^Back To Top

 • 1 1
  แนวทางปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

พระวาจาของพระเจ้าและหน้าที่เพื่อความยุติธรรมในสังคม

พระวาจาของพระเจ้าและหน้าที่เพื่อความยุติธรรมในสังคม


100.    พระวาจาของพระเจ้าผลักดันมนุษย์ให้สร้างความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความดีและยุติธรรม ทั้งยังยืนยันถึงคุณค่าประเสริฐของความพยายามทุกอย่างของมนุษย์ ที่จะทำให้โลกนี้มีความยุติธรรมและน่าอยู่ยิ่งขึ้น  พระวาจาของพระเจ้ากล่าวอย่างชัดเจนตำหนิความอยุติธรรมและส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจกันและความเสมอภาค  อาศัยแสงสว่างจากพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เรารู้จัก “เครื่องหมายของกาลเวลา” ที่อยู่ในประวัติศาสตร์ เราจะได้ไม่ละทิ้งหน้าที่ที่เราต้องมีต่อผู้มีความทุกข์และเป็นเหยื่อของความเห็นแก่ตัว สมัชชากล่าวเตือนว่าหน้าที่สร้างความยุติธรรมและเปลี่ยนแปลงโลกเป็นรากฐานสำคัญของการประกาศพระวรสาร ดังนั้น ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ได้ตรัสไว้ “พลังของพระวรสารจึงต้องสัมผัสและพลิกผันมาตรการตัดสิน ค่านิยมที่สำคัญมากกว่า รวมทั้งความสนใจและเหตุผลความคิด, แรงบันดาลใจและแบบอย่างชีวิตของมวลมนุษย์ ที่ขัดแย้งกับพระวาจาของพระเจ้าและกับแผนการความรอดพ้น” 
    เพราะเหตุนี้ บรรดาพระสังฆราชแห่งสมัชชาจึงคิดถึงเป็นพิเศษถึงผู้ทำงานด้านการเมืองและสังคม การประกาศพระวรสารและเผยแผ่พระวาจาของพระเจ้าต้องชวนให้เขาปฏิบัติงานในโลกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แท้จริงของทุกคน โดยรักษาและส่งเสริมศักดิ์ศรีของแต่ละคนไว้ด้วย ใช่แล้ว พระศาสนจักรไม่มีหน้าที่โดยตรงที่จะสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมมากขึ้น แต่พระศาสนจักรก็ยังมีหน้าที่ตัดสินเรื่องจริยธรรมและศีลธรรมที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของปัจเจกชนและประชาชนส่วนรวม การปฏิบัติงานด้านสังคมและการเมืองโดยตรงเป็นบทบาทเฉพาะของบรรดาฆราวาสผู้มีความเชื่อที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระวรสาร ดังนั้น สมัชชาจึงขอร้องให้คนเหล่านี้ได้รับการศึกษาอบรมอย่างเหมาะสม ตามหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร

101.    ข้าพเจ้ายังปรารถนาเชิญชวนทุกคน ให้คิดถึงความสำคัญของการปกป้องและส่งเสริมสิทธิของมนุษย์แต่ละคน สิทธินี้อิงอยู่กับกฎธรรมชาติที่จารึกอยู่ในใจของมนุษย์ จึงนับว่าเป็นกฎ “สากล ไม่อาจล่วงละเมิดหรือโอนให้ผู้อื่นได้”  พระศาสนจักรปรารถนาอย่างยิ่งให้การรับรองสิทธิเช่นนี้ช่วยให้ศักดิ์ศรีของมนุษย์ได้รับการยอมรับอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นสากลยิ่งขึ้น  ให้เป็นเสมือนเอกลักษณ์ที่พระผู้สร้างทรงสลักไว้ในสิ่งที่ทรงเนรมิตสร้าง ซึ่งพระเยซูคริสตเจ้าทรงรับและทรงกอบกู้โดยการรับธรรมชาติมนุษย์ การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ เพราะฉะนั้น พระวาจาของพระเจ้าที่ได้รับการเผยแผ่จึงต้องยืนยันและเคารพสิทธิเหล่านี้อย่างมั่นคงอยู่เสมอ

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
7615
16498
70542
401707
816522
16638074
Your IP: 18.232.125.29
2020-02-27 20:26

สถานะการเยี่ยมชม

มี 268 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk