^Back To Top

 • 1 1
  หลักปฏิบัติในเทศกาลมหาพรต
 • 2 2
  จำศีลอดอาหาร การอดอาหารหรืออดสิ่งจำเป็นเล็กน้อยในชีวิตก็เป็นการร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องของเราที่กำลังอดอยาก ขาดอาหารบริโภค ขาดความสะดวกสบายที่จำเป็นสำหรับชีวิต ที่สำคัญที่สุด คือ อดใจไม่ทำบาป
 • 3 3
  ทำกิจเมตตา เหตุผลอีกอย่างหนึ่งของการจำศีลอดอาหารในเทศกาลมหาพรตก็เพื่อเราจะได้มีโอกาสแบ่งปันอาหารแก่ผู้ที่หิวโหย เราอดออมเงินส่วนหนึ่ง จากการซื้ออาหารหรือขนมไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่มีอาหารไม่เพียงพอ การทำดังนี้ เป็นการตอบรับเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าที่บอกเราให้เลี้ยงอาหารผู้หิวโหย เยี่ยมเยียนผู้เจ็บป่วย และปลอบโยนผู้ที่อยู่ในความโศกเศร้า
 • 4 4
  ภาวนา การภาวนามีความสำคัญยิ่งในเทศกาลมหาพรต เพราะทำให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจากความจริงแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าเพื่อเรา เราจึงควรสรรเสริญสดุดีพระองค์ พระเยซูภาวนาบ่อยๆ เพราะพระองค์เป็นบุตรของพระเจ้า และมีความต้องการจะสัมพันธ์กับพระบิดา
 • 5 5
  เราก็เช่นกัน เราต้องภาวนาไม่ใช่เพราะมีคนอื่นบอก หรือเพราะมีกฎบังคับ เราภาวนาเพราะมีความสำนึกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งต้องการมีความสัมพันธ์กับพระบิดา

www.kamsonbkk.com

การประกาศพระวาจาของพระเจ้าและผู้เจ็บป่วย

การประกาศพระวาจาของพระเจ้าและผู้เจ็บป่วย


106.    ในที่ประชุมสมัชชา บรรดาพระสังฆราชยังพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่ผู้ที่กำลังทนทุกข์ทั้งทางร่างกาย ทางจิต หรือทางจิตวิญญาณ. เมื่อมีความทุกข์ มักจะเกิดคำถามลึกๆขึ้นในจิตใจถึงความหมายสุดท้ายของชีวิตมนุษย์. เมื่อต้องเผชิญกับความลึกลับของความชั่วและความเจ็บปวด ถ้าดูเหมือนว่าถ้อยคำของมนุษย์ไม่อาจให้คำตอบได้ และถ้าสังคมของเราดูเหมือนจะคิดว่า คุณค่าของชีวิตก็คือสมรรถภาพในผลงานและความสะดวกสบายเท่านั้น พระวาจาของพระเจ้ายังเปิดเผยให้เรารู้ว่าสภาพความเป็นอยู่เช่นนี้ก็ยัง “รวม” ความรักของพระเจ้าไว้อย่างลึกลับด้วย ความเชื่อซึ่งเกิดจากการพบกับพระวาจาของพระเจ้าช่วยเราให้เราเข้าใจว่าเราต้องดำเนินชีวิตมนุษย์อย่างสมบูรณ์ให้สมกับศักดิ์ศรี แม้ชีวิตนั้นจะอ่อนแอเพราะถูกโรคภัยเบียดเบียน พระเจ้าทรงเนรมิตสร้างมนุษย์มาเพื่อความสุขและชีวิต แต่ความเจ็บป่วยและความตายเข้ามาในโลกเพราะบาป (เทียบ ปชญ 2:23-24) ถึงกระนั้น พระบิดาแห่งชีวิตทรงเป็นแพทย์วิเศษสุดของมนุษยชาติ และไม่ทรงเลิกที่จะโน้มองค์ด้วยความรักลงมาหามนุษยชาติที่มีความทุกข์ เราแลเห็นความใกล้ชิดสุดยอดที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์ในองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็น “พระวจนาตถ์ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์ ทรงรับทุกข์ทรมานและสิ้นพระชนม์พร้อมกับเรา โดยพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงรับความอ่อนแอของเรา และทรงเปลี่ยนแปลงความอ่อนแอนั้นทั้งหมด”
    ความใกล้ชิดของพระเยซูเจ้ากับผู้ทนทุกข์คงอยู่ตลอดไปไม่สิ้นสุด ยังคงอยู่ต่อไปพร้อมกับกาลเวลาอาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้าในพันธกิจของพระศาสนจักร ในพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ในมนุษย์ผู้มีน้ำใจดี ในงานอนุเคราะห์ที่ชุมชนต่างๆปฏิบัติด้วยความรักต่อพี่น้อง จึงเป็นการแสดงให้เห็นพระพักตร์แท้จริงของพระเจ้าและความรักของพระองค์ สมัชชาขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเป็นพยานยืนยันอย่างน่าชม แต่บ่อยๆไม่ปรากฏภายนอก ของคริสตชนมากมาย – ทั้งพระสงฆ์ นักบวชและฆราวาส – ซึ่งเคยให้และยังคงให้พระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นแพทย์แท้จริงที่รักษาร่างกายและจิตใจ ทรงยืมดวงตาและหัวใจของตน สมัชชายังเตือนทุกคนให้เอาใจใส่ดูแลผู้เจ็บป่วยต่อไป โดยเฉพาะเพื่อนำการประทับอยู่ที่บันดาลชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าในพระวาจาและศีลมหาสนิทมาให้เขา ขอให้ผู้เจ็บป่วยได้รับความช่วยเหลือให้อ่านพระคัมภีร์และพบว่า ในสภาพเช่นนี้เขาอาจมีส่วนร่วมความทุกข์ของพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่เพื่อความรอดพ้นของโลกได้ (เทียบ 2 คร 4:8-11,14)

ค้นหา

ถ่ายทอดสด พิธีบูชาขอบพระคุณ

MASS Header re

คำสอนออนไลน์ ศีลศักดิ์สิทธิ์

7 Sacraments ๒๐๐๓๑๖ 0010 resize

Pope Report คำสอน บทเทศน์

pope report francis

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

เอกสารฉลอง 350 ปี

350

พระวาจาประจำวัน

word of God 2

เว็บไซต์คาทอลิก

bkk


sathukarnlogo


haab


becthailand


santikham


pope report-francis


bannerpope


cc_link2011


0002


thaicatholicbible


mass


bnbec


facebook

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
5818
11241
17059
70479
390163
17130242
Your IP: 3.226.243.36
2020-04-06 16:25

สถานะการเยี่ยมชม

มี 240 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk