^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

การประกาศพระวาจาและศาสนบริการของผู้อ่าน

การประกาศพระวาจาและศาสนบริการของผู้อ่าน


58.    ในที่ประชุมสมัชชาเรื่องพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้มีผู้ขอร้องให้เอาใจใส่มากขึ้นเมื่อมีการประกาศพระวาจา  ดังที่ทราบกันแล้ว ในจารีตละตินพระสงฆ์หรือสังฆานุกรเป็นผู้อ่านพระวรสาร ส่วนบทอ่านที่หนึ่งและที่สองมีผู้อ่านชายหรือหญิงเป็นผู้อ่าน ที่ตรงนี้ข้าพเจ้าใคร่จะกล่าวย้ำถ้อยคำของบรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาในเรื่องนี้ ที่กล่าวถึงความจำเป็นจะต้องจัดให้มีการเตรียมอย่างเหมาะสม เพื่อให้หน้าที่ผู้อ่านในพิธีกรรมได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ่าน ซึ่งโดยธรรมชาติ ในจารีตละตินเป็นศาสนบริการของฆราวาส  จำเป็นที่ผู้อ่านที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่นี้ แม้ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการ จะต้องเป็นผู้เหมาะสมและได้รับการเตรียมตัวเป็นอย่างดี การเตรียมตัวเช่นนี้ต้องมีทั้งด้านพระคัมภีร์ ด้านพิธีกรรม รวมทั้งด้านเทคนิค “การอบรมด้านพระคัมภีร์ต้องมุ่งให้ผู้อ่านเข้าใจบทอ่านในบริบท และได้รับความสว่างของความเชื่อให้เข้าใจสาระสำคัญของข้อความที่ประกาศด้วย. การเตรียมตัวด้านพิธีกรรมต้องให้โอกาสแก่ผู้อ่านได้เข้าใจโครงสร้างของวจนพิธีกรรม และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวจนพิธีกรรมกับพิธีบูชาขอบพระคุณ การเตรียมตัวด้านเทคนิคต้องทำให้ผู้อ่านมีความชำนาญและศิลปมากยิ่งๆขึ้นเมื่ออ่านในที่สาธารณะ ทั้งด้วยเสียงของตนหรือโดยใช้เครื่องขยายเสียงช่วยด้วย”

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6488
11887
73805
311268
816522
16547635
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-21 10:26

สถานะการเยี่ยมชม

มี 148 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk