แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

34. เครื่องหมายของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์
    ขณะที่อาหัสเป็นกษัตริย์    ครองกรุงเยรูซาเล็ม มีกษัตริย์สององค์ได้ประกาศสงครามกับอาหัส    พวกเขาได้ส่งทหารมาล้อมกรุงเยรูซาเล็ม    หัวใจของกษัตริย์อาหัสและหัวใจของประชาชนสั่นไปด้วยความกลัวคล้ายกับต้นไม้ในป่าที่ลำต้นสั่นไปมา หรือ เมื่อโดนพายุแรงมากระทบกับมัน
    กษัตริย์อาหัสได้ไปตรวจดูคูน้ำและประกาศกอิสยาห์ก็ไปด้วย    เขาได้นำข่าวชองพระเจ้ามาบอกแก่กษัตริย์อาหัสว่า “จงสงบใจไว้และอย่ากลัว กษัตริย์ทั้งสองกำลังออกอุบายร้ายกับท่าน จงมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้า แล้วพระองค์จะภักดีต่อท่านด้วย    อิสยาห์ทูลว่า พระเจ้าจะให้หมายสำคัญอย่างหนึ่งแก่ท่าน หมายอะไรก็ได้ตามที่พระองค์ทรงขอเพื่อท่านจะได้มั่นใจว่าพระเจ้าจะช่วยท่าน    แต่กษัตริย์อาหัสทรงปฏิเสธที่จะได้รับสิ่งที่เสนอให้มา และตรัสว่า “ไม่ เราจะไม่ทูลขอหมายใดๆ จากพระเจ้า    แต่อิสยาห์ก็ยังยืนยันว่าถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็จะให้เครื่องหมายแก่ท่าน ดูเถิด หญิงสาวนางหนึ่งจะตั้งครรภ์ นางจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ง จงให้ชื่อเขาว่าอิมมานูแอล ซึ่งหมายความว่า พระเจ้าสถิตกับเรา (อสย 7)