คนเป็นโรคบวม

พระคัมภีร์    ลก 14:1-6

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ฟาริสี 1-2
4.    ผู้รับเชิญ 1-2
5.    ชาย   

อุปกรณ์ในการแสดง

ใจความสำคัญ
    การรักษาในวันสับบาโต

คำอธิบาย
    แม้ในสังคมที่กำลังจัดงานเลี้ยงอาหาร ชาวฟาริสีบางคนก็ยังเฝ้ามองพระเยซูเจ้า ซึ่งทราบกันดีว่าเขามองด้วยความสอดรู้สอดเห็น พระเยซูเจ้าทรงถามบรรดานักกฎหมายและชาวฟาริสีว่า อนุญาตให้รักษาในวันสับบาโตหรือไม่ แต่ไม่มีใครตอบ พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายที่เป็นโรคบวม พระเยซูเจ้าทรงให้เหตุผลแก่ชาวฟาริสี ด้วยการถามพวกเขาว่า ถ้าบุตรหรือโคตกลงไปในบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาแม้เป็นวันสับบาโตดอกหรือ นี่ก็เป็นอีกครั้งที่พวกเขานิ่งเงียบ พวกเขาปฏิเสธที่จะยอมรับว่าพระเยซูเจ้ากระทำถูกต้อง

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    เราปฏิเสธที่จะกระทำสิ่งถูกต้องอย่างไร
    บางครั้งการทำสิ่งถูกต้องนั้นต้องใช้ความกล้าหาญ เพราะหมายถึงเรากระทำแตกต่างจากผู้อื่น
    การรักษาต่างๆ ที่เราเคยได้ยิน

-------------------------------------------------
ผู้บรรยาย    วันสับบาโตวันหนึ่ง        พระเยซูเจ้าเสด็จไปเสวยพระกายาหารที่บ้านของหัวหน้าชาวฟาริสีผู้หนึ่ง ชายผู้หนึ่งซึ่งแขนและขาบวมมาก เพราะเป็นโรคบวม ก็อยู่ที่นั่นด้วย
(ชาวฟาริสี แขกรับเชิญ และชายอยู่ด้วยกัน พระเยซูเจ้าเดินเข้ามา)
ฟาริสี 1    ข้าแต่พระเยซู ยินดีต้อนรับ เชิญเข้ามาข้างในครับ เชิญ
พระเยซูเจ้า    ขอบคุณ
    (พระเยซูเจ้ายืนตรงข้ามกับชาย)
ฟาริสี 1    (พูดกับฟาริสี 2)
    เฝ้ามองเขาให้ดีนะ อย่าให้คลาดสายตา
ฟาริสี 2    ก็ตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นแหละ
พระเยซูเจ้า    (พูดกับฟาริสี 1-2)
    ตามกฎหมายอนุญาตให้รักษาโรคในวันสับบาโตหรือไม่
    (เงียบ)
พระเยซูเจ้า    (จับไหล่ชาย)     จงหายเถิด
ชาย    (มองดูที่แขนและขาของตน)
    ผมหายแล้ว ผมหายแล้วจริงๆ ขอบคุณ ขอบคุณมาก
พระเยซูเจ้า    จงไปตามทางของท่านเถิด
    (ชายออกไปอย่างมีความสุข)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับชาวฟาริสี)
    ถ้าผู้ใดในพวกท่านมีบุตรหรือมีโคตกลงไปในบ่อ จะไม่รีบฉุดขึ้นมาทันที แม้เป็นวันสับบาโตหรือ
    (เงียบ)
ผู้บรรยาย    ชาวฟาริสีตอบคำถามนี้ไม่ได้