^Back To Top

 • 1 1
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 2 2
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 3 3
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 4 4
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)
 • 5 5
  “ท่านทั้งหลายเป็นจดหมายจากพระคริสตเจ้า เป็นจดหมายที่เราเขียน มิได้เขียนด้วยน้ำหมึก แต่เขียนด้วยพระจิตของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต มิได้ถูกจารึกไว้บนแผ่นศิลา แต่จารึกไว้ในดวงใจของมนุษย์ ดุจจารึกบนแผ่นศิลา” (2คร. 3:3)

www.kamsonbkk.com

การเฉลิมฉลองพระวาจา

การเฉลิมฉลองพระวาจา


65.    บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาเตือนผู้อภิบาลทุกคน ได้ช่วยส่งเสริมให้มีเวลาเฉลิมฉลองพระวาจา มากยิ่งขึ้นในชุมชนที่ตนต้องรับผิดชอบ กิจกรรมนี้เป็นโอกาสพิเศษเพื่อจะพบองค์พระผู้เป็นเจ้า กิจกรรมเช่นนี้จะต้องมีประโยชน์อย่างมากแก่บรรดาสัตบุรุษ และต้องนับว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการอภิบาลเกี่ยวกับพิธีกรรม การเฉลิมฉลองเช่นนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพื่อเตรียมพิธีบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ เพื่อให้บรรดาผู้มีความเชื่อได้เข้าใจลึกซึ้งถึงขุมทรัพย์ในหนังสือบทอ่าน จะได้รำพึงและภาวนาพร้อมกับพระคัมภีร์ โดยเฉพาะในเทศกาลสำคัญทางพิธีกรรม คือเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้าและเทศกาลพระคริสตสมภพ เทศกาลมหาพรตและเทศกาลปัสกา น่าส่งเสริมให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจาเช่นนี้ในชุมชนที่ไม่อาจมีพิธีถวายบูชาขอบพระคุณได้ในวันฉลองบังคับเพราะมีพระสงฆ์จำนวนน้อย เมื่อคำนึงถึงคำแนะนำที่เคยให้ไว้ในพระสมณลิขิตเตือนหลังสมัชชา Sacramentum caritatis เรื่องการเฉลิมฉลองวันอาทิตย์เมื่อไม่มีพระสงฆ์  ข้าพเจ้าได้บอกให้ผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องได้ออกคำแนะนำเกี่ยวกับพิธีโดยคำนึงถึงประสบการณ์ของพระศาสนจักรท้องถิ่นแต่ละแห่ง วิธีและสถานการณ์เช่นนี้จะต้องส่งเสริมให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจา ซึ่งจะช่วยหล่อเลี้ยงความเชื่อของบรรดาสัตบุรุษ กระนั้นก็ดี จะต้องระวังอย่าให้เกิดความสับสนคิดว่าการเฉลิมฉลองพระวาจาเช่นนี้เป็นพิธีบูชาขอบพระคุณ “ตรงกันข้าม โอกาสเช่นนี้ต้องเป็นโอกาสพิเศษที่จะวอนขอพระเจ้าให้ทรงส่งพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ตามพระทัยของพระองค์มาให้”
    บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชายังเตือนให้มีการเฉลิมฉลองพระวาจาของพระเจ้าด้วยในโอกาสการแสวงบุญ ในโอกาสฉลองพิเศษ ในการเทศน์มิสซัง ในการฟื้นฟูจิตใจ และในวันเป็นทุกข์ถึงบาป ชดเชยบาปหรืออภัยบาป ส่วนในกิจศรัทธาต่างๆแบบชาวบ้าน ถึงแม้จะไม่ใช่กิจการทางพิธีกรรมและต้องไม่นำไปปนกับพิธีกรรม ถึงกระนั้นก็ยังเป็นการดีที่กิจศรัทธาเหล่านี้จะได้รับพลังบันดาลใจ และโดยเฉพาะที่จะอุทิศช่วงเวลาหนึ่งเพื่อประกาศและฟังพระวาจา จริงแล้ว “จากถ้อยคำของพระคัมภีร์ กิจศรัทธาแบบชาวบ้านอาจพบบ่อเกิดที่ไม่มีวันเหือดแห้งของแรงบันดาลใจ รูปแบบที่โดดเด่นในการภาวนา และข้อคิดที่บังเกิดผลอุดมสมบูรณ์ได้ด้วย”

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
6736
11887
74053
311516
816522
16547883
Your IP: 3.233.215.231
2020-02-21 11:03

สถานะการเยี่ยมชม

มี 114 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk