^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

พระเจ้าทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้นและตกได้อย่างไร

พระเจ้าทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ขึ้นและตกได้อย่างไร
27637-bigthumbnail    พระเจ้าทรงสร้างกฎต่างๆด้วยพระฤทธานุภาพเพื่อปกครองจักรวาล  กฎเหล่านี้ควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์  โลก  และดาวเคราะห์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น กฎอย่างหนึ่งที่เรียกว่า “แรงโน้มถ่วง” ดึงวัตถุเข้าหากันและกัน  กฎธรรมชาติที่ควบคุมสภาพอากาศ มีพลังหลายอย่างที่ใช้ในการคำนวณสภาพอากาศว่าวันใดจะมีแดดออก มีเมฆมาก อากาศร้อนหรือเย็น  อย่างเช่นความร้อนจากดวงอาทิตย์ กระแสน้ำในมหาสมุทร ลม และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย

พระเจ้าทรงจัดตั้งกฎต่างๆ เพื่อทำให้พลังทั้งหมดเหล่านี้ทำงานร่วมกัน และเพราะพระเจ้าทรงควบคุมจักรวาลทั้งมวล พระองค์ทรงสามารถหยุดกฎต่างๆ ได้ถ้าทรงปรารถนา นำฝนมาให้แก่แผ่นดินที่แห้งแล้ง หรือทรงประทานให้มีแสงอาทิตย์ส่องในพื้นที่ที่มีน้ำท่วม อำนาจของพระเจ้าช่างยิ่งใหญ่มากมาย ทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง

ข้อความสำคัญ
ท้องฟ้าประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า
แผ่นฟ้าบอกเล่าผลงานจากพระหัตถ์ของพระองค์ (สดุดี 19:1)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง  
โยชูวา 10:13  ​ดวงอาทิตย์​ได้​หยุดนิ่ง และ​ดวงจันทร์​หยุด​อยู่​กับ​ที่ จน​กระ​ทั่ง​ประชาชน​ได้​จัดการ​ล้าง​แค้น​ศัตรู​ของ​พวกเขา​ได้​สำเร็จ
1 พงศ์กษัตริย์ 18:1... ต่อมา​ใน​ปี​ที่​สาม ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​สั่ง​เอลียาห์​ว่า “จง​ไป​เฝ้า​กษัตริย์​อา​หับ เรา​จะ​ให้​ฝน​ตก​บน​แผ่น​ดิน
2 พงศ์กษัตริย์  20:8-11 กษัตริย์​เฮ​เซ​คียาห์​ตรัส​ถาม​ประ​กาศก​อิสยาห์​ว่า “มี​เครื่อง​หมาย​ใด​บอก​เรา​ว่า​พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ทรง​รักษา​เรา​ให้​หาย และ​ใน​วันที่​สาม​จะ​ขึ้น​ไป​ที่​พระ​วิหาร​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​ได้” ประ​กาศก​อิสยาห์​ทูล​ตอบ​ว่า “พระ​ยาห์​เวห์​จะ​ประ​ทาน​เครื่อง​หมาย​นี้​ให้​เห็น​ว่า​จะ​ทรง​กระทำ​ตาม​ที่​ทรง​สัญญา​ไว้ ​พระ​ราชา​ทรง​ต้อง​การ​ให้​เงา​เดิน​หน้า​ไป สิบ​ขั้น​หรือ​ถอยหลัง​ไป​สิบ​ขั้น” กษัตริย์​เฮ​เซ​คียาห์​ทรง​ตอบ​ว่า “ถ้า​จะ​ให้​เงา​เดิน​หน้า​ไป​สิบ​ขั้น​ก็​ง่าย ดังนั้น จง​ให้​เงา​ถอยหลัง​ไป​สิบ​ขั้น​เถิด”​ ​ประ​กาศก​อิสยาห์​อธิษ​ฐาน​ทูล​พระ​ยาห์​เวห์ ​พระ​ยาห์​เวห์​ก็​ทรง​ให้​เงา​ที่​ทอด​ลง​ไป​แล้ว​ตาม​บันได​ที่​กษัตริย์​อา​หัส​ทรง​สร้าง​ไว้ ให้​ถอย​กลับ​ไป​สิบ​ขั้น
2 พงศวดาร 7:12 กษัตริย์​ทรง​ลุก​ขึ้น​เวลา​กลางคืน ตรัส​กับ​นายทหาร​ว่า “เรา​จะ​บอก​ท่าน​ว่า​ชาว​อา​รัม​มี​แผน​อะไร​กับ​เรา เขา​รู้​ว่า​พวกเรา​กำลัง​อดอยาก จึง​พา​กัน​ทิ้ง​ค่าย​ออก​ไป​ซ่อน​ตัว​อยู่​ใน​ทุ่งนา คิด​ว่า “พวก​นั้น​จะ​ต้อง​ออก​จาก​เมือง เรา​จะ​ได้​จับ​พวกเขา​ทั้งเป็น แล้ว​เข้า​ไป​ใน​เมือง”
สดุดี 19:1-6; 104:19; 148:3
ฮีบรู 1:2-3 ​ครั้น​สมัย​นี้​เป็น​วาระ​สุดท้าย ​พระ​องค์​ตรัส​กับ​เรา​โดย​ทาง​พระ​บุตร​ ​พระ​เจ้า​ทรง​สถาปนา​พระ​บุตร​ให้​เป็น​ทายาท​ครอบครอง​ทุกสิ่ง ​พระ​องค์​ทรง​สร้าง​จักรวาล4 เดชะ​พระ​บุตร​นี้  ​​พระ​บุตร​ทรง​เป็น​รังสี​แห่ง​พระ​สิริ​รุ่งโรจน์​ของ​พระ​เจ้า ทรง​เป็น​ภาพลักษณ์​ที่​สมบูรณ์​ของ​องค์​พระ​เจ้า ​พระ​บุตร​ทรง​ผดุง​จักรวาล​ไว้​ด้วย​พระ​วาจา​ทรง​ฤทธิ์ บัดนี้ ​พระ​บุตร​ทรง​ลบล้าง​มลทิน​แห่ง​บาป​เสร็จสิ้น​แล้ว จึง​เสด็จ​ขึ้น​สวรรค์​ประทับ ณ เบื้องขวา​แห่ง​พระ​มหิทธานุ​ภาพ
คำถามที่เกี่ยวข้อง

 • พระเจ้าทรงสร้างสภาพอากาศอย่างไร
 • ถ้าพระเจ้าทรงสร้างสภาพอากาศ พรุ่งนี้จะมีแดดได้ไหม

สำหรับพ่อ-แม่/คุณครู  

 • ส่วนหนึ่งของเนื้อหานี้เป็นวิทยาศาสตร์ ถ้าเด็กๆ ของท่านรู้สึกแปลกใจว่าพลังของธรรมชาติทำงานได้อย่างไร อย่ากลัวที่จะส่งเสริมพวกเขาให้เรียนรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อำนาจและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสามารถใช้แทนความเกรงขามและนมัสการพระเจ้าได้ ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์ (เทียบ สดุดี 19)

 

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11623
17425
40752
371917
816522
16608284
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-25 15:35

สถานะการเยี่ยมชม

มี 181 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk