^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

ทำไมพระเยซูจึงทรงได้รับการประจญจากซาตาน

ทำไมพระเยซูจึงทรงได้รับการประจญจากซาตาน
เมื่อมีบางคนมาล่อลวงเรา คือบุคคลนั้นพยายามที่จะให้เรากระทำบางอย่าง เพราะซาตานต่อต้านพระเยซูเจ้า มันจึงพยายามให้พระองค์กระทำสิ่งที่ผิด กระทำบาป แต่พระเยซูเจ้ามิได้ตกในการประจญ พระองค์มิได้กระทำบาป การตกในการประจญไม่ใช่บาป แต่การพ่ายแพ้ต่อการประจญเป็นบาป

ข้อความสำคัญ     เพราะเหตุว่า เราไม่มีมหาสมณะที่ร่วมทุกข์กับเราผู้อ่อนแอได้ แต่เรามีมหาสมณะผู้ทรงผ่านการทดลองทุกอย่างเหมือนกับเรา ยกเว้นบาป ดังนั้น เราจงเข้าไปสู่พระบัลลังก์แห่งพระหรรษทานด้วยความมั่นใจเพื่อรับพระกรุณา และพบพระหรรษทานเกื้อกูลในยามที่เราต้องการ (ฮีบรู 4:15-16)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง 
มัทธิว 4:11 ปีศาจ​จึง​ได้​ละ​พระ​องค์​ไป แล้ว​ทูต​สวรรค์​ก็​เข้า​มา​ปรนนิบัติ​รับใช้​พระ​องค์​
มาระโก 1:12-13  ​ทัน​ใด​นั้น ​พระ​จิต​เจ้า​ทรง​ดล​ให้​พระ​องค์​เสด็จ​เข้า​ไป​ใน​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร พระ​องค์​ประทับ​อยู่​ที่นั่น​สี่​สิบ​วัน ทรง​ถูก​ซาตาน​ประจญ ​พระ​องค์​ทรง​อยู่​กับ​สัตว์ป่า บรรดา​ทูต​สวรรค์​ปรนนิบัติ​รับใช้​พระ​องค์
ลูกา 4:1-13 ​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​ได้​รับ​พระ​จิต​เจ้า​เต็มเปี่ยม ทรง​พระ​ดำเนิน​จาก​แม่น้ำ​จอร์แดน ​พระ​จิต​เจ้า​ทรง​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​ถิ่น​ทุร​กัน​ดาร  ​ทรง​ถูก​ปีศาจ​ผจญ​เป็น​เวลา​สี่​สิบ​วัน ตลอดเวลา​นั้น​พระ​องค์​มิได้​เสวย​สิ่งใด​เลย ใน​ที่สุด ทรง​หิว  ​ปีศาจ​จึง​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​บุตร​พระ​เจ้า จง​สั่ง​ให้​หิน​ก้อน​นี้​กลาย​เป็น​ขนมปัง​เถิด”  ​​พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ตอบ​ว่า “มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่ามนุษย์​มิได้​ดำรง​ชีวิต​ด้วย​อาหาร​เท่านั้น” 
 ​ปีศาจ​จึง​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​ที่​สูง​แห่ง​หนึ่ง แสดง​ให้​พระ​องค์​ทอด​พระ​เนตร​อาณา​จักร​ต่างๆ ของ​โลก​ทั้งหมด​ใน​คราว​เดียว  ​และ​ทูล​พระ​องค์​ว่า “ข้าพ​เจ้า​จะ​ให้​อำนาจ​และ​ความ​รุ่ง​เรือง​ของ​อาณา​จักร​เหล่า​นี้​ทั้งหมด​แก่​ท่าน เพราะ​สิ่ง​เหล่า​นี้​เป็น​ของ​ข้าพ​เจ้า ข้าพ​เจ้า​จะ​ให้​ผู้ใด​ก็ได้​ตาม​ความ​ปรารถนา ​ดังนั้น ถ้า​ท่าน​กราบ​นมัสการ​ข้าพ​เจ้า ทุกสิ่ง​จะ​เป็น​ของ​ท่าน”  ​​พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ตอบ​ปีศาจ​ว่า “มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า
‘จง​กราบ​นมัสการ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน และ​รับใช้​พระ​องค์​แต่​ผู้​เดียว​เท่านั้น’ ” 
ปีศาจ​นำ​พระ​องค์​ไป​ยัง​กรุง​เย​รู​ซา​เล็ม วาง​พระ​องค์​ลง​ที่​ยอด​พระ​วิหาร แล้ว​ทูล​ว่า “ถ้า​ท่าน​เป็น​บุตร​ของ​พระ​เจ้า จง​กระโจน​ลง​ไป​เบื้อง​ล่าง​เถิด  ​เพราะ​มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า ‘​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​สั่ง​ทูต​สวรรค์​ให้​พิทักษ์​รักษา​ท่าน’ และ​ยัง​มี​เขียน​อีก​ว่า ​‘ทูต​สวรรค์​จะ​คอย​พยุง​ท่าน​ไว้​มิ​ให้​เท้า​กระทบ​หิน’ ”  ​แต่​พระ​เยซู​เจ้า​ตรัส​ตอบ​ปีศาจ​ว่า มี​เขียน​ไว้​ใน​พระ​คัมภีร์​ว่า “อย่า​ทดลอง​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า ​พระ​เจ้า​ของ​ท่าน​เลย” ​เมื่อ​ปีศาจ​ทดลอง​พระ​องค์​ทุก​วิถีทาง​แล้ว จึง​แยก​จาก​พระ​องค์​ไป รอ​จนกว่า​จะ​ถึง​เวลา​ที่​เหมาะ​สม​
คำถามที่เกี่ยวข้อง      การ “ถูกประจญ” หมายความว่าอะไร

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14
11887
67331
304794
816522
16541161
Your IP: 3.229.118.253
2020-02-21 00:00

สถานะการเยี่ยมชม

มี 140 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk