บารทิเมอัส ชายตาบอด

พระคัมภีร์    มธ 20:29-34; มก 10:46-52; ลก 18:35-43

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ฝูงชน
4.    บารทิเมอัส
5.    คนมุงดูเหตุการณ์ 1-2-3   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    เสื้อคลุม หรือเสื้อแจ็กเก็ต

ใจความสำคัญ
    ความเชื่อ  ยกย่องความเชื่อ 
ความพากเพียรในการสวดภาวนา

คำอธิบาย
    เรื่องราวของการทำอัศจรรย์ครั้งสุดท้ายของพระเยซูเจ้าก่อนที่จะทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม พระเยซูเจ้าทรงได้รับการโห่ร้องต้อนรับว่าเป็นโอรสของกษัตริย์ดาวิดจากชายตาบอดมิใช่จากปีศาจ ชายตาบอดรู้จักว่าพระเยซูเจ้าเป็นใคร เพื่อเป็นการตอบรับความเชื่อของมนุษย์ พระเยซูเจ้าทรงสงสารเขาและทรงรักษาเขา บารทิเมอัสได้รับพระพรแห่งการมองการณ์ไกลอย่างสมบูรณ์ หลังจากนั้นเขาได้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าไป

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ความเชื่อเป็นเรื่องของการมองฝ่ายจิตอย่างไร
    ความกล้าและความเสี่ยงมีความเกี่ยวข้องกับการไปหาพระเยซูเจ้า
    ความเป็นพระเมสสิยาห์ของพระเยซูเจ้าแตกต่างจาก
พระเมสสิยาห์ที่ชาวอิสราเอลคาดหวัง
    เราจะขออะไรจากพระเยซูเจ้า

 

(บารทิเมอัสนั่งอยู่ คนมุงดูเหตุการณ์ 1-2-3 อยู่รอบๆตัวเขา)
ผู้บรรยาย    ขณะที่พระเยซูเจ้าเสด็จออกจากเมืองเยริโคพร้อมกับบรรดาศิษย์ และประชาชนจำนวนมาก บารทิเมอัสขอทานตาบอดคนหนึ่งอยู่ริมทาง
(พระเยซูเจ้าและฝูงชนเข้ามาและเดินไปหาบารทิเมอัสที่อยู่กับคนมุงดูเหตุการณ์ 1-2-3)
บารทิเมอัส    (พูดกับคนมุงดูเหตุการณ์)
    ผมได้ยินเสียงฝูงชนกำลังมา มีอะไรกันเหรอ
ไทยมุง    เยซูชาวนาซาเร็ธกำลังออกจากเมือง เขากำลังผ่านมาที่ถนนสายนี้
บารทิเมอัส    (ตะโกน)
    ข้าแต่พระเยซูเจ้า โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด
ไทยมุง 1    เงียบเถอะ
ไทยมุง 2    อย่าเอะอะโวยวายได้ไหม
ไทยมุง 3    เจ้าทำให้พวกเราอับอาย
บารทิเมอัส    (ตะโกนดังขึ้น)
    โอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าด้วย
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนมุงดูเหตุการณ์)
    ไปเรียกเขามาซิ
ไทยมุง 1    (พูดกับบารทิเมอัส)
    ทำใจดีๆ ไว้
ไทยมุง 2    ลุกขึ้น พระองค์ทรงเรียกเจ้าแล้ว
    (บารทิเมอัสสลัดเสื้อคลุมทิ้ง กระโดดเข้าไปหาพระเยซูเจ้า)
พระเยซูเจ้า    ท่านอยากให้เราทำอะไรให้
บารทิเมอัส    พระเจ้าข้า ให้ข้าพเจ้ามองเห็นเถิด
พระเยซูเจ้า    ไปเถิด ความเชื่อของท่านได้ช่วยท่านให้รอดพ้นแล้ว
บารทิเมอัส    (พูดด้วยความตื่นเต้น)
    ผมมองเห็นแล้ว ผมมองเห็นแล้ว ขอถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
    (ฝูงชนโห่ร้อง)
    (พระเยซูเจ้า ฝูงชน และบารทิเมอัสเดินไปด้วยกัน)