แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

มารดาของภรรยาเปโตร

พระคัมภีร์    มธ 8:14-15; มก 1:29-31; ลก 4:38-39

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    ยากอบ
4.    ยอห์น
5.    เปโตร
6.    อันดรูว์
7.    มารดาของภรรยาเปโตร
8.    ภรรยาของเปโตร   

อุปกรณ์สำหรับการแสดง
1.    ขนมปังปอนด์
2.    เสื่อ พรมหรือโต๊ะสำหรับทำเป็นเตียง

ใจความสำคัญ
    เปโตร

คำอธิบาย
    เมื่อเพื่อนๆ วอนขอพระเยซูเจ้าให้ช่วยรักษามารดาภรรยาของเปโตร ถ้ามองรายละเอียดอย่างผิวเผิน อัศจรรย์นี้ก็เหมือนกับที่เห็นโดยทั่วไป แน่นอนว่าถ้ามองให้ลึกลงไปก็จะพบกับลักษณะเด่นที่มีความหมายต่อคริสตชน พระเยซูเจ้าทรง “บังคับไข้” เหมือนกับการมีชัยชนะต่อปีศาจ มารดาของภรรยาเปโตร “ลุกขึ้น” เป็นการแสดงออกถึงการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์ หลังจากนางได้หายป่วยแล้ว นางได้รับใช้ผู้คนที่อยู่ที่นั่น มีความหมายโดยนัยว่าผู้ที่พระคริสตเจ้าได้ทรงช่วยเหลือเขาแล้วนั้นเขามีความรับผิดชอบที่ต้องรับใช้ผู้อื่นด้วย

ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    ผู้คนที่ต้องการคำภาวนาของเรา โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของเรา
    พระเยซูเจ้าทรงช่วยเราให้รอดพ้นอย่างไร
    เราสามารถเป็นศาสนบริกรให้กับผู้อื่นที่อยู่ในครอบครัวของเรา เพื่อนพี่น้อง และที่โรงเรียนอย่างไร

(มารดาของภรรยาเปโตรนอนอยู่บนเตียง เปโตร ภรรยาของเปโตร และอันดรูว์นั่งอยู่รอบๆนาง พระเยซูเจ้า
ยากอบและยอห์น อยู่ห่างออกไป)
ผู้บรรยาย    วันหนึ่ง พระเยซูเจ้าพร้อมกับบรรดาศิษย์ได้เข้าไปในบ้านของเปโตรและอันดรูว์
    (พระเยซูเจ้า ยากอบและยอห์น ไปที่บ้านของเปโตร)
พระเยซูเจ้า    เปโตร อันดรูว์ พวกท่านอยู่ที่บ้านหรือเปล่า
    (เปโตรมาที่ประตูบ้าน)
เปโตร    เชิญเข้ามาเถิดครับ เรากำลังกังวลเรื่องมารดาของภรรยาของผม
อันดรูว์    เธอมีไข้สูงมาก
ภรรยาเปโตร    แม้แต่ดิฉันซึ่งเป็นลูกสาว... เธอยังจำไม่ได้ พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ช่วยนางได้หรือไม่
เปโตร    จริงด้วย พระอาจารย์ ถ้ามีใครสามารถช่วยได้ก็เป็นพระองค์นี่แหละที่จะช่วยให้นางดีขึ้น
    (พระเยซูเจ้าจับมือของมารดาของภรรยาเปโตร)
พระเยซูเจ้า    (พูดกับคนไข้)
    จงออกไปจากร่างกายของสตรีผู้นี้
    (มารดาของภรรยาเปโตรลุกขึ้นนั่ง)
ภรรยาเปโตร    แม่คะ แม่เป็นอย่างไรบ้าง
มารดา    แม่รู้สึกดีขึ้น ได้พักผ่อนอย่างจริงจัง พวกเธอทุกคนจ้องมองอะไรกันหรือ (ลุกขึ้น) ดูแล้วพวกผู้ชายคงหิวกัน ข้าแต่พระเยซู ดิฉันจะเตรียมอะไรให้พระองค์รับประทานดีหนอ ดิฉันมีขนมปังใหม่ๆ อยู่ที่นี่
พระเยซูเจ้า    อะไรก็ได้
เปโตร    ข้าแต่พระเยซู ขอบคุณพระองค์ ขอบคุณมากครับ