แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

55. ชาวประมงตัดสินใจติดตามพระองค์
    พระเยซูเจ้าเสด็จมาที่ชายฝั่งทะเลกาลิลี ที่นั่นพระองค์ทรงพบซีโมน หรือที่เรียกว่าเปโตร และอันดรูว์น้องชาย    เขาทั้งสองกำลังตีอวน    เพราะเขาว่าเขาทั้งสองเป็นชาวประมง พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” เขาทั้งสองทิ้งอวนทันทีและติดตามพระเยซูเจ้าไป
    ต่อจากนั้นไม่นานพระเยซูเจ้าทรงพบยากอบบุตรของเศเบดีกับยอห์นน้องชาย    เขาทั้งสองอยู่ในเรือกับบิดาของเขากำลังชุนอวนอยู่    พระเยซูเจ้าได้ทรงเรียกเขา ทันใดนั้นเขาก็ละเรือและบิดาของเขาและตามพระองค์ไป (มธ 4 : 18-22)