^Back To Top

 • 1 1
  2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

ผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนมีหน้าที่ประกาศพระวาจา

ผู้รับศีลล้างบาปแล้วทุกคนมีหน้าที่ประกาศพระวาจา


94.    เนื่องจากว่าประชากรของพระเจ้าทุกคนเป็นประชากรที่ “ถูกส่งไป” สมัชชาจึงย้ำว่า “อาศัยศีลล้างบาปที่ได้รับ ศิษย์ทุกคนของพระเยซูคริสตเจ้าได้รับมอบหมายให้ประกาศพระวาจาของพระเจ้า”  ต้องไม่มีผู้ที่เชื่อในพระคริสตเจ้าคนใดคิดว่าตนได้รับการยกเว้นจากความรับผิดชอบประการนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนในพระกายของพระคริสตเจ้าอาศัยศีลล้างบาป ความสำนึกประการนี้ต้องได้รับการปลุกขึ้นในทุกครอบครัว ชุมชนวัด คณะนักบวช สมาคมและขบวนการของพระศาสนจักร. พระศาสนจักรทั้งหมด ในฐานะธรรมล้ำลึกการมีส่วนร่วมกัน จึงมีลักษณะเป็นธรรมทูต และสมาชิกแต่ละคนก็ได้รับเรียกตามสถานะชีวิตของตนให้ลงมือประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
    พระสังฆราชและพระสงฆ์ ตามพันธกิจของแต่ละคน เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเรียกให้ดำเนินชีวิตเพื่อรับใช้พระวาจา เพื่อประกาศพระวรสาร ประกอบพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ และอบรมสั่งสอนสัตบุรุษให้มีความรู้แท้จริงเกี่ยวกับพระคัมภีร์ สังฆานุกรก็ต้องรู้สึกว่าตนก็ได้รับเรียกตามพันธกิจของตนให้ร่วมมือในหน้าที่ประกาศข่าวดีนี้ด้วย
    ตลอดมาในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร บรรดาผู้ถวายตนแด่พระเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประกาศพระวาจาและเทศน์สอนพระวาจานี้อย่างดี ในพันธกิจที่ยากลำบากแก่นานาชาติ เขาเหล่านี้พร้อมจะปรับตนรับสภาพใหม่ๆของการประกาศข่าวดีอย่างจริงจังและกล้าหาญตามแนวทางและความท้าทายใหม่ๆ เพื่อประกาศพระวาจาของพระเจ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
    บรรดาฆราวาสก็ได้รับเรียกให้ปฏิบัติบทบาทประกาศก ที่ตนได้รับโดยตรงมาจากศีลล้างบาป ให้เป็นพยานถึงพระวรสารในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด ในเรื่องนี้ บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชา “จึงยกย่อง แสดงความรู้คุณ และให้กำลังใจบรรดาฆราวาสจำนวนมาก โดยเฉพาะบรรดาสตรี ที่รับใช้งานประกาศข่าวดีด้วยใจกว้างและการอุทิศตนในกลุ่มต่างๆที่กระจายอยู่ทั่วโลก ตามแบบอย่างของมารีย์ชาวมักดาลาซึ่งเป็นพยานคนแรกถึงข่าวน่ายินดีเรื่องการกลับคืนพระชนมชีพ”  สมัชชายังรู้สึกขอบใจที่ขบวนการของพระศาสนจักรและกลุ่มชนใหม่ต่างๆในพระศาสนจักรที่เป็นพลังสำคัญในการประกาศข่าวดี และปลุกให้เกิดมีรูปแบบใหม่ๆของการประกาศพระวรสาร

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2642
11141
62276
25705
390163
17085468
Your IP: 3.235.66.217
2020-04-03 05:08

สถานะการเยี่ยมชม

มี 169 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk