจอื่นทั้งหมดและตัดสินใจเลือกเป็นครูคำสอนแม้ว่าจะไม่มีเงินเดือนประจำก็ตาม เพราะประทับใจในภาพของแม่เวนดี้ที่เธอได้เห็นมาตั้งแต่เล็ก เวนดี้ได้ทำให้เมริสซาเห็นว่าเขามีความสุขมากกับการเป็นครูคำสอน เขาไปทำงานด้วยความกระตือรือร้นแม้จะต้องมีภาระงานบ้านและเลี้ยงลูกไปพร้อมกันก็ตาม ภาพชีวิตของแม่เวนดี้นี่เองที่เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เมริสซา
    นี่คือความปิติยินดีของการเป็นครูคำสอน

พันธกิจและกระแสเรียก
    เราทุกคนถูกเรียกให้เจริญชีวิตบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีหลากหลายหนทาง การเป็นครูคำสอนเป็นพระพรเพราะทำให้เรามีความสุขในการรับใช้พระเจ้าและประชากรของพระองค์ เป็นคำสัญญาเพราะนำความหวังที่ไม่หลอกลวงให้แก่ประชากรนี้ เพื่อให้ความรักของพระเจ้าเติมเต็มจิตใจของเราด้วยพระจิตเจ้า (เทียบ รม. 5:5)  และเป็นสิ่งที่เรียกร้องเพราะเราต้องทำงานอย่างหนัก เหมือนกำลังวิ่งสู่เส้นชัยเสมอ เป็นการแข่งขันที่ไม่มีวันจะบอกได้ว่าไปถึงเส้นชัยแล้ว เพื่อไปรับรางวัลที่พระเจ้าจะมอบให้แก่เราโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ ฟป. 3:13-14)

------------------------------------------------------------
คำถามเพื่อการไตร่ตรอง
+ การทราบว่าคุณได้มีส่วนร่วมในพันธกิจของชุมชนคริสตชน มีความหมายอะไรสำหรับคุณบ้าง?
+ คุณรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ตระหนักว่า ในหลายศตวรรษที่ผ่านมามีหลายคนได้ทำงานด้านคำสอนเช่นเดียวกับคุณ และบัดนี้คุณได้เป็นผู้ดำเนินการรักษาธรรมประเพณีของพันธกิจนี้ต่อไปท่ามกลางประชากรของพระเจ้า?
ให้พิจารณาว่าวิธีการเหล่านี้สามารถช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของคุณเอง (ครูคำสอน) ในหนทางแห่งการเดินทางสู่พระเจ้าได้อย่างไรบ้าง?
+ โดยการให้ความหวังแก่ตัวเอง
+ โดยความเชื่ออันลึกซึ้งของคุณ
+ โดยการให้ความยินดีแก่ตนเอง
+ โดยวิธีอื่นๆ ..........................

------------------------------------------------------

บทสรุป
    ขณะที่เรากำลังมุ่งสู่สหัสวรรษที่สามนี้ ครูคำสอนกำลังสร้างอนาคตด้วยการฟื้นฟูหมู่คณะคริสตชน เราทำงานโดยมั่นใจว่าพระสัญญาของพระเจ้านั้นเชื่อถือได้ ซึ่งจะเติมเต็มเราด้วยความมั่นใจในอนาคต 
    ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงด้านเศรษฐกิจ ในสังคมที่ชุ่มฉ่ำด้วยลัทธิวัตถุนิยมและความอยุติธรรม เราที่เป็นครูคำสอนก็ยังคงเฉลิมฉลองชีวิตและกระแสเรียกของเรา ยังคงนมัสการพระเจ้า ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณและฤทธานุภาพ ทรงเป็นปังแห่งชีวิตที่เลี้ยงดูจิตใจที่หิวโหยของเรา
    เรามีหน้าที่ช่วยสร้างสรรค์โลกใหม่ ขอให้การจาริกไปของเราเต็มไปด้วยความชุ่มฉ่ำแห่งความเชื่อและความหวัง ดังพระดำรัสของพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ว่า
พระเจ้าข้า โปรดฟื้นฟูความมหัศจรรย์ในชีวิตของเรา
และประทานเปนเตกอสเตใหม่ให้แก่เรา อาแมน

--------------------------------------------------------

บทภาวนาของครูคำสอน
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระเมตตา พระองค์ทรงอยู่เหนือจินตนาการของลูก
แต่ลูกทราบว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นี่กับลูกเสมอ
โปรดประทับอยู่กับลูกขณะที่สอนคำสอนแก่เด็กๆ
โปรดทรงเติมจิตใจของลูกให้เต็มด้วยพระจิตของพระองค์
เพื่อลูกจะได้ซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระองค์เสมอ
โปรดประทานกำลังใจที่จะประกาศถึงความรักของพระองค์
ทั้งในยามชื่นชมยินดีและยามทุกข์ใจ
ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดอวยพระพรแก่บรรดาผู้เรียนคำสอนทุกคน
เพื่อพวกเขาจะได้รับของประทานจากพระองค์ด้วยความรู้คุณ
โปรดให้พวกเขาเปิดใจรับความมหัศจรรย์และตระหนักในความรักของพระองค์
เพื่อว่า เมื่อได้เกิดเป็นภาพลักษณ์ของพระองค์แล้ว
พวกเขาจะได้สะท้อนถึงพระหรรษทานของพระองค์
ลูกวอนขอทั้งนี้ในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้า อาแมน

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
10915
11141
70549
33978
390163
17093741
Your IP: 3.233.239.102
2020-04-03 14:43

สถานะการเยี่ยมชม

มี 240 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk