แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

เงินเหรียญที่หายไป

พระคัมภีร์    ลูกา 15:8-10

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง    อุปกรณ์ในการแสดง
1.    พระเยซูเจ้า
2.    มารีย์
3.    ยากอบ
4.    ซาราห์
5.    ราเชล
6.    หญิง
7.    เพื่อนบ้าน

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เหรียญเงิน 10 เหรียญ
2.    เทียนที่ใช้กระดาษทำเป็นเปลวเทียน
3.    ไม้กวาด
4.    หม้อกับทัพพี
5.    โต๊ะ

ใจความสำคัญ
    การอภัยบาป    ศีลอภัยบาป

คำอธิบาย
    อุปมาเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย อุปมาเรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่ง และตัวเด่นในเรื่องนี้คือแม่บ้าน    โดยทั่วไปแล้วก็เพื่อสอนชาวฟาริสีในเรื่องมุมมองของพวกเขาที่กลับกันกับของพระเจ้า ในลำดับแรกเปรียบพระเจ้ากับสตรีผู้หนึ่ง ลำดับที่สอง ประสบการณ์ธรรมดาทั่วไปของการค้นหาของที่หายไป และได้พบอีกนั้น ใช้เพื่ออธิบายถึงท่าทีของพระเจ้าที่ทรงมีต่อคนบาป
    เหรียญเงินที่หายไปมีความหมายเป็นพิเศษสำหรับสตรี บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความเห็นว่าเป็นเหรียญเงินหนึ่งเหรียญที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเธอที่เป็นเครื่องประดับศีรษะหรือสร้อยคอ ที่บ่งบอกว่าเธอเป็นสตรีที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เธอค้นหาอย่างถี่ถ้วนทั่วบ้านจนกว่าจะพบเหรียญนั้น อุปมานี้หมายถึงคนบาปที่เหวี่ยงพระเจ้าออกไป ขัดขวางพระองค์ และสตรีที่เสียใจกับเหรียญเงินที่หายไป พระเจ้าทรงเป็นผู้เริ่มแสวงหาผู้ที่สูญหายไป และเมื่อพบแล้ว ทั่วทั้งสวรรค์จะมีความยินดี ภาพของพระเจ้าผู้เป็นความรักและมีความเมตตาสงสารต่อคนบาปเป็นสิ่งใหม่สำหรับบรรดาฟาริสี ผู้เป็นคนชอบธรรมและเข้มงวด

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ประสบการณ์ส่วนบุคคลในการทำของมีค่าหายไปและค้นพบ
    ภาพลักษณ์ของพระเจ้า
    ความงดงามของศีลอภัยบาป
    กลุ่มของคนบาปที่เรารู้สึกว่ายากที่จะรักพวกเขา
    วิธีที่เราควรปฏิบัติต่อคนบาป

-------------------------------------------------
(สตรียืนอยู่ตรงกลาง ซาราห์อยู่อีกด้านหนึ่ง ซึ่งสมมติว่าเป็นบ้านที่อยู่ใกล้กัน เธอกำลังทำงานอะไรสักอย่าง ราเชลอยู่บ้านถัดออกไป กำลังนอนหลับอยู่บนเก้าอี้ อีกด้านหนึ่งของสตรี มารีย์และยากอบกำลังนั่งคุยกันอย่างเงียบๆ พระเยซูเจ้าพูดอยู่อีกด้านหนึ่งของเวที)
พระเยซู        หญิงคนหนึ่งมีเงินอยู่ 10 เหรียญ
หญิง    (กำลังนับเหรียญ)
    1-2-3-4-5-6-7-8-9 ไม่ ไม่จริง หายไปหนึ่งเหรียญ หายไปไหนนะ (มองไปรอบๆ ห้อง) บางทีแสงสว่างอาจจะช่วยให้มองเห็นได้มากขึ้น (เอาเทียนมาส่องหาในห้อง) รู้แล้ว เอาไม้กวาดมากวาดดีกว่า บางทีอาจจะได้ยินเสียงเหรียญถ้ากวาดโดน (เอาไม้กวาดมากวาด) ไม่เจอ ฉันต้องหาให้ทั่วทุกตารางนิ้วของบ้าน (ค่อยๆ หา และไปหยุดที่ขาโต๊ะที่มีเหรียญอยู่ข้างๆ) อยู่นี่เอง โชคดีจังเรา
    (ไปที่บ้านของซาราห์)
    ซาราห์ ฉันค้นหาเหรียญของฉันซะทั่วเลย พึ่งจะหาเจอ มาเถอะ มาร่วมฉลองแสดงความยินดีกับฉัน
ซาราห์    ไปซิ ฉันยินดีไปร่วมฉลองกับเธออยู่แล้ว
หญิง    เธอช่วยไปบอกราเชล ลูกพี่ลูกน้องของฉันด้วยนะ ช่วยเชิญเธอมาด้วย ขอบใจนะ (ซาราห์ เดินไปหาราเชล หญิงเดินไปหามารีย์และยากอบ เคาะประตูเรียก) มารีย์ ยากอบ ไปที่บ้านของฉันหน่อยนะ ฉันพบเหรียญที่หายไปแล้ว ฉันมีความสุขมาก จึงต้องจัดงานฉลอง พาลูกของพวกเธอไปด้วยนะ
ยากอบ    ดีจัง เราจะไปร่วมงาน
    (ทุกคนมารวมกันที่บ้านหญิง)
พระเยซู    เราบอกท่านทั้งหลายว่า ทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความยินดีเช่นเดียวกัน เมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจ