ผู้พิพากษาและหญิงม่าย

พระคัมภีร์    ลูกา 18:1-8

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    ผู้พิพากษา
3.    หญิงม่าย
4.    บุคคล
5.    ผู้มาเยือน   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    ความพากเพียรในการภาวนา
คำอธิบาย
    น้ำหยดลงบนหินทุกๆ วัน หินก้อนนั้นก็จะสึกกร่อน โดยธรรมชาติของที่ราบแล้ว ก็ไม่สามารถยับยั้งไม่ให้แตกแยกออกจากกัน จากการถูกกัดเซาะอยู่ตลอดเวลาได้ พระเยซูเจ้าทรงอธิบายโดยใช้สิ่งนี้เป็นตัวอย่าง โดยใช้เรื่องของผู้หญิงผู้หนึ่งซึ่งคอยตามตื้อผู้พิพากษาที่ไร้มโนธรรมเพื่อสิทธิของเธอ ด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการรบเร้าอยู่ตลอดเวลาของเธอ ในที่สุดผู้พิพากษาจึงตกลงใช้อำนาจของเขา เพื่อให้นางได้รับสิ่งที่ต้องการ พระเยซูเข้าทรงให้ความมั่นใจกับเราในทำนองเดียวกันว่า พระเจ้าจะทรงตอบรับการร้องขอเพื่อความยุติธรรมสำหรับเรา ไม่ใช่เพราะความโลภ การตัดสินที่เห็นแก่ตัว แต่ในฐานะพระบิดาผู้ทรงพระทัยดี พระเจ้าทรงสดับฟังเราเมื่อเราเรียกหาพระองค์ เมื่อเราหันไปหาพระเจ้า เพื่อขอพระองค์ทรงช่วย เราต้องมีความมั่นใจ มีความไว้วางใจ และมีความเพียรทน ถ้าเราไม่เคยหยุดที่จะวอนขอ พระเจ้าจะทรงประทานสิ่งดีที่เราวอนขอให้กับเรา

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    เหตุผลที่ผู้พิพากษายอมตาม
    สิ่งที่เราสมควรภาวนาให้
    เรื่องราวของการสวดภาวนาที่ในที่สุดได้รับคำตอบ
    วิธีต่างๆ ในการภาวนาซ้ำๆ เพื่อบางอย่าง
    คำแนะนำอื่นๆ ของพระเยซูเจ้าเรื่องการสวดภาวนา
    ทำไมพระเจ้าจึงทรงตอบรับคำภาวนาของเรา
    สิ่งที่คล้ายคลึงกับสุภาษิตที่ว่า “ล้อที่หมุนเสียงดังเอี๊ยดอ๊าดก็จะได้น้ำมันหยอด”

-------------------------------------------------
พระเยซูเจ้า    จำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ โดยไม่ย่อท้อ
    ในเมืองเมืองหนึ่ง มีผู้พิพากษาคนหนึ่ง
    (ผู้พิพากษาเดินไปมา มีหญิงม่ายเดินตาม บุคคลและผู้มาเยือนยืนคุยกัน)
บุคคล    (พูดกับผู้มาเยือน)
    นั่นไง ผู้พิพากษาของเรา เขาเป็นคนไม่สุจริต ไว้ใจไม่ได้
ผู้มาเยือน    ฉันแปลกใจจัง ผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไร
บุคคล    เธอเป็นหญิงม่ายที่อาศัยอยู่ที่เมืองนี้เช่นเดียวกัน สตรีที่น่าสงสารคนนี้ถูกคนโกง เธอมาขอให้ผู้พิพากษาช่วยสู้กับคู่ความ เธอมาทุกวัน เธออาจจะลืมไปว่า คู่ความของเธอติดสินบนผู้พิพากษาคนนี้ไว้
หญิงม่าย    (พูดกับผู้พิพากษา)
    กรุณาให้ความยุติธรรมแก่ดิฉันสู้กับคู่ความเถิด
ผู้พิพากษา    คุณมาสร้างความเบื่อหน่ายให้ผมทุกวัน รบเร้าอยู่ได้ทุกวัน เมื่อไหร่จะหยุดสักที
หญิงม่าย    เมื่อท่านช่วยดิฉันสู้กับคู่ความ
ผู้พิพากษา    (ถอนหายใจ)
    เอาละ เอาละ ตกลง ผมจะช่วยจัดการกรณีของคุณให้ในวันพรุ่งนี้
หญิงม่าย    (ออกไป)
    ขอบคุณ ขอบคุณท่านมาก
ผู้พิพากษา    แม้ว่าฉันไม่ยำเกรงพระเจ้าและไม่เกรงใจมนุษย์ผู้ใด แต่เพราะหญิงม่ายผู้นี้มาทำให้ฉันรำคาญ ฉันจึงจะให้นางได้รับความยุติธรรม เพื่อมิให้นางรบเร้าฉันอยู่ตลอดเวลา
พระเยซูเจ้า    แล้วพระเจ้าจะไม่ประทานความยุติธรรมแก่ผู้เลือกสรรที่ร้องหาพระองค์ทั้งวันทั้งคืนดอกหรือ พระองค์จะไม่ทรงชักช้าที่จะช่วยเหลือเขาในทันทีหรือ