แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

CATECHETICAL CENTER OF BANGKOK ARCHDIOCESE

thzh-CNenfritjako

83. เปโตรปฏิเสธพระเยซูเจ้า
     เขาทั้งหลายจับกุมพระเยซูเจ้าและนำพระองค์เข้าไปในบ้านของมหาสมณะ  เปโตรติดตามไปห่าง ๆ  คนในบ้านมหาสมณะก่อไฟขึ้นที่กลางลานบ้าน เปโตรจึงเข้าไปนั่งรวมอยู่กับคนเหล่านั้นด้วย  หญิงรับใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งข้างกองไฟ  จึงจ้องหน้า พูดว่า “คนนี้อยู่กับเขาด้วย”  แต่เปโตรปฏิเสธว่า “นางเอ๋ย ข้าพเจ้าไม่รู้จักเขา”  ต่อมาไม่นาน อีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงพูดว่า ”ท่านเป็นคนหนึ่งในพวกเขาด้วย” แต่เปโตรตอบว่า ”ไม่ใช่ดอก เพื่อนเอ๋ย”  หนึ่งชั่วโมงต่อมา อีกคนหนึ่งพูดย้ำว่า “แน่ทีเดียว คนคนนี้อยู่กับเขาด้วย เพราะเป็นชาวกาลิลี'  แต่เปโตรตอบว่า  “เพื่อนเอ๋ย ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าท่านกำลังพูดอะไร' เปโตรพูดยังไม่ทันขาดคำ ไก่ก็ขัน    องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวมามองเปโตร เปโตรจึงระลึกถึงพระวาจาขององค์พระผู้เป็นท่านที่ตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง” เปโตรจึงออกไปข้างนอก ร้องไห้อย่างขมขื่น (ลก 22 : 54-62)