^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงให้อภัยกับทุกๆ คน

ทำไมพระเจ้าจึงไม่ทรงให้อภัยกับทุกๆ คน
ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือยุติธรรมสำหรับพระเจ้าที่จะให้อภัยกับทุกคน มีการลงโทษที่จะต้องได้รับเมื่อกระทำผิด  การลงโทษสำหรับการกระทำผิดต่อต้านพระเจ้า คือ ความตาย ความตายนิรันดร  แต่พระเจ้าทรงรักเรามาก จึงทรงส่งพระเยซูพระบุตรแต่พระองค์เดียวเป็นค่าไถ่โทษของเรา  โดยสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนในโลก จึงในทุกวันนี้ทุกคนสามารถได้รับการอภัย   โดยทางความไว้วางใจในพระคริสตเจ้า

ข้อความที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีความแตกต่างใดๆ อีก ทุกคนกระทำบาป  และขาดพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า  แล้วทุกคนก็ได้รับความชอบธรรมเป็นของประทาน โดยทางพระหรรษทานอาศัยการไถ่กู้เราให้เป็นอิสระในพระคริสตเยซู พระเจ้าทรงสถาปนาพระเยซูเจ้าเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปโดยอาศัยความเชื่อและโดยอาศัยการหลั่งโลหิต เพื่อจะได้สำแดงความเที่ยงธรรมของพระองค์   โดยอดกลั้นไม่ลงโทษบาปในอดีต (โรม 3:23-25)
พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง
มาระโก 8:31
 ​​พระ​เยซู​เจ้า​ทรง​เริ่ม​สอน​บรรดา​ศิษย์​ว่า “บุตร​แห่ง​มนุษย์​จะ​ต้อง​รับ​การ​ทรมาน​อย่าง​มาก จะ​ถูก​บรรดา​ผู้อาวุโส มหา​สม​ณะ และ​ธรร​มา​จารย์​ปฏิเสธ​ไม่​ยอมรับ และ​จะ​ถูก​ประหาร​ชีวิต แต่​สาม​วัน​ต่อมา จะ​กลับคืน​ชีพ”
ยอห์น 3:16
​​พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​อย่าง​มาก​จึง​ประ​ทาน​พระ​บุตร​เพียง​พระ​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​เพื่อ​ทุก​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​จะ​ไม่​พินาศ​แต่​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร​
โรม 5:8
แต่​พระ​เจ้า​ทรง​พิสูจน์​ว่า​ทรง​รัก​เรา เพราะ​พระ​คริสต​เจ้า​สิ้น​พระ​ชนม์​เพื่อ​เรา​ขณะที่​เรา​ยัง​เป็น​คน​บาป
ฮีบรู 2:14-17; 8:3; 9:13-14, 22-23
บุตร​ทุก​คน​มี​เลือดเนื้อ​ร่วม​กัน​ฉันใด ​พระ​องค์​ก็​ทรง​มี​เลือดเนื้อ​ร่วม​กับ​มนุษย์​ทุก​คน​ด้วย​ฉันนั้น เพื่อ​ว่า​โดย​การ​สิ้น​พระ​ชนม์ ​พระ​องค์​จะ​ทรง​ทำลาย​มาร ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​ความ​ตาย​ลง​ได้ เพื่อ​ทรง​ปลดปล่อย​ผู้​ตก​เป็น​ทาส​อยู่​ตลอดชีวิต​เพราะ​ความ​กลัว​ตาย​ให้​เป็น​อิสระ​ได้ โดย​แท้​จริง​แล้ว ​พระ​องค์​มิได้​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ต่อ​บรรดา​ทูต​สวรรค์ แต่​เอา​พระ​ทัย​ใส่​ต่อ​เชื้อสาย​ของ​อับ​รา​ฮัม จึง​จำเป็น​ที่​พระ​องค์​จะ​ต้อง​ทรง​เป็น​เหมือน​กับ​บรรดา​พี่​น้อง​ทุก​ประการ เพื่อ​พระ​องค์​จะ​ทรง​เป็น​มหา​สม​ณะ​ที่​เพียบพร้อม​ด้วย​พระ​กรุณา​และ​ทรง​ซื่อสัตย์​ใน​การ​ติดต่อ​กับ​พระ​เจ้า ไถ่​โทษ​ชดเชย​บาป​ของ​ประชากร​ได้
1 ยอห์น 1:7
แต่​ถ้า​เรา​ดำเนิน​ชีวิต​ใน​ความ​สว่าง ดังที่​พระ​องค์​ทรง​ดำรง​อยู่​ใน​ความ​สว่าง​แล้ว เรา​ทุก​คน​ก็​สนิท​สัมพันธ์​กันด้วย และ​พระ​โลหิต​ของ​พระ​เยซู​เจ้า ​พระ​บุตร​ของ​พระ​องค์ ก็​ชำระ​เรา​ให้​สะอาด​จาก​บาป​ทั้งปวง​
คำถามที่เกี่ยวข้อง

 • ทำไมพระเยซูเจ้าจึงต้องสิ้นพระชนม์

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
11655
17425
40784
371949
816522
16608316
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-25 15:37

สถานะการเยี่ยมชม

มี 174 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk