^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ทำไมพวกเขาจึงเฆี่ยนตีพระเยซูเจ้า

ทำไมพวกเขาจึงเฆี่ยนตีพระเยซูเจ้า
hitประชาชนบางคนโกรธแค้นพระเยซูเจ้ามาก เพราะพระองค์ทรงตำหนิการกระทำผิดของพวกเขา พวกเขาพยายามให้พระเยซูเจ้ากระทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการ แต่พระเยซูเจ้าทรงกระทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้พระองค์กระทำ และพระองค์ทรงบอกให้ทุกคนรู้ถึงความไม่ดีที่พวกเขากระทำ ในที่สุดประชาชนมีความโกรธแค้นพระเยซูเจ้า จึงต้องการประหารชีวิตพระองค์ ในที่สุดพวกเขาก็เฆี่ยนตีพระองค์

ข้อความสำคัญ   
บรรดาทหารโรมันนำพระองค์เข้าไปในลานชั้นในคือ “จวนของผู้ว่าราชการ” แล้วเรียกทหารทั้งกองมาพร้อมกัน  เขาคลุมพระองค์ด้วยเสื้อคลุมสีม่วงแดง  นำหนามมาสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียร  แล้วคำนับพระองค์ พลางพูดว่า “ข้าแต่กษัตริย์ของชาวยิว ขอทรงพระเจริญเทอญ”  เขาใช้ไม้อ้อฟาดพระเศียร ถ่มน้ำลายรด แล้วคุกเข่ากราบพระองค์เป็นเชิงเยาะเย้ย (มาระโก 15:16-19)

พระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้อง   
อิสยาห์ 53:4-10
4โดยแท้จริงแล้ว เขาแบกความทุกข์ทรมานของพวกเรา
เขารับความเจ็บปวดของพวกเราไว้
แล้วเรากลับคิดว่าเขาถูกพระเจ้าทรงลงโทษ
ถูกโบยตีและได้รับความอัปยศ
5เขาถูกแทงเพราะการล่วงละเมิดของพวกเรา
ถูกขยี้เพราะความผิดของเรา
การลงโทษที่นำสันติสุขมาให้เรากลับตกอยู่กับเขา
รอยแผลถูกโบยตีของเขารักษาเราให้หายเป็นปกติ
6เราทุกคนหลงทางไปเหมือนฝูงแกะ ต่างคนต่างไปตามทางของตน
แต่พระยาห์เวห์ทรงให้ความผิดของเราทุกคนตกอยู่กับเขา
7เขายอมรับทุกข์ทรมานและความอัปยศ
เขามิได้ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า
เหมือนแกะที่ไม่ร้องต่อหน้าคนตัดขน
8เขาถูกจับกุม ถูกพิพากษา และถูกนำไปประหาร
ผู้ร่วมสมัยของเขาคนใดบ้างเป็นห่วงถึงชะตากรรมของเขา
เขาถูกพรากไปจากแผ่นดินของผู้มีชีวิต
ถูกประหารเพราะการล่วงละเมิดของประชากรของเขา
9เขาถูกฝังไว้กับคนอธรรม
หลุมศพของเขาอยู่กับคนร่ำรวย
แต่เขาไม่เคยใช้ความรุนแรงกับผู้ใด
ปากของเขาไม่เคยกล่าวมุสา
10ถึงกระนั้น พระยาห์เวห์พอพระทัยให้เขาถูกขยี้ด้วยความทุกข์ทรมาน
เมื่อเขามอบตนเพื่อชดเชยบาป
เขาจะได้เห็นลูกหลาน จะมีอายุยืน
พระประสงค์ของพระยาห์เวห์จะสำเร็จไปอาศัยเขา

มัทธิว 26:57-68;
พระเยซูเจ้าทรงถูกพิจารณาคดีในสภาสูงของชาวยิว
57บรรดาผู้ที่จับกุมพระเยซูเจ้านำพระองค์ไปยังบ้านของคายาฟาสมหาสมณะ บรรดาธรรมาจารย์และผู้อาวุโสชุมนุมกันที่นั่น  58ส่วนเปโตรติดตามพระองค์ไปห่าง ๆ  จนเข้าถึงภายในลานบ้านของมหาสมณะ นั่งอยู่กับบรรดาผู้รับใช้ คอยดูว่าเหตุการณ์จะจบลงอย่างไร
59บรรดาหัวหน้าสมณะและสมาชิกสภาสูงทุกคนพยายามหาพยานเท็จมา
กล่าวหาพระเยซูเจ้า เพื่อจะประหารชีวิตพระองค์ให้ได้  60แต่เขาหาหลักฐานไม่ได้ แม้ว่าจะมีพยานเท็จหลายคน ในที่สุด มีคนสองคนมาให้การว่า  61“คนคนนี้ได้พูดว่า ‘ฉันมีอำนาจจะทำลายพระวิหารของพระเจ้า และสร้างขึ้นใหม่ได้ภายในสามวัน’”  62มหาสมณะจึงลุกขึ้นถามพระองค์ว่า “ท่านไม่ตอบอะไรหรือ พยานเหล่านี้ตั้งข้อกล่าวหาอะไรปรักปรำท่าน”  63แต่พระเยซูเจ้าทรงนิ่ง มหาสมณะจึงพูดกับพระองค์ว่า “เราสั่งให้ท่านสาบานโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงชีวิต จงตอบเราว่าท่านเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิตหรือ”  64พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ใช่แล้ว แต่ยังมีมากกว่านั้นอีก  เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ตั้งแต่บัดนี้ไปท่านจะเห็นบุตรแห่งมนุษย์ประทับ ณ เบื้องขวาของพระผู้ทรงอานุภาพและจะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆบนท้องฟ้า”  65มหาสมณะจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่า “เขาพูดดูหมิ่นพระเจ้าเราจะต้องการพยานอะไรอีกเล่า ท่านทั้งหลายต่างได้ยินเขาพูดดูหมิ่นพระเจ้าแล้ว  66ท่านคิดอย่างไร” ทุกคนตอบว่า “เขาสมควรต้องตาย”
67แล้วพวกนั้นก็พากันถ่มน้ำลายรดพระพักตร์ของพระองค์ ชกต่อยพระองค์ บางคนตบตีพระองค์ กล่าวว่า  68“พระคริสต์จงทำนายซิว่า ใครตบหน้าเจ้า”

มาระโก 15:15;
15ปีลาตต้องการเอาใจประชาชน จึงปล่อยบารับบัสไป แล้วสั่งให้โบยตีพระเยซูเจ้า มอบพระองค์ให้เขานำไปตรึงบนไม้กางเขน

ยอห์น 15:14-18
14ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา
ถ้าท่านทำตามที่เราสั่งท่าน
15เราไม่เรียกท่านว่าเป็นผู้รับใช้อีกต่อไป
เพราะผู้รับใช้ไม่รู้ว่านายของตนทำอะไร
เราเรียกท่านเป็นมิตรสหาย
เพราะเราแจ้งให้ท่านรู้ทุกสิ่งที่เราได้ยินมาจากพระบิดาของเรา
16มิใช่ท่านทั้งหลายได้เลือกเรา
แต่เราได้เลือกท่าน
มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล
และผลของท่านจะคงอยู่
เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา
พระบิดาจะประทานแก่ท่าน
17เราสั่งท่านทั้งหลายดังนี้ว่า
ท่านทั้งหลายจงรักกัน
บรรดาศิษย์และโลก
18ถ้าโลกเกลียดชังท่านทั้งหลาย
ก็จงรู้ไว้เถิดว่า โลกเกลียดชังเราก่อนแล้ว

คำถามที่เกี่ยวข้อง     
ทำไมพวกเขาจึงนำมงกุฎหนามมาสวมให้พระเยซูเจ้า
ถ้าพระเยซูเจ้าทรงเป็นคนดี   ทำไมประชาชนจึงโกรธแค้นพระองค์

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8362
16498
71289
402454
816522
16638821
Your IP: 18.232.125.29
2020-02-27 21:45

สถานะการเยี่ยมชม

มี 219 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk