แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่

พระคัมภีร์    มัทธิว 13:44

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า
2.    ชาย
3.    ผู้ซื้อ 1-2-3
4.    เจ้าของ   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    หีบขุมทรัพย์
2.    กระดาษสกปรก
3.    เหรียญจำนวนหนึ่ง

ใจความสำคัญ
    คุณค่าของพระอาณาจักร
คำอธิบาย
    อุปมาเรื่องนี้มุ่งความสนใจไปที่ความยินดีอย่างมากมายของบุคคลที่บังเอิญพบกับพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นการเปรียบเทียบกับความยินดีของชายผู้ซึ่งค้นพบขุมทรัพย์โดยบังเอิญ ประเทศปาเลสไตน์ ในสมัยนั้น ผู้คนเก็บรักษาทรัพย์สมบัติที่มีค่าของพวกเขาให้ปลอดภัยด้วยการฝังไว้ใต้ดิน ในอุปมาเรื่องนี้ ชายผู้ค้นพบขุมทรัพย์นี้มีสิทธิ์ในขุมทรัพย์นั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าผืนดินนั้นเป็นของเขา เขาตีค่าขุมทรัพย์นั้นไว้สูงมาก ดังนั้นเขาจึงขายทุกสิ่งที่มีเพื่อซื้อที่ดินแปลงนั้น ในทำนองเดียวกัน บุคคลผู้เข้าใจถึงคุณค่าของพระอาณาจักรสวรรค์ก็ยินดีสละทุกสิ่งเพื่อให้ได้พระอาณาจักรนี้
    พวกเขาเพียรพยายามไปสู่จุดหมายอันล้ำเลิศนี้ด้วยความตั้งใจอย่างร้อนรน ถึงแม้ในสายตาของชาวโลก พวกเขาอาจจะถูกมองว่าเป็นคนขาดความยั้งคิดหรือโง่เขลา
ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ประสบการณ์ที่นำความยินดีอย่างมากมาให้
    เราค้นพบพระอาณาจักรครั้งแรกอย่างไร
    เวลาของการได้ลิ้มรสล่วงหน้าถึงลักษณะของพระอาณาจักรคือเมื่อมีความสงบ ความยินดี และความรัก
    เราควรหยุดกระทำอะไรเพื่อให้ได้พระอาณาจักรสวรรค์
    โอกาสที่จะได้ครอบครองพระอาณาจักรสวรรค์อาจจะสูญเสียไปได้จากการไม่ฉวยโอกาสนั้นไว้
    แบบอย่างของบุคคลที่สละทรัพย์สมบัติของโลกเพื่อพระอาณาจักรสวรรค์
(พระเยซูเจ้าอยู่ด้านหนึ่ง ผู้ซื้อ 1-2-3 และเจ้าของยืนอยู่อีกด้านหนึ่ง)
พระเยซูเจ้า    อาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับ
    (ชายเดินออกมาเรื่อยๆ และสะดุดหน้าคะมำ)
ชาย    (หยุดเดิน) อะไรเนี่ย มันเหมือนหีบอะไรสักอย่าง (ขุดเอาหีบขึ้นมาและเปิดดู) ว้าว หีบสมบัติ เต็มไปด้วยเหรียญและเพชรมากมาย (ใส่กลับลงไปที่เดิม และปิดไว้ด้วยกระดาษเก่าๆ) ฉันต้องซื้อที่ดินผืนนี้ แต่อย่างแรกฉันต้องหาเงินมาก่อน
    (ชายเดินไปหาผู้ซื้อ 1-2-3)
ชาย    (ตะโกนเสียงดัง) ขายบ้าน ขายบ้านครับ
ผู้ซื้อ 1    ฉันกำลังหาบ้านอยู่พอดี บ้านของท่านราคาเท่าไรละ
ชาย    ห้าพันเหรียญ
ผู้ซื้อ 1    ราคาก็พอสมควร แล้วพวกเครื่องเรือนละราคาเท่าไร ฉันอยากได้มันด้วย
ชาย    เพิ่มอีกสองพันเหรียญ ท่านจะได้ครบทุกอย่าง ทั้งบ้านและเครื่องเรือน
ผู้ซื้อ 1    วันนี้ต้องเป็นวันที่โชคดีแน่ๆ เอ้า เอาเงินไป (มอบเงินให้กับชายและออกไป)
ชาย    (ตะโกน) ขายลาและแกะครับ
ผู้ซื้อ 2    ผมชอบลาตัวนี้ มันอายุเท่าไรแล้ว
ชาย    เพิ่งอายุ 2 ปีครับ มันแข็งแรงมากเลย ถ้าท่านซื้อผมขายให้ราคาพันเหรียญ
ผู้ซื้อ 2    ตกลง (เอาเงินให้และออกไป)
ผู้ซื้อ 3    ท่านมีแกะอยู่กี่ตัว
ชาย    แกะอ้วนๆ ทั้งห้าตัวเลยครับ
ผู้ซื้อ 3    แกะห้าตัวนี่ผมขอซื้อในราคาหนึ่งพันเหรียญ
ชาย    ผมขอสามพันได้ไหมครับ
ผู้ซื้อ 3    สองพันแล้วกัน
ชาย    ตกลงครับ
    (ผู้ซื้อ 3 เอาเงินใส่มือชาย และออกไป)
ชาย    เอาละ ฉันมีเงินมากพอที่จะซื้อที่ดินผืนนั้นแล้ว
    (เดินไปหาเจ้าของ) ผมขอซื้อที่ดินแปลงที่อยู่ทางเหนือ
เจ้าของ    ไม่ขาย
ชาย    ผมให้หมื่นเหรียญ
เจ้าของ    ท่านจะบ้าหรือไง ที่แปลงนั้นราคายังไม่ถึงครึ่งที่ท่านบอก
ชาย    ผมอยากได้
เจ้าของ    ตกลง ผมขายให้คุณ
    (ชายเอาเงินให้เจ้าของ)
เจ้าของ    ขอบคุณครับ (ออกไป)
ชาย    ขอบคุณ
    (เดินไปที่ดินผืนนั้น ขุดเอาสมบัติขึ้นมา และกอดมันไว้)
อ้า มันเป็นของข้า ทั้งหมดนี้เป็นของข้า