แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

8. ความเชื่อของอับราฮัม
    พระเป็นเจ้าทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์    ซาราห์หญิงชราได้เป็นมารดา อับราฮัมชายชราได้เป็นบิดาและเขาได้ทายาทสืบตระกูล     ซาราห์และอับราฮัมได้ตั้งชื่อบุตรชายตามชื่อที่พระเจ้าได้เลือกให้เขาว่า “อิสอัค” ซึ่งมีความหมายว่า “ขอพระเจ้าทรงยิ้ม”    อิสอัคได้เจริญเติบโตเป็นเด็กหนุ่ม
    พระเจ้าทรงต้องการลองใจอับราฮัม พระองค์ได้ตรัสกับเขาว่า "จงพาอิสอัคบุตรของท่าน บุตรคนเดียวที่ท่านรักไปยังดินแดนโมริยาห์ แล้วถวายเขาเป็นเครื่องเผาบูชาบนภูเขาที่เราจะบอกให้ท่านรู้"    เช้า ตรู่วันรุ่งขึ้น อับราฮัมใส่อานบนหลังลา พาผู้รับใช้สองคนและอิสอัคบุตรชายไปด้วย เขาผ่าฟืนสำหรับใช้เผาบูชา แล้วออกเดินทางไปยังสถานที่ที่พระเจ้าทรงบอกให้รู้        ในวันที่สามอับราฮัมเงยหน้าแลเห็นที่นั้นแต่ไกล    ที่นั่นอับราฮัมได้ละคนใช้ของเขาและลาไว้ และบอกกับคนใช้ว่า "จงอยู่ที่นี่เฝ้าลาไว้ด้วย ส่วนเรากับลูกจะไปนมัสการพระเจ้าที่โน่นแล้วจะกลับมา"
    อิสอัคแบกฟืนขึ้นไปบนภูเขา อับราฮัมถือมีดและนำถ่านหินที่ลุกเป็นไฟไปด้วย อิสอัคได้พูดอับราฮัมว่า "พ่อครับ ดูซิที่นี่มีไฟและฟืน แต่ลูกแกะที่จะใช้เผาบูชาอยู่ที่ไหน" อับราฮัมตอบว่า "ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับเผาบูชาให้เอง"    บนภูเขาอับราฮัมก่อแท่นบูชาขึ้น จัดเรียงฟืนไว้บนนั้น แล้วมัดอิสอัคนำมาวางไว้บนกองฟืนบนแท่นบูชา  อับราฮัมยื่นมือออกไป เงื้อมีดจะฆ่าบุตร  แต่ทูตขององค์พระผู้เป็นเจ้าร้องเรียกจากสวรรค์ว่า "อับราฮัมเอ๋ย อับราฮัม" อับราฮัมตอบว่า ”ข้าพเจ้าอยู่นี่”  ทูตสวรรค์กล่าวว่า ”อย่าลงมือฆ่าเด็กหรือทำร้ายเขาเลย บัดนี้ เรารู้แล้วว่า ท่านยำเกรงพระเจ้า และมิได้หวงบุตรคนเดียวของท่านไว้ ไม่ถวายแก่เรา”  อับราฮัมเงยหน้าขึ้น  แลเห็นแกะตัวผู้ตัวหนึ่ง    เขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้ อับราฮัมจึงไปจับมันมาฆ่าเผาถวายบูชาแทนบุตรชายและเขาก็ได้กลับลงมาจากภูเขาพร้อมกับอิสอัค (ปฐก 22)