แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความรู้เรื่องพระคัมภีร์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ


111.    เวทีเฉพาะที่พระวาจาของพระเจ้าและวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาพบกันนั้นก็คือ โรงเรียนและมหาวิทยาลัย  บรรดาผู้อภิบาลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมความรู้พระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เข้าใจว่าพระคัมภีร์มีความหมายในด้านวัฒนธรรมแม้ในปัจจุบันนี้ด้วย ต้องยอมรับว่า ศูนย์การศึกษาหลายแห่งที่สถาบันคาทอลิกต่างๆให้การสนับสนุน ก็เอาใจใส่เป็นพิเศษในการส่งเสริมวัฒนธรรมและการเรียนรู้เช่นนี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงต้องไม่ละเลยการให้การศึกษาด้านศาสนา และครูผู้สอนเรื่องนี้ต้องได้รับการเตรียมตัวอย่างดีด้วย หลายครั้งนี่เป็นโอกาสเดียวที่นักเรียนจะพบกับข่าวสารเกี่ยวกับความเชื่อได้ จึงเป็นการดีที่จะใช้การศึกษาด้านศาสนานี้ส่งเสริมความรู้เรื่องพระคัมภีร์ โดยขจัดอคติทั้งเก่าและใหม่ เพื่อเสนอให้รู้จักความจริงเรื่องพระคัมภีร์ได้ดีขึ้น