foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
14701
13179
37161
274624
816522
16510991
Your IP: 3.229.118.253
2020-02-18 17:40

สถานะการเยี่ยมชม

มี 274 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เพื่อให้ความยินดีของเราเต็มเปี่ยม


2.    ข้าพเจ้าอยากระลึกถึงประสบการณ์ที่งดงามและน่ายินดี ที่ข้าพเจ้าได้พบพระเยซู    องค์พระผู้เป็นเจ้าในช่วงเวลาการประชุมสมัชชา ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงร่วมใจกับบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเพื่อกล่าวกับผู้มีความเชื่อทุกคน โดยใช้ถ้อยคำของนักบุญยอห์นในจดหมายฉบับแรกของท่านว่า “เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ถึงชีวิตนิรันดรซึ่งอยู่กับพระบิดาและปรากฏให้เราเห็น สิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังนี้ เราประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้ด้วย เพื่อท่านจะได้สนิทสัมพันธ์กับเรา ความสนิทสัมพันธ์นี้คือความสนิทสัมพันธ์กับพระบิดา และกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสตเจ้า” (1 ยน 1:2-3)   ท่านอัครสาวกบอกเราถึงการฟัง เห็น เฝ้ามอง และสัมผัส (เทียบ 1 ยน 1:1) กับพระวาจาแห่งชีวิต เพราะชีวิตนั้นปรากฏในองค์พระคริสตเจ้า เราได้รับเรียกให้มามีความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าและกับพวกเราด้วยกัน เราจึงต้องเป็นผู้ประกาศพระพรประการนี้ เมื่อพิจารณาถึงการประกาศนี้ สมัชชาได้เป็นพยานให้พระศาสนจักรและโลกรู้ว่าการพบกับพระวาจาของพระเจ้าในความสัมพันธ์ของพระศาสนจักรช่างงดงามยิ่งนัก ข้าพเจ้าจึงเตือนผู้มีความเชื่อทุกคนให้รื้อฟื้นการได้พบกับพระคริสตเจ้าอีกครั้งหนึ่งทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวม พระคริสตเจ้าคือพระวาจาแห่งชีวิตที่ทรงแสดงองค์ให้มนุษย์แลเห็นได้ และกลายเป็นผู้ประกาศพระวาจานี้ เพื่อให้พระพรนี้ได้เผยแผ่ยิ่งๆขึ้นไปทั่วแผ่นดิน คือการมีชีวิตพระเจ้าร่วมกัน การแบ่งปันชีวิตพระเจ้า หรือแบ่งปันความรักของพระตรีเอกภาพ เป็นความปิติยินดีที่สมบูรณ์ (เทียบ 1 ยน 1:4) การแบ่งปันความยินดีที่เกิดขึ้นจากการพบกับพระคริสตเจ้าเป็นพระพรและหน้าที่จำเป็นของพระศาสนจักร   พระคริสตเจ้าทรงเป็นพระวจนาตถ์ของพระเจ้าและประทับอยู่ในหมู่เรา. พวกเราในโลกที่คิดว่าพระเจ้าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือยหรือเรื่องภายนอก จึงประกาศเหมือนเปโตรว่า พระองค์เท่านั้นมี “พระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68) เราต้องไม่คิดว่ามีอะไรสำคัญมากกว่าการเปิดโอกาสให้ผู้คนในสมัยของเราเข้าพบพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าซึ่งตรัสและแบ่งปันความรักกับเรา เพื่อเราจะได้มีชีวิตอย่างสมบูรณ์ (เทียบ ยน 10:10)