แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

43. ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
    ประกาศกดาเนียลได้อธิบายถึงความฝันและนิมิตที่พระเป็นท่านได้ประทานแก่เขาว่า “ข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายองค์ถูกนำมาตั้งไว้ มีผู้อาวุโสท่านหนึ่งมานั่งบนบัลลังก์    สวมอาภรณ์ขาวอย่างหิมะ ผมบนศีรษะขาวเหมือนขนแกะ บัลลังก์ของเขาเหมือนเปลวเพลิงและมีล้อเหมือนไฟลุกโพลง    เบื้องหน้าเขามีธารไฟไหลออกมา ผู้รับใช้จำนวนมากนับโกฏิอสงไขยคอยเฝ้ารับใช้เขา”
    และได้เห็นในนิมิตว่าบนเมฆสวรรค์ เห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์มาพร้อมกับหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า เขามาพบผู้อาวุโส และมีผู้แนะนำเขาแก่ผู้อาวุโส เขาได้รับมอบอำนาจปกครอง สิริรุ่งโรจน์ และอาณาจักรประชาชนทุกชาติทุกภาษารับใช้เขา    อำนาจปกครองของเขาเป็นอำนาจที่คงอยู่ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดและอาณาจักรของเขาจะไม่มีวันถูกทำลายเลย” (ดนล 7 : 9 - 14)