การทวีขนมปัง

พระคัมภีร์    มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-15

คำแนะนำสำหรับผู้นำ
ผู้แสดง   
1.    ผู้บรรยาย
2.    พระเยซูเจ้า
3.    เปโตร
4.    อันดรูว์
5.    ฟิลิป
6.    เด็กชาย
7.    คนอื่น 1-2
8.    ฝูงชน
9.    ศิษย์คนอื่นๆ   

อุปกรณ์ในการแสดง
1.    ขนมปังกระดาษ 5 ก้อน
2.    ปลากระดาษ 2 ตัว
3.    ตะกร้า 3 ใบ

ใจความสำคัญ
ศีลมหาสนิท    ศาสนบริการ    การใช้พระพรต่างๆ

คำอธิบาย
    คำบอกเล่าถึงอัศจรรย์เรื่องนี้เป็นที่คุ้นเคยอย่างดีในจิตใจของชาวยิวและของคริสตชน ทำให้หวนคิดถึงในช่วงเวลาอพยพที่พระเป็นเจ้าทรงเลี้ยงประชาชนชาวอิสราเอลด้วยมานนาและนกคุ่ม เมื่อพวกเขาเดินทางอยู่ในที่เปลี่ยว ทำให้คิดถึงขนมปังอันอัศจรรย์ของประกาศกเอลียาห์ (1พกษ 17:2-6) และประกาศกเอลีชา (2 พกษ 4:42-44) แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นเช่นนายชุมพาผู้ทรงจัดเตรียมอาหารเลี้ยงเรา เรื่องนี้ยังทำให้มองถึงอนาคต แสดงให้เห็นล่วงหน้าถึงการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย และงานเลี้ยงของพระเมส-สิยาห์ เรื่องราวนี้ในพระวรสารนักบุญยอห์นยังตามต่อมาด้วยเรื่องปังแห่งชีวิต อัศจรรย์นี้ยังทำให้มองเห็นถึงมิติของศีลมหาสนิท
    พระเยซูเจ้าทรงมีความสงสารบรรดาฝูงชนที่มีความหิวโหย พระองค์ทรงนำอาหารเล็กน้อยที่บรรดาศิษย์นำมาให้ และทรงกระทำให้เพิ่มจำนวนขึ้นเพื่อเลี้ยงประชาชน การปฏิบัติของพระองค์นั้นทรงใช้คำพูดเดียวกับเมื่อทรงใช้ในการตั้งศีลมหาสนิท และเมื่อทุกคนอิ่มแล้วยังมีขนมปังเหลืออีก 12 กระบุง อัศจรรย์นี้เป็นอุปมาเรื่องเชื้อแป้งในภาคปฏิบัติ ขนมปังที่แบ่งออกไปเพื่อเลี้ยงฝูงชนเป็นเหมือนกับการเติบโตและการอวยพรของพระอาณาจักรพระเจ้า


ลักษณะเด่นเพื่ออภิปราย
    พระเยซูเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ให้เรามากจนในบางครั้งยังคงมีเหลือ
    อัศจรรย์นี้เป็นการเตรียมและเป็นสัญลักษณ์ของศีลมหาสนิทอย่างไร
    วิธีที่พระเยซูเจ้าทรงให้บรรดาศิษย์ช่วยพระองค์ในการเป็น
ศาสนบริกรให้กับประชาชน
    เป็นแบบอย่างแก่เราว่าจะช่วยผู้อื่นจากความหิวโหยอย่างไร
    พระพรบางประการเราควรปล่อยให้พระเจ้าทรงเป็นผู้ใช้เพื่อพระภารกิจของพระองค์
    เราพบสิ่งที่เราต้องการทุกอย่างในพระเจ้าได้อย่างไร

--------------------------------------------------------
(พระเยซูเจ้ายืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนและพูดกับพวกเขา)
ผู้บรรยาย    พระเยซูเจ้าทรงเสด็จไปกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้มีเวลาเป็นของตนเอง และพักผ่อนบ้าง แต่ฝูงชนจำนวนมากติดตามพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงสอนพวกเขาและทรงรักษาคนเจ็บป่วยจนถึงเวลาเย็น
(เปโตร อันดรูว์และฟิลิป มาหาพระเยซูเจ้า)
เปโตร    นี่ก็เย็นมากแล้ว และที่นี่ก็เป็นที่เปลี่ยวด้วย
อันดรูว์    ขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ประชาชนไปซื้ออาหารกินตามหมู่บ้านเถิด
พระเยซูเจ้า    ไม่ต้องให้พวกเขาไป พวกท่านจงหาอาหารให้พวกเขากินเถิด
ฟิลิป    พระองค์จะให้พวกเราใช้เงิน 200 เหรียญ ซึ่งเป็นค่าแรงตั้งหลายวันไปซื้อขนมปังมาเลี้ยงพวกเขาหรือครับ
พระเยซูเจ้า    พวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อน
อันดรูว์    (นำเด็กชายเข้ามา)
    เด็กคนนี้มีขนมปังบาร์เลย์ 5 ก้อน ปลา 2 ตัว แต่จะพออะไรสำหรับคนจำนวนมากเช่นนี้
พระเยซูเจ้า    (หยิบขนมปังและปลาจากเด็ก)
    ให้ประชาชนนั่งลงเป็นกลุ่มๆ ละ 50 คน
    (บรรดาศิษย์จัดกลุ่มให้ประชาชน)
    (พระเยซูเจ้าหยิบขนมปัง และปลา แหงนมองขึ้นข้างบน)
พระเยซูเจ้า    ขอบพระคุณพระบิดา สำหรับของประทานนี้ ขนมปังและปลาซึ่งจะเลี้ยงเรา
พระเยซูเจ้า    (หยิบขนมปังและปลาให้บรรดาศิษย์)
    เอาอาหารนี้แจกจ่ายให้ประชาชน
    (บรรดาศิษย์แจกจ่ายขนมปังและปลา บรรดาฝูงชนแบ่งปันกัน แล้วบรรดาศิษย์เข้าไปร่วมรับประทานกับพระเยซู)
ผู้บรรยาย    จำนวนคนที่กินมีผู้ชายราวห้าพันคน ไม่นับผู้หญิงและเด็ก
พระเยซูเจ้า    (พูดกับบรรดาศิษย์)
    จงเก็บเศษขนมปังที่เหลือ อย่าให้สิ่งใดสูญไปเปล่าๆ
    (บรรดาศิษย์เก็บชิ้นส่วนต่างๆ ใส่ในตะกร้า)
คนอื่นๆ 1    ดูซิ พวกเขาเก็บได้สิบสองตะกร้าเต็มๆ
คนอื่นๆ 2    แน่ซิ เขาเป็นประกาศกที่เสด็จมาในโลก