แผนกคริสตศาสนธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

45. โลกใหม่ของพระเจ้า
    พระเจ้าตรัสว่า “ดูซิ เราจะสร้างฟ้าใหม่และแผ่นดินใหม่ จะไม่มีผู้ใดคิดถึงและจดจำเรื่องราวในอดีตอีก    แต่จงร่าเริงและยินดีเสมอในสิ่งซึ่งเรากำลังจะสร้างขึ้น    เพราะเรากำลังจะสร้างกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นความยินดี และสร้างประชากรของเมืองนั้นให้เป็นความชื่นบาน     เราจะยินดีเพราะกรุงเยรูซาเล็มและร่าเริงเพราะประชากรของเรา จะไม่มีผู้ใดได้ยินเสียงร้องไห้และเสียงคร่ำครวญในเมืองนั้นอีก    ที่นั่นจะไม่มีทารกที่มีชีวิตเพียงสองสามวันหรือคนชราที่ตายก่อนถึงกำหนด    เพราะคนหนึ่งที่สุดจะตายเมื่อมีอายุหนึ่งร้อยปี    ผู้ที่มีอายุไม่ถึงหนึ่งร้อยปีจะนับได้ว่าเป็นผู้ถูกสาปแช่ง    เขาจะสร้างบ้านและจะเข้ามาอาศัย จะไม่ปลูกสวนองุ่นให้คนอื่นกินผล    เพราะประชากรของเราจะมีอายุยืนนานเท่ากับอายุของต้นไม้และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ประโยชน์ผลงานจากมือของตนเป็นเวลานาน    เขาจะไม่ทำงานหนักโดยเปล่าประโยชน์หรือคลอดบุตรที่จะต้องตายอย่างน่าอนาถ    เพราะเขาเป็นเชื้อสายของผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงอวยพร    ลูกหลานของเขาจะได้รับพระพรพร้อมกันด้วย    ก่อนที่เขาจะเรียกขานเรา เราก็จะตอบ ขณะที่เขากำลังพูด เราก็จะฟังเขาแล้ว    สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนโค ฝุ่นดินจะเป็นอาหารของงู สัตว์เหล่านี้จะไม่ทำร้ายหรือทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา – พระยาห์เวห์ตรัส (อสย 65 : 17 – 25)