บุตรหญิงของไยรัส คืนชีพ และหญิงตกเลือดได้รับการรักษา

พระคัมภีร์    มธ 9:18-26; มก 5:21-43; ลก 8:40-56

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    พระเยซูเจ้า 
2.    หญิง
3.    คนส่งสาร  
4.    เด็กหญิง
5.    เปโตร 
6.    มารดา
7.    ยากอบ 
8.    คนร้องไห้ 1-2-3
9.    ยอห์น 
10.    ฝูงชน
11.    ไยรัส 
12.    บุคคล 1-2   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เสื้อคลุม เสื่อเพื่อทำเป็นเตียง

ใจความสำคัญ
    ความเชื่อ  การรักษาเป็นผลมาจากความเชื่อ

คำอธิบาย
    เรื่องราวการรักษาสองเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงรักษา การรักษาหญิงที่เป็นโรคตกเลือด แทรกอยู่ตรงกลางเรื่องราวของบุตรหญิงของไยรัส ทั้งสองเรื่องนี้เน้นย้ำถึงความเชื่อ ไยรัสคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูเจ้า เขามีความเชื่อว่า การสัมผัสของพระองค์สามารถรักษาบุตรหญิงของเขาให้หาย หญิงผู้หนึ่งสัมผัสเสื้อคลุมของพระองค์อย่างลับๆ นางเชื่อว่าการสัมผัสนี้จะช่วยรักษาอาการของนางให้หายได้ กิจการที่ทำด้วยความเชื่อทั้งสองนี้ได้รับการตอบแทน
    อัศจรรย์ทั้งสองนี้ชี้ให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ สถานการณ์ของหญิงผู้นี้ทำให้เธอเป็นมลทินมาสิบสองปี และยังทำให้เธอยากจนด้วย พระเยซูเจ้าทรงเป็นความรอดของเธอ บุตรหญิงของไยรัสกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นภาพให้เห็นล่วงหน้าถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เด็กหญิงผ่านจากความตายสู่ชีวิตใหม่ และการร้องโอดครวญของคนร้องไห้ไม่มีประโยชน์
    เสื้อคลุมของพระเยซูเจ้าแต่ละมุมมีพู่ห้อย ตามบัญญัติของชาวยิว อย่างไรก็ตาม พระองค์ทรงก้าวออกนอกบัญญัติ เมื่อทรงให้สตรีที่มีมลทินสัมผัสพระองค์ และเมื่อพระองค์ทรงสัมผัสศพของเด็กหญิง ความรักของพระองค์อยู่เหนือบัญญัติ
ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    พระเยซูเจ้าทรงปฏิบัติต่อสตรีอย่างไร เมื่อบรรดาคัมภีราจารย์ไม่ยอมแม้แต่จะกล่าวถึงพวกเธอในที่สาธารณะ
    วิธีที่เราสามารถแสดงความเชื่อ
    พระอานุภาพของพระเยซูเจ้าที่ทรงมีเหนือความตาย มีความหมายต่อเราอย่างไร
    เวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้า

-------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้านั่งเทศน์สอนฝูงชน เปโตร ยากอบ ยอห์นและบุคคล 1-2 อยู่ที่นั่นด้วย ไยรัสเข้ามา และคุกเข่าลงแทบเท้าพระเยซูเจ้า)
ไยรัส    ได้โปรดเถิดท่านเจ้าข้า โปรดเสด็จไปยังบ้านของข้าพเจ้า บุตรหญิงเล็กๆ ของข้าพเจ้า เธอมีอายุเพียง 12 ปี กำลังจะสิ้นใจ เชิญพระองค์เสด็จไปปกพระหัตถ์เหนือเขาเถิด เขาจะได้หายจากโรค
บุคคล 1    ชายคนนี้เป็นใครนะ
บุคคล 2    หัวหน้าศาลาธรรม ชื่อไยรัส ไง
    (พระเยซูเจ้ายืนขึ้น และไปกับไยรัส และบรรดาศิษย์ ฝูงชนอยู่ล้อมรอบพวกเขา หญิงเดินเข้ามาและเข้าไปปะปนอยู่กับฝูงชน และไปอยู่ข้างหลังพระเยซูเจ้า)
หญิง    ถ้าฉันเพียงได้สัมผัสฉลองพระองค์ ฉันก็จะหายจากโรค
    (หญิงสัมผัสพู่ห้อยชายเสื้อคลุมของพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าหยุด)
พระเยซูเจ้า    ใครสัมผัสเรา
บุคคล 1    ไม่ใช่ผมแน่
บุคคล 2    ผมไม่ได้สัมผัสพระองค์นะ
เปโตร    พระอาจารย์ ประชาชนกำลังรุมล้อมเบียดเสียดพระองค์ แล้วยังทรงถามอีกหรือว่าใครสัมผัสพระองค์
พระเยซู    มีคนแตะต้องเรา เพราะมีพลังออกจากตัวเรา
    (พระเยซูเจ้ามองไปรอบๆ    สตรีตัวสั่น คุกเข่าลงแทบเท้าพระเยซูเจ้า)
สตรี    ดิฉันเองค่ะ สิบสองปีมาแล้วที่ดิฉันเป็นโรคตกเลือด ไม่มีหมอคนใดรักษาให้หายได้ ดิฉันเสียเงินจนหมดตัว โรคก็มิได้ทุเลาลง ตรงข้ามกลับทรุดหนักลง แต่ในทันทีที่ดินฉันสัมผัสพระองค์ ดิฉันก็หายจากโรค
พระเยซูเจ้า    ลูกเอ๋ย ทำใจดีๆ ไว้ ความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุข หายจากโรคเถิด
สตรี    (ลุกขึ้น)
    ขอบคุณ พระอาจารย์ ขอบคุณท่านมากค่ะ
    (ผู้ส่งสารเข้ามาและเดินไปหาไยรัส)
ผู้ส่งสาร    ไยรัส บุตรของท่านตายแล้ว ไปรบกวนพระอาจารย์อีกทำไมเล่า
พระเยซูเจ้า    (พูดกับไยรัส)
    อย่ากลัวเลย จงมีความเชื่อเถิด และเด็กนั้นจะรอด
    เปโตร ยากอบและยอห์น ไปกับเรา ส่วนคนอื่นๆ รออยู่ที่นี่
    (ฝูงชนออกไป คนร้องไห้เข้ามาร้องไห้คร่ำครวญ พระเยซูเจ้า ไยรัส เปโตร ยากอบและยอห์น ไปหาพวกเขา มารดาเข้ามา บุตรเข้ามาและไปนอนลงบนเสื่อ)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนร้องไห้)
    วุ่นวายและร้องไห้ไปทำไม หยุดร้องไห้ได้แล้ว เด็กคนนี้ไม่ตาย เพียงแต่นอนหลับไปเท่านั้น
คนร้องไห้ 1    (หัวเราะเยาะ)
    แน่ใจเหรอว่าเธอกำลังนอนหลับ ทุกคนคงหยุดหายใจมั่งเมื่อเวลานอนหลับ
คนร้องไห้ 2    (หัวเราะ)
    หวังว่าท่านคงไม่รออยู่อย่างนี้จนเธอตื่นหรอกนะ
คนร้องไห้ 3    ท่านต้องบ้าแน่ๆ
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนร้องไห้)
    พวกท่านทุกคนออกไปจากบ้านนี้ เดี๋ยวนี้เลย
    (พูดกับมารดา ไยรัส เปโตร ยากอบและยอห์น)
    มานี่
    (พระเยซูเจ้าจับมือเด็ก)
พระเยซูเจ้า    หนูเอ๋ย เราสั่งให้หนูลุกขึ้น
    (เด็กหญิงลุกขึ้น และเดินไปรอบๆ)
เด็กหญิง    สวัสดีค่ะ พ่อ แม่ หนูคงนอนหลับไปนานมากเลยใช่ไหมคะ คนเหล่านี้เป็นใครกันคะ
ไยรัส    เพื่อนไงลูกรัก
มารดา    (พูดกับไยรัส)
    เขาช่างเป็นผู้มีอำนาจอะไรเช่นนี้
    (เดินไปกอดลูกสาว)
พระเยซูเจ้า    อย่าบอกเรื่องนี้แก่ใคร ไปเอาอาหารมาให้เด็กกินเถิด