แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

15. ปัสกาครั้งแรก
    พระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เดือนนี้ จะเป็นเดือนแรกสำหรับท่านทั้งหลาย เป็นเดือนเริ่มต้นปี  ท่านทั้งสองจงบอกชุมชนชาวอิสราเอลทั้งหมดว่า วันที่สิบเดือนนี้ แต่ละคนต้องเลือกลูกแกะหรือลูกแพะตัวหนึ่งสำหรับครอบครัวของตน หนึ่งตัวต่อหนึ่งครอบครัว    แล้วให้ชุมชนของชาวอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะนั้นในตอนเย็น  เอาเลือดทากรอบด้านข้างและด้านบนของประตูบ้านที่จะกินลูกแกะนั้น  คืนนั้น จงย่างเนื้อสัตว์นั้นแล้วกินกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขม  อย่ากินเนื้อดิบหรือเนื้อต้ม แต่จงย่างไฟทั้งหัว ขาและเครื่องใน  อย่าให้มีส่วนใดเหลืออยู่จนกระทั่งเช้า ถ้ายังมีส่วนใดเหลือ ก็ให้เผาเสีย  ท่านทั้งหลายจงกิน โดยพร้อมที่จะเดินทาง คือคาดสะเอว สวมรองเท้า และถือไม้เท้า ท่านจงกินอย่างเร่งรีบ นี่เป็นปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  ในคืนนั้น เราจะผ่านทั่วแผ่นดินอียิปต์ และประหารบุตรคนแรกทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ ทั้งของคนและสัตว์    เมื่อเราเห็นเลือด เราจะผ่านเลยไป ท่านจะพ้นจากภัยพิบัติที่ทำลาย ขณะที่เราลงโทษแผ่นดินอียิปต์  วันนี้จะเป็นวันที่ท่านทั้งหลายต้องจดจำไว้ ท่านต้องถือเป็นวันฉลองถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านต้องฉลองเช่นนี้เป็นกฎถาวรชั่วลูกชั่วหลาน”
    ทุกสิ่งได้เป็นไปตามที่พระเจ้ารับสั่ง ครั้น ถึงเวลาเที่ยงคืน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประหารบุตรชายคนแรกทั้งหมดในแผ่นดินอียิปต์ ตั้งแต่โอรสองค์แรกของพระเจ้าฟาโรห์ ผู้ประทับบนพระบัลลังก์ ไปจนถึงบุตรชายคนแรกของนักโทษในคุกใต้ดินและลูกตัวแรกของสัตว์ทั้งปวง        คืนนั้นชาวอียิปต์ทั้งหมดร่ำไห้กับการจากไปของบุตรชายของเขา    ในคืนนั้นเอง พระเจ้าฟาโรห์ทรงเรียกโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า ตรัสว่า "ท่านทั้งสองและชาวอิสราเอล จงรีบออกไปจากประชาชนของเรา จงไปนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่ท่านขอเถิด จงต้อนฝูงแพะแกะและฝูงโคไปด้วยตามที่ท่านได้ขอไว้ จงไปเถิดและจงขอพรให้เราด้วย” ชาวอิสราเอลได้รวมตัวกันและเดินทางออกจากอียิปต์   
    ประชาชนอิสราเอลไม่เคยลืมคืนแรกของการเป็นอิสระ (First Passover Night) มารดาและบิดาไม่เคยลืมว่าพรเจ้าได้ช่วยชีวิตบุตรชายหัวปีของตนไว้อย่างไร    และเขาจะนำบุตรชายคนแรกที่เกิดมาหาพระเจ้าและถวายบุตรนั้นแก่พระองค์    ทุกปีพวกเขาจะฉลองปัสกา ฉลองการอพยพ และเขาได้บอกแก่ลูกหลานของเขาว่าด้วยพระหัตถ์อันทรงอำนาจของพระเจ้าได้ปล่อยให้พวกเขาได้เป็นอิสระจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ (อพย 12-13)