แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

พระคัมภีร์ในการชุมนุมสำคัญต่างๆของพระศาสนจักร


76.    ในบรรดาการริเริ่มที่อาจมีได้นั้น สมัชชาเสนอแนะให้เน้นความสำคัญของพระวาจาของพระเจ้าโดยฟัง อ่าน และภาวนาพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อในการประชุมต่างๆ ทั้งในระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ หรือในระดับนานาชาติ ดังนั้นจึงเป็นที่น่าสรรเสริญที่ในการชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท ทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ ในวันเยาวชนสากล และการชุมนุมอื่นๆ จะอุทิศเวลามากขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองพระวาจาและการอบรมเกี่ยวกับพระคัมภีร์