^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ผลตามมาจากการศึกษาเทววิทยา

ผลตามมาจากการศึกษาเทววิทยา


47.    ผลตามมาอีกประการหนึ่งจากการอธิบายความหมายพระคัมภีร์ จำเป็นต้องสัมพันธ์กับการให้การศึกษาอบรมเรื่องการอธิบายความหมายพระคัมภีร์และเทววิทยา โดยเฉพาะของผู้เตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ จำเป็นจะต้องให้การศึกษาพระคัมภีร์เป็นหัวใจจริงๆของวิชาเทววิทยา เพราะเทววิทยาบอกให้เรารู้ว่าพระคัมภีร์คือพระวาจาของพระเจ้าที่พูดกับโลกในปัจจุบัน พูดกับพระศาสนจักร และกับเราแต่ละคน จึงจำเป็นจะต้องคำนึงและศึกษามาตรการที่เสนอไว้ในข้อ 12 ของธรรมนูญ Dei Verbum ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงความคิดที่จะศึกษาค้นคว้าพระคัมภีร์ตามหลักวิชาการ “อย่างเป็นกลาง” (neutral) เพราะฉะนั้น พร้อมกับการศึกษาภาษาที่ใช้เขียนพระคัมภีร์และศึกษาวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออธิบายความหมายแล้ว ยังจำเป็นที่ผู้ศึกษาต้องมีชีวิตจิตที่ลึกซึ้งอีกด้วย เพื่อจะเข้าใจว่าเราจะเข้าใจพระคัมภีร์ได้ก็เมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์ด้วย
    ในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าจึงใคร่เตือนว่าการศึกษาพระวาจาของพระเจ้า ทั้งที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาและที่เขียนลงเป็นลายลักษณ์อักษร จะต้องดำเนินไปด้วยจิตสำนึกอย่างลึกซึ้งถึงพระศาสนจักร เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้ ในการศึกษาอบรมทางวิชาการจึงต้องคำนึงถึงอำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักรเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย เพราะ “ผู้มีอำนาจสั่งสอนมิได้อยู่เหนือพระวาจาของพระเจ้า แต่รับใช้พระวาจา สอนแต่ความจริงที่ได้รับถ่ายทอดมา ในฐานะที่ความจริงนี้ได้รับมอบมาจากพระเจ้า โดยมีพระจิตเจ้าทรงช่วยเหลือ ผู้มีอำนาจสอนจึงต้องรับฟังพระวาจาด้วยความศรัทธา เก็บรักษาพระวาจาไว้ด้วยความเคารพ และอธิบายพระวาจานี้ด้วยความซื่อสัตย์”  เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดให้การศึกษานี้ยอมรับว่า “ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ พระคัมภีร์ และอำนาจสั่งสอนของพระศาสนจักร มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างที่ว่าแต่ละอย่างมีอยู่ไม่ได้โดยไม่อาศัยอีกสองอย่าง”  จึงหวังได้ว่า ตามคำสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 การศึกษาพระคัมภีร์ ที่อ่านโดยมีความสัมพันธ์กับพระศาสนจักรสากล จะเป็นจิตวิญญาณของการศึกษาเทววิทยาอย่างแท้จริง

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
8071
16498
70998
402163
816522
16638530
Your IP: 18.232.125.29
2020-02-27 21:17

สถานะการเยี่ยมชม

มี 131 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk