foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Catechetical Center of Bangkok

Kamson on Live

YouTube CCBKK Channel

youtube ccbkk

Kamson BKK Update!!

หมวดปรีชาญาณ

wisdom books

Bible Diary 2020

img007 resize

บทอ่านและบทมิสซา

ordomissae

พันธสัญญาใหม่

spd 20110902115342 b

บทเพลงศักดิ์สิทธิ์

angels-5b

สถิติเยี่ยมชม (เริ่ม 22-02-2012)

วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4018
9110
13128
47680
330048
18281922
Your IP: 3.81.28.10
2020-07-06 08:41

สถานะการเยี่ยมชม

มี 128 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บทสรุป

พระวาจาสุดท้ายของพระเจ้า


121.    ข้าพเจ้าได้พิจารณาสมัชชาสากลครั้งที่ 12 ของบรรดาพระสังฆราชเรื่องพระวาจาของพระเจ้าในชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร ได้พยายามรวบรวมและอธิบายเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง มาจนถึงที่สุดแล้ว ข้าพเจ้าปรารถนาจะเตือนประชากรทั้งหมดของพระเจ้า ทั้งบรรดาผู้อภิบาล ผู้ถวายชีวิตแด่พระเจ้าและฆราวาสทุกคนอีกครั้งหนึ่ง ให้พยายามสร้างความคุ้นเคยกับพระคัมภีร์ยิ่งวันยิ่งมากขึ้น เราต้องไม่ลืมเลยว่ารากฐานของชีวิตจิตที่แท้จริงและเข้มแข็งก็คือพระวาจาของพระเจ้าที่ได้ประกาส รับฟัง เฉลิมฉลอง และไตร่ตรองในพระศาสนจักร  ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้กับพระวาจาของพระเจ้าจะทรงพลังมากขึ้น ถ้าเราจะสำนึกมากยิ่งขึ้นว่าเราอยู่ต่อหน้าพระวาจาสุดท้ายที่พระเจ้าตรัสถึงจักรวาลและประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะในพระคัมภีร์หรือในธรรมประเพณีที่สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบันของพระศาสนจักร
    อารัมภบทพระวรสารของยอห์นชวนให้เราได้พิจารณาเห็นแล้วว่า สิ่งสร้างทั้งมวลมีความเป็นอยู่โดยมีพระวาจาเป็นเครื่องหมาย พระวาจา (หรือพระวจนาตถ์) สืบเนื่องมาจากพระบิดา และมาประทับท่ามกลางประชากรของพระองค์ แล้วจึงเสด็จกลับไปสถิตอยู่ในพระอุระของพระบิดาเพื่อจะทรงนำสิ่งสร้างทั้งมวลที่พระบิดาทรงสร้างในพระองค์ และอาศัยพระองค์ (พระวจนาตถ์) บัดนี้พระศาสนจักรปฏิบัติพันธกิจของตนขณะที่กำลังรอคอยอย่างกระหายให้ “เจ้าบ่าว”ทรงปรากฏมาในวาระสุดท้าย “พระจิตเจ้าตรัสพร้อมกับเจ้าสาวว่า ‘เชิญเสด็จมาเถิด’” (วว 22:17) การรอคอยนี้ไม่ใช่เพียงการรอรับ แต่เป็นการปฏิบัติงานที่มุ่งหน้าประกาศพระวาจาของพระเจ้าที่บำบัดรักษาโรคภัยและไถ่กู้มนุษย์ทุกคน ทุกวันนี้พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้วยังคงตรัสแก่พวกเราแต่ละคนว่า “จงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง” (มก 16:15)

 

แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นนทรี 14 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 095-953-3070,  02-681-3850   Email: ccbkk@catholic.or.th   Line_ID: kamsonbkk