แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

32. พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ไปจากโลกนี้
    เอลียาห์ตระหนักถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะเรียกเขากลับไปหาพระองค์    เขาได้เดินทางเข้าไปบริเวณที่ห่างไกลจากจอร์แดน    เขาต้องการจะอยู่ตามลำพัง แต่เอลีชาศิษย์ของเขาไม่ต้องการปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพัง เขาจึงไปกับเอลียาห์    เอลีชามองเห็นรถม้าเพลิงคันหนึ่งเทียมม้าเพลิงปรากฏขึ้น แยกคนทั้งสองออกจากกัน เอลียาห์ถูกยกขึ้นบนฟ้าในพายุหมุน
    เมื่อเอลีชาเดินทางข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามลำพัง เขาได้พบประกาศกจำนวนห้าสิบคน พวกเขาถามว่าเอลียาห์อยู่ไหน? ขอให้เราไปตามหาเขา” แต่เอลีชาตอบเขาว่า พวกท่านจะหาเขาไม่พบ เป็นเวลาสามวันเต็มที่พวกเขาพยายามค้นหาเอลียาห์แต่พวกเขาก็ไม่ได้พบเอลียาห์ พวกเขากลับมาแล้วพูดว่า “พระเจ้าได้นำประกาศกกลับไปหาพระองค์แล้วโดยราชรถเพลิง”    นับแต่นั้นมา ประชาชนชาวอิสราเอลก็เชื่อว่าในวันสิ้นโลก พระเจ้าจะส่งเอลียาห์ผู้นำสารของพระองค์กลับมายังโลกอีก (2 พกษ 2)