แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ความฉลาดของผู้จัดการ

พระคัมภีร์    ลูกา 16:1-9

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    เศรษฐี
3.    คนรายงาน
4.    ผู้จัดการ
5.    คนสื่อข่าว
6.    ลูกหนี้ 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    กระดาษม้วน 2 ม้วน สำหรับใช้เป็นบัญชี
2.    โต๊ะและเก้าอี้

ใจความสำคัญ
    การเป็นศิษย์    การใช้พระพร
คำอธิบาย
    ผู้จัดการเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเงินไม่ให้เงินของลูกจ้างหมดไปโดยเปล่าประโยชน์ เพื่อเป็นการเตรียมอนาคตเมื่อเขาต้องการเพื่อน ผู้จัดการจึงกระทำให้ลูกหนี้พอใจ เขาลดหนี้ให้ลูกหนี้ ผู้จัดการได้รับการยกย่อง ไม่ใช่เพราะการกระทำที่คดโกงของเขา แต่ในการจัดการกับชีวิตของเขาอย่างฉลาด   อุปมาเรื่องนี้เป็นคำแนะนำของพระเยซูเจ้าให้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์อย่างเป็นรูปธรรม “จงฉลาดประดุจงู และซื่อประดุจนกพิราบ” (มธ 10:16)
    สงครามระหว่างความดีและความชั่ว ในส่วนของเราต้องการกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ซึ่งอาจจะจำเป็นต้องเสียสละทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุสิ่งของ ถ้าผู้คนที่อยู่ในโลกธุรกิจสมัครใจตนเองด้วยความเอาจริงเอาจังเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติที่เป็นวัตถุเพิ่มมากขึ้น แล้วเราจะไม่ทุ่มเทพละกำลังและสติปัญญาของเราทำงานเพื่อทรัพย์สมบัติในสวรรค์หรือ

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    จุดเริ่มแรกของอุปมาเรื่องนี้สอนเราอย่างไรในการกระทำผิดแล้วไม่ต้องจ่ายคืน
    ผู้จัดการทำอะไรที่ทำให้ลูกหนี้มีความสุข
    เศรษฐีชมผู้จัดการด้วยเหตุผลใด
    ทำอย่างไรจึงถือว่าเป็นการกระทำที่ฉลาดในการต่อสู้กับความชั่วเฉพาะในแต่ละเรื่อง
    ยกตัวอย่างการเสียสละบางอย่างในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าในอนาคต
    เปรียบเทียบความพยายามของเราในการทำให้ชีวิตความเชื่อของเราดีขึ้นกับความพยายามที่เรากระทำเพื่อให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้น ดูดี และมีความสนุกสนาม

-------------------------------------------------
(เศรษฐีนั่งอยู่ที่โต๊ะ ผู้สื่อข่าวเข้ามา)
ผู้สื่อข่าว    ขออภัยครับนายท่าน ผมคิดว่าท่านควรรู้ว่าผู้จัดการดูแลผลประโยชน์ของท่านทำให้ทรัพย์สมบัติของท่านเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เขาผลาญทรัพย์สินของท่าน
เศรษฐี    ขอบคุณนะที่มาบอก ช่วยเรียกเขามาหาฉันด้วย
    (ผู้สื่อข่าวออกไป เข้ามาพร้อมกับผู้จัดการ)
    เกิดอะไรขึ้นหรือ จึงมีคนมาบอกเราเรื่องของเจ้า เรื่องเป็นอย่างไร จงทำบัญชีรายงานการจัดการของเจ้า เพราะเจ้าจะไม่ได้เป็นผู้จัดการอีกต่อไป
    (เศรษฐีออกไป)
ผู้จัดการ    ฉันจะทำอย่างไร นายจะไล่ฉันออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะไปขุดดินก็ทำไม่ไหว จะไปขอทานก็อายเขา
อา ! ฉันรู้แล้วว่าจะทำอย่างไรเพื่อว่าเมื่อฉันถูกไล่ออกจากหน้าที่ผู้จัดการแล้ว จะมีคนรับฉันไว้ในบ้านของเขา
    (ผู้สื่อข่าวเข้ามา)
ผู้จัดการ    ไปเรียก โยนาห์ และมัทธิว มาหาเรา
    (ผู้สื่อข่าวออกไป ลูกหนี้ 1-2 เข้ามา)
ผู้จัดการ    (พูดกับลูกหนี้ 1)
    ท่านเป็นหนี้นายข้าพเจ้าเท่าไร
ลูกหนี้ 1    เป็นหนี้น้ำมันมะกอกหนึ่งร้อยถัง
ผู้จัดการ    (ส่งม้วนกระดาษให้เขา)
    เอาใบสัญญาของท่านไป นั่งลง เร็วๆ เขียนแก้เป็นห้าสิบถัง
ลูกหนี้ 1    ขอบคุณท่านมาก
    (ลูกหนี้ 1 นั่งและเขียน แล้วออกไป)
ผู้จัดการ    (พูดกับลูกหนี้ 2)
    แล้วท่านละเป็นหนี้อยู่เท่าไร
ลูกหนี้ 2    เป็นหนี้ข้าวสาลีหนึ่งร้อยกระสอบ
ผู้จัดการ    (ส่งม้วนกระดาษให้)
    เอาใบสัญญาของท่านไป แล้วเขียนแก้เป็นแปดสิบกระสอบ
ลูกหนี้ 2    เยี่ยมเลย
    (ลูกหนี้ 2 และผู้จัดการออกไป เศรษฐีเข้ามา)
ผู้สื่อข่าว    นายท่าน ท่านทราบไหมว่าผู้จัดการที่ฉลาดของท่านเขาทำอะไร เขาเรียกลูกหนี้ของท่านมาและให้พวกเขาเขียนหนี้ลดลง
เศรษฐี    ดีจัง เราต้องให้ความไว้วางใจเขา เขาช่างเป็นคนฉลาดจริงๆ
    (พระเยซูเจ้าเข้ามา)
พระเยซูเจ้า    บุตรของโลกนี้มีความเฉลียวฉลาดในการติดต่อกับคนประเภทเดียวกันมากกว่าบุตรแห่งความสว่าง