บุตรชายหญิงม่ายกลับคืนชีพ

พระคัมภีร์    ลก 7:11-17

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ผู้ติดตาม 1-2
4.    หญิงม่าย
5.    สตรี
6.    บุตรชาย
7.    คนร้องไห้ 1-2
8.    คนหาม 1-2-3-4   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    โต๊ะหรือเก้าอี้ที่มีขนาดเท่าแคร่หามศพ (ทำเป็นที่นอน)

ใจความสำคัญ
    วันปัสกา  ชีวิตนิรันดร

คำอธิบาย
    พระวรสารนักบุญลูกาตอนนี้เหมาะสมอย่างยิ่งที่เรียกพระเยซูเจ้าว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า ในอัศจรรย์เรื่องนี้ พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์เองเป็นเจ้านายของชีวิตและความตาย พระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากได้พบกับสตรีผู้หนึ่ง ซึ่งเดินอยู่ต้นขบวนแห่ศพ การฝังศพผู้ตายเป็นงานเมตตาจิตที่สำคัญ แม้แต่คนที่ยากจนที่สุดก็จ้างคนร้องไห้และนักดนตรีมาเพื่อเล่นในพิธีศพ พระเยซูเจ้าทรงสงสารผู้เป็นมารดา เธอเป็นหญิงม่ายที่สูญเสียบุตรชายเพียงคนเดียว เธอเป็นดั่งรูปแบบล่วงหน้าของพระนางมารีย์ โดยทางพระอานุภาพของพระเจ้า บุตรชายของหญิงม่ายได้กลับคืนชีพ
    พระเยซูเจ้าทรงมอบชายหนุ่มให้กับผู้เป็นมารดา ทำให้คิดถึงประกาศกเอลียาห์มอบบุตรชายของหญิงม่ายให้กับนาง (1พกษ 17:8-24) ประชาชนที่เฝ้าดูอัศจรรย์ชื่นชอบพระเยซูเจ้า เปรียบพระองค์เป็นประกาศกยิ่งใหญ่เหมือนเอลียาห์ การทำให้ผู้ตายกลับคืนชีพเป็นเครื่องหมายว่าพระเยซูเจ้าคือ “ผู้ที่จะต้องมา” (ลก 7:20)

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ความสงสารที่พระเยซูเจ้าทรงมีต่อสตรี
    เรื่องราวนี้แสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้าอย่างไร
    เครื่องหมายที่แสดงว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นประกาศก
    จารีตพิธีปลงศพของเราเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อในการกลับคืนชีพอย่างไร
    วิธีการต่างๆ ที่เราสามารถช่วยเหลือและให้ความบรรเทาแก่ผู้อื่นที่มีความเศร้าโศก

-------------------------------------------------
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าเสด็จไปที่เมืองหนึ่งชื่อนาอิน บรรดาศิษย์และประชาชนจำนวนมากติดตามพระองค์ไป ใกล้กับประตูเมือง ทรงเห็นขบวนแห่ศพออกมาจากเมือง
    (พระเยซูเจ้าและผู้ติดตามเดินไปที่ขบวนแห่ศพ บุตรชายอยู่บนแคร่หามศพ ถ้าไม่ได้หามจริง ให้คนร้องไห้และคนหามแกล้งทำท่าเดิน หญิงม่ายเดินนำหน้า มีบรรดาสตรีคอยประคองนาง)
ผู้ติดตาม 1    (พูดกับคนร้องไห้ 1)
    ท่านกำลังจะฝังศพใคร
คนร้องไห้ 1    ชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองของเรา
คนร้องไห้ 2    แม่ของเขาเป็นม่าย เขาเป็นทุกอย่างของนาง
พระเยซูเจ้า    (พูดกับหญิงม่าย)
    อย่างร้องไห้ไปเลย
    (พระเยซูเจ้าเดินไปที่แคร่หามศพ และวางมือบนแคร่ คนหามทุกคนหยุด)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับบุตรชาย)
    หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด
    (บุตรชายลุกขึ้นนั่ง ฝูงชนอ้าปากค้าง และถอยหลังด้วยความกลัว)
บุตรชาย    (ขยี้ตา)
    ผมอยู่ที่ไหนเนี่ย กำลังจะไปไหนกันเหรอ
    (พระเยซูเจ้าช่วยบุตรชายลงมาจากแคร่หามศพ)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับหญิงม่าย)
    นี่บุตรชายของท่าน เขากลับมาแล้ว
หญิงม่าย    ลูกแม่ ขอบพระคุณพระเจ้า
คนร้องไห้ 1    ประกาศกยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในหมู่เรา
คนร้องไห้ 2    พระเจ้าได้เสด็จมาเยี่ยมประชากรของพระองค์